ปรับรายละเอียดการเข้าชม

คุณกำลังดูเอกสารประกอบของ Apigee Edge
ไปที่เอกสารประกอบของ Apigee X
ข้อมูล

เกริ่นนำ

การสร้างรายได้ช่วยให้คุณปรับรายละเอียดการเข้าชมที่บริการ API บันทึกไว้สำหรับผลิตภัณฑ์ API ได้ การปรับเปลี่ยนอาจจำเป็นด้วยเหตุผลหลายประการ เช่น เนื่องจากความคลาดเคลื่อนกับบันทึกของคุณเอง

กล่องเครื่องมือ

คุณสามารถใช้ UI การจัดการเพื่อปรับรายละเอียดการเข้าชม โดยทําในหน้าการปรับค่าใช้จ่าย

ทำการปรับเปลี่ยน

วิธีปรับเปลี่ยน

 1. เลือก "การปรับค่าใช้จ่าย" ในแท็บการสร้างรายได้

  ซึ่งจะเป็นการเปิดหน้าการปรับค่าใช้จ่าย

 2. คลิกการปรับ +โพสต์

  ซึ่งจะเป็นการเปิดหน้าการปรับโพสต์ขึ้นมา

 3. ป้อนข้อมูลต่อไปนี้
  ฟิลด์ คำอธิบาย
  เดือนที่เรียกเก็บเงิน

  เดือนที่เรียกเก็บเงินสำหรับการปรับค่าใช้จ่าย เลือกเดือนจากรายการแบบเลื่อนลง ทั้งนี้จะแสดงเฉพาะเดือนที่ "เปิด" ซึ่งเป็นเดือนตามปฏิทินที่คุณยังไม่ได้เผยแพร่เอกสารการเรียกเก็บเงิน หลังจากเผยแพร่เอกสารการเรียกเก็บเงินเป็นเวลา 1 เดือนแล้ว ระบบจะ "ปิด" เดือนนั้น คุณทําการปรับเปลี่ยนสําหรับเดือนที่ปิดไปแล้วไม่ได้

  ชื่อ

  ชื่อที่สื่อความหมายที่จะปรากฏในเอกสารการเรียกเก็บเงิน

  การปรับราคาเสนอ

  จำนวนเงินของการปรับค่าใช้จ่ายเป็นเปอร์เซ็นต์บวกหรือลบ เปอร์เซ็นต์เชิงบวกจะปรับส่วนแบ่งรายได้หรือค่าธรรมเนียมในธุรกรรมตามเปอร์เซ็นต์ดังกล่าว การปรับค่าใช้จ่ายเชิงลบจะปรับส่วนแบ่งรายได้หรือค่าธรรมเนียมในธุรกรรมลงตามเปอร์เซ็นต์ดังกล่าว ป้อนตัวเลขทศนิยมที่เป็นบวกหรือลบ (โดยมีจุดทศนิยมไม่เกิน 2 ตำแหน่ง)

  Package

  แพ็กเกจ API ที่ต้องการใช้การปรับ คุณจะใช้การปรับปรุงรายการเดียวกับแพ็กเกจ API หลายรายการไม่ได้ หากต้องการใช้การปรับกับแพ็กเกจ API หลายรายการ ให้สร้างการปรับสำหรับแต่ละแพ็กเกจ เลือกแพ็กเกจ API จากเมนูแบบเลื่อนลง

  ผลิตภัณฑ์ API

  ผลิตภัณฑ์ API ที่คุณต้องการใช้การปรับ คุณใช้การปรับปรุงรายการเดียวกับผลิตภัณฑ์ API หลายรายการไม่ได้ หากต้องการใช้การปรับกับผลิตภัณฑ์ API หลายรายการ ให้สร้างการปรับสําหรับผลิตภัณฑ์แต่ละรายการ เลือกผลิตภัณฑ์ API จากเมนูแบบเลื่อนลง

  ประเภทธุรกรรม

  ประเภทธุรกรรมที่คุณต้องการใช้การปรับค่าใช้จ่าย คุณจะใช้การปรับค่าใช้จ่ายกับธุรกรรมทั้งหมด (โดยค่าเริ่มต้น) หรือกับธุรกรรมที่เจาะจงก็ได้ เลือก "ธุรกรรมทั้งหมด" หรือประเภทธุรกรรมที่ต้องการจากเมนูแบบเลื่อนลง ประเภทธุรกรรมที่เจาะจง ได้แก่

  • เรียกเก็บเงิน (สำหรับธุรกรรมรูปแบบการเรียกเก็บเงิน)
  • การซื้อ (สำหรับธุรกรรมรูปแบบส่วนแบ่งรายได้)
  • การคืนเงิน (สำหรับธุรกรรมรูปแบบส่วนแบ่งรายได้)
  นักพัฒนาแอป

  นักพัฒนาแอปที่คุณต้องการใช้การปรับค่าใช้จ่าย คุณจะใช้การปรับปรุงกับนักพัฒนาแอปทุกราย (โดยค่าเริ่มต้น) หรือกับนักพัฒนาแอปบางรายก็ได้ เลือก "นักพัฒนาแอปทั้งหมด" หรือนักพัฒนาแอปที่ต้องการจากเมนูแบบเลื่อนลง

 4. คลิก "บันทึก" เพื่อบันทึกการปรับค่าใช้จ่าย (หรือ "ยกเลิก" เพื่อยกเลิก)

การดูและแก้ไขการปรับ

คุณดูได้ทั้งการปรับเปลี่ยนแบบเปิดและการปรับที่ปิดแล้ว การปรับค่าใช้จ่ายที่เปิดอยู่คือการปรับค่าใช้จ่ายที่ยังไม่มีผลในเอกสารการเรียกเก็บเงินที่เผยแพร่ การปรับค่าใช้จ่ายที่ปิดแล้วคือการปรับค่าใช้จ่ายที่มีผลในเอกสารการเรียกเก็บเงินที่เผยแพร่

วิธีดูการปรับปรุง

 1. ในหน้า การปรับค่าใช้จ่าย ให้เลือกเดือนที่เรียกเก็บเงินจากรายการแบบเลื่อนลง
 2. คลิก "เปิดการปรับปรุง" เพื่อดูการปรับปรุงที่เปิดอยู่ หรือการปรับที่ปิดเพื่อดูการปรับปรุงที่ปิดไปแล้ว

วิธีแก้ไขการปรับแบบเปิด

 1. คลิก แก้ไข ในคอลัมน์ การดำเนินการ สำหรับการปรับที่เกี่ยวข้อง

  ซึ่งจะเป็นการเปิดหน้าแก้ไขการปรับค่า

 2. อัปเดตการปรับตามต้องการ คุณสามารถเปลี่ยนชื่อและเปอร์เซ็นต์การปรับค่าใช้จ่ายได้ อย่างไรก็ตาม คุณไม่สามารถเปลี่ยนแปลงแพ็กเกจ API เริ่มต้น, ผลิตภัณฑ์ API, ประเภทธุรกรรม หรือการเลือกนักพัฒนาซอฟต์แวร์ได้ คุณสามารถนำการปรับออกได้โดยทำให้การปรับเป็นเปอร์เซ็นต์เป็น 0
 3. คลิก "บันทึก" เพื่อบันทึกการแก้ไขการปรับเปลี่ยน (หรือ "ยกเลิก" เพื่อยกเลิก)

รับความช่วยเหลือ

สำหรับความช่วยเหลือ โปรดดูฝ่ายสนับสนุนลูกค้าของ Apigee

ขั้นตอนถัดไป

การสร้างรายได้มอบความยืดหยุ่นในการออกเครดิตให้กับนักพัฒนาซอฟต์แวร์ คุณอาจต้องดำเนินการนี้หากนักพัฒนาแอปไม่พอใจกับบริการและขอเงินคืนจากการใช้งานเพียงบางส่วนหรือเต็มจำนวนเป็นระยะเวลาหนึ่ง ดูวิธีการออกเครดิตในการออกเครดิต