Portal tarafından kullanılan HTTP bağlantı noktasını ayarlama

Geliştirici Hizmetleri Portalı s. 4.16.09

Varsayılan olarak, portala yüklenmiş Apache sunucusu 80 numaralı bağlantı noktasındaki isteği işler. Apache'yi farklı bir bağlantı noktası kullanacak şekilde yapılandırmak için aşağıdaki prosedürü kullanın:

 1. httpd.conf dosyasını bir düzenleyicide açın:
  > vi /etc/httpd/conf/httpd.conf
 2. "80" ifadesini arayın ve "80" ifadesini istediğiniz bağlantı noktası numarasıyla değiştirin.
 3. Dosyayı kaydedin.
 4. devportal.conf'u bir düzenleyicide açın:
  > vi /etc/httpd/conf/vhosts/devportal.conf
 5. Yeni bağlantı noktası numarasını ayarlamak için aşağıdaki satırı düzenleyin:
  <VirtualHost *:80>
 6. Dosyayı kaydedin.
 7. devportal.conf'u bir düzenleyicide açın:
  > vi /etc/httpd/conf/vhosts/devportal.conf
 8. Sanal ana makine tanımındaki bağlantı noktası numarasını istediğiniz bağlantı noktasıyla ayarlayın:
  <VirtualHost *:portNumber>
 9. Dosyayı kaydedin.
 10. Apache'yi yeniden başlatın:
  > hizmet httpd yeniden başlat