Portalı başlatma, durdurma veya yeniden başlatma

Geliştirici Hizmetleri Portalı s. 4.16.09

Portalı başlatmak, durdurmak veya yeniden başlatmak için Apache web sunucusunu başlatır, durdurur veya yeniden başlatırsınız. Örneğin, RedHat ve CentOS'te Apache'yi yeniden başlatmak için aşağıdaki komutu kullanın:

> service httpd restart

RedHat ve CentOS'te Apache'yi durdurmak veya başlatmak için aşağıdaki komutları kullanın:

> service httpd stop
> service httpd start

Daha fazla bilgi için http://www.apache.org/ adresini ziyaret edin.