Portalı yedekleyin

Geliştirici Hizmetleri Portalı v. 4.17.09

Bu belgede, Postgres pg_dump ve pg_restore komutları kullanılarak portalın şirket içi kurulumunda yedekleme ve geri yükleme görevleri açıklanmaktadır.

Yedeklemeden önce

Portal yükleme yapılandırma dosyasındaki PG_NAME özelliğini, veritabanının adını belirtmek için kullanırsınız. Portalın yükleme talimatlarında veritabanı devportal olarak adlandırılacak şekilde belirtilir. Veritabanı adından emin değilseniz yapılandırma dosyasını kontrol edin veya veritabanlarının listesini görmek için aşağıdaki psql komutunu kullanın:

psql -h localhost -d apigee -U postgres -l

Burada -U, portal yükleme yapılandırma dosyasında DRUPAL_PG_USER özelliğinde belirtilen şekilde, portal tarafından veritabanına erişmek için kullanılan Postgres kullanıcı adını belirtir. Veritabanı şifresi girmeniz istenir.

Bu komut aşağıdaki veritabanları listesini görüntüler:

    Name     | Owner  | Encoding |   Collate   |    Ctype    |  Access privileges  
-------------+--------+----------+-------------+-------------+---------------------
 apigee      | apigee | UTF8     | en_US.UTF-8 | en_US.UTF-8 | =Tc/apigee         +
             |        |          |             |             | apigee=CTc/apigee  +
             |        |          |             |             | postgres=CTc/apigee
 devportal   | apigee | UTF8     | en_US.UTF-8 | en_US.UTF-8 | 
 newportaldb | apigee | UTF8     | en_US.UTF-8 | en_US.UTF-8 | 
 postgres    | apigee | UTF8     | en_US.UTF-8 | en_US.UTF-8 | 
 template0   | apigee | UTF8     | en_US.UTF-8 | en_US.UTF-8 | =c/apigee          +
             |        |          |             |             | apigee=CTc/apigee
 template1   | apigee | UTF8     | en_US.UTF-8 | en_US.UTF-8 | =c/apigee          +
             |        |          |             |             | apigee=CTc/apigee

Portalı yedekleyin

Portalı yedeklemek için:

  1. Drupal dizinini varsayılan olarak değiştirin, /opt/apigee/apigee-drupal varsayılan olarak:
    > cd /opt/../..//become-drupal
  2. Drupal veritabanı örneğinizi yedekleyin. pg_dump komutu, veritabanının bir kopyasını oluşturur:

    pg_dump --dbname=devportal --host=192.168.56.101 --username=drupaladmin --password --format=c > /tmp/portal.bak

    burada:
    • dbname, portal yükleme yapılandırma dosyasında PG_NAME özelliği tarafından belirtilen veritabanı adını belirtir.
    • host, portal düğümünün IP adresini belirtir.
    • username, portal yükleme yapılandırma dosyasında DRUPAL_PG_USER özelliğinde belirtildiği şekilde, portal tarafından veri tabanına erişmek için kullanılan Postgres kullanıcı adını belirtir.
    • Portal yükleme yapılandırma dosyasında DRUPAL_PG_PASS özelliği tarafından tanımlanan Postgres kullanıcı şifresini girmeniz istenir.
  3. Drupal web kök dizininizin tamamını yedekleyin. Varsayılan webroot konumu /opt/apigee/apigee-drupal/wwwroot şeklindedir.
  4. Herkese açık dosyaları yedekleyin. Varsayılan olarak bu dosyalar /opt/apigee/apigee-drupal/wwwroot/sites/default/files konumunda bulunur. Bu konum doğruysa 3. Adım'da yedeklenecektir. Bunları yalnızca varsayılan konumdan taşıdıysanız açıkça yedeklemeniz gerekir.
  5. /opt/apigee/data/apigee-drupal-devportal/private içindeki gizli dosyaların yedeğini oluşturun.
    Bu dizinin konumundan emin değilseniz gizli dosya sisteminin konumunu belirlemek için drush status komutunu kullanın.

Portalı geri yükleyin

Yedekten mevcut veritabanına geri yüklemek için şu komutu kullanın:

pg_restore --clean --dbname=devportal --host=localhost  --username=apigee < /tmp/portal.bak

Yedekten geri yüklemek ve yeni bir veritabanı oluşturmak için şu komutu kullanın:

pg_restore --clean --create --dbname=devportal --host=localhost  --username=apigee < /tmp/portal.bak

Yedekleme dosyalarını Drupal web kök dizinine ve gizli dosyalara da geri yükleyebilirsiniz.