SmartDokümanlar'ı yükleme

Edge Private Cloud s. 4.16.09

Yüklemeyi test etme bölümünde açıklanan yükleme testi komut dosyalarını yükleyip çalıştırdığınızda SmartDokümanlar otomatik olarak yüklenir. Test komut dosyalarını çalıştırmanın bir parçası olarak, aşağıdaki komutları çalıştırırsınız:

> /opt/apigee/apigee-service/bin/apigee-service apigee-validate install
> /opt/apigee/apigee-service/bin/apigee-service apigee-validate setup -f configFile

Bu komut, testleri çalıştırmanın bir parçası olarak SmartDokümanlar'ı yükler.

SmartDokümanlar'ın yüklü olup olmadığını test etmek için smartdocs.zip dosyasının şu dizinde bulunduğunu onaylayın:

/opt/Apigee/Apigee-verify/bundles/

Veya Yönetim Sunucusu düğümünde aşağıdaki API çağrısını çalıştırın:

> curl -v -u adminEmail:adminPword 0:8080/v1/o/UYGUNATE/apis

SmartDokümanlar yüklenirse bu komut aşağıdakini döndürmelidir:

[ "akıllı belge", "geçiş" ]