Portalı başlatma, durdurma veya yeniden başlatma

Geliştirici Hizmetleri Portalı v. 4.17.01

Nginx'te çalışan portal için

Portal bileşenlerini başlatmak, durdurmak veya yeniden başlatmak için apigee-service komutunu kullanın:

> /opt/apigee/apigee-service/bin/apigee-service compName stop|start|restart

Burada compName şunlardan biri olabilir: apigee-drupal-devportal, apigee-drupal-contrib, apigee-drupal, apigee-drush, apigee-php

Apache'de çalışan portal için

Portalı başlatmak, durdurmak veya yeniden başlatmak için aslında Apache web sunucusunu başlatır, durdurur veya yeniden başlatırsınız. Örneğin, RedHat ve CentOS'te Apache'yi yeniden başlatmak için aşağıdaki komutu kullanın:

> service httpd restart

RedHat ve CentOS'te Apache'yi durdurmak veya başlatmak için komutları kullanın:

> service httpd stop
> service httpd start

Daha fazla bilgi için http://www.apache.org/ adresine bakın.