Apigee Edge 4.16.01.x'i en son 4.16.01 sürümüne güncelleyin

Bu belgede, mevcut 4.16.01 yüklemenizi Apigee'nin en yeni BGBG'lerini ve destek dosyalarını kullanacak şekilde güncellemek için uyguladığınız prosedür bulunmaktadır. Bu prosedür, güncellemeyi gerçekleştirmek için update.sh yardımcı programını kullanır.

En son 4.16.01 sürümüne güncelleyebileceğiniz Edge sürümleri

Yalnızca mevcut bir Apigee Edge sürüm 4.16.01.x yüklemesini en son 4.16.01 sürümüne güncelleyebilirsiniz.

Şu anda Edge'in 4.15.07.0x veya önceki bir sürümünü kullanıyorsanız öncelikle 4.16.01 sürümüne geçmeniz gerekir. 4.15.07.0x veya önceki bir sürümden 4.16.01 sürümüne geçiş hakkında bilgi edinmek için Apigee ftp sitesinde bulunan Apigee Edge 4.16.01 Kurulum Kılavuzu'na bakın: ftp://ftp.apigee.com/.

Güncellemeyi kimler gerçekleştirebilir?

Güncellemeyi çalıştıran kullanıcı, Edge'i ilk kez yükleyen veya kök olarak çalışan bir kullanıcıyla aynı olmalıdır.

Edge BGBG'leri yüklendikten sonra herhangi bir kullanıcı tarafından yapılandırabilir.

Güncelleme için disk alanı gereksinimleri

Güncellemeyi gerçekleştirmeden önce en az 1 GByte boş disk alanınız olduğundan emin olun.

Mülk ayarlarının 4.16.01.x sürümünden otomatik olarak yayılması

/opt/Apigee/customer/application içinde .properties dosyalarını düzenleyerek herhangi bir mülk ayarladıysanız bu değerler güncelleme ile korunur.

Ön koşulları güncelleme

Apigee Edge'i yükseltmeden önce aşağıdaki ön koşulları yerine getirin:

 • Tüm düğümleri yedekleyin
  Güncellemeden önce, güvenlik nedeniyle tüm düğümleri tamamen yedeklemeniz önerilir. Yedekleme işlemini gerçekleştirmek için Edge'in mevcut sürümüne ilişkin prosedürü kullanın.

  Bu sayede, yeni sürüme güncelleme düzgün şekilde çalışmaması ihtimaline karşı bir yedekleme planınız olur. Yedekleme hakkında daha fazla bilgi için Apigee FTP sitesinde bulunan Apigee Edge 4.16.01 Operasyon Kılavuzu'na göz atın: ftp://ftp.apigee.com/.
 • Edge'nin çalıştığından emin olun.
  Güncelleme işlemi sırasında Edge'in açık ve çalışır durumda olduğundan emin olmak için şu komutu kullanın:

  > /<inst_root>/Maalesef/Apigee-service/bin/Apigee-all durum

Başarısız güncellemeyi işleme

Güncelleme hatası olması durumunda sorunu düzeltmeyi ve ardından update.sh'yi tekrar çalıştırmayı deneyebilirsiniz. Güncellemeyi birden çok kez çalıştırabilirsiniz. Güncellemeye kaldığı yerden devam eder.

Hata, güncellemeyi önceki sürümünüze geri çekmenizi gerektiriyorsa Apigee FTP sitesinde bulunan Apigee Edge 4.16.01 Yükleme Kılavuzu'na bakın: ftp://ftp.apigee.com/

Günlük kaydı güncelleme bilgileri

Varsayılan olarak update.sh yardımcı programı günlük bilgilerini şu klasöre yazar:

/opt/apigee/var/log/apigee-setup/update.log

update.sh yardımcı programını çalıştıran kullanıcının bu dizine erişimi yoksa günlük, /tmp dizinine update_username.log adlı bir dosya olarak yazılır.

Kullanıcının /tmp dosyasına erişimi yoksa update.sh yardımcı programı başarısız olur.

Kapalı kalma süresi güncellemesi

Kapalı kalma süresi olmayan güncelleme veya periyodik güncelleme, Edge'i indirmeden Edge yüklemenizi güncellemenize olanak tanır.

Kapalı kalma süresi olmayan yükseltmenin anahtarı, her bir yönlendiriciyi yük dengeleyiciden tek tek kaldırmaktır. Ardından, Yönlendirici'yi ve Yönlendirici ile aynı makinede bulunan diğer bileşenleri güncelleyip Yönlendirici'yi tekrar yük dengeleyiciye ekleyebilirsiniz.

 1. Makineleri, aşağıdaki "Makine güncelleme sırası" bölümünde açıklandığı gibi yükleme işlemi için doğru sırayla güncelleyin.
 2. Yönlendiricileri güncelleme zamanı geldiğinde, herhangi bir Yönlendiriciyi seçin ve "Yönlendiriciye ve Mesaj İşleyiciye erişememesini yapma" başlıklı bir sonraki bölümde açıklandığı gibi o yönlendiriciyi erişilemez olarak ayarlayın.
 3. Seçili Yönlendirici'yi ve diğer tüm Edge bileşenlerini Yönlendirici ile aynı makinede güncelleyin. Tüm Edge yapılandırmaları aynı düğümde bir Yönlendirici ve Mesaj İşleyici gösterir.
 4. Yönlendiriciyi tekrar erişilebilir yapın.
 5. Kalan Yönlendiriciler için 2-4 arasındaki adımları tekrarlayın.
 6. Yüklemenizde kalan makineler için güncelleme işlemine devam edin.

Bir Yönlendiriciye ve Mesaj İşleyiciye erişilememesi

Üretim kurulumunda optimum performans için birden fazla Yönlendiriciniz ve Mesaj İşleyiciniz olur ve güncellemeden önce/sonra bu Yönlendiricilerin ve Mesaj İşleyicilerinin erişilebilirliğini etkinleştirmeniz/devre dışı bırakmanız gerekir.

Aşağıdaki API çağrısı, bir düğümü erişilebilir veya erişilemez olarak yapılandırır:

> curl -u adminEmail:pWord -X POST "http://<ms_IP>:8080/v1/servers/UUID" -d "reachable=true|false"

Burada UUID, Mesaj İşleyicisi veya Yönlendiricinin UUID'sidir ve erişilebilir değeri true ya da false olarak ayarlanmıştır.

Yönlendiricinin UUID'sini belirlemeniz gerekiyorsa aşağıdaki cURL komutunu kullanın:

> curl http://<routerIP>:8081/v1/servers/self

Mesaj İşleyici'nin UUID'sini belirlemeniz gerekiyorsa aşağıdaki cURL komutunu kullanın:

> curl http://<mpIP>:8082/v1/servers/self

Güncelleme öncesinde/sonrasında aşağıdaki noktalara dikkat edin:

 • Birleşik Yönlendirici ve Mesaj İşleyici düğümünde:
  • Güncellemeden önce aşağıdakileri yapın:
   1. Yukarıda gösterilen API çağrısını kullanarak Yönlendiriciye erişilemez hale getirin.
   2. Mesaj İşleyici'ye erişilemez.
  • Güncellemeden sonra aşağıdakileri yapın:
   1. Mesaj İşleyici'yi erişilebilir hale getirin.
   2. Yönlendiriciyi erişilebilir hale getirin.
 • Tek bir Yönlendirici düğümünde:
  • Güncellemeden önce, Yönlendiriciyi erişilebilir hale getirin.
  • Güncellemeden sonra, Yönlendirici'yi erişilebilir hale getirin.
 • Tek bir Mesaj İşleyici düğümünde:
  • Güncellemeden önce Mesaj İşleyici'ye erişilemez hale getirin.
  • Güncellemeden sonra Mesaj İşleyici'yi erişilebilir hale getirin.

Sessiz yapılandırma dosyası kullanma

Güncelleme komutuna sessiz bir yapılandırma dosyası iletmeniz gerekir. Sessiz yapılandırma dosyası, Edge 4.16.01'i yüklemek için kullandığınızla aynı olmalıdır.

Harici internet bağlantısı olan bir düğümde 4.16.01 sürümünü güncelleme prosedürü

Bir düğümdeki Edge bileşenlerini güncellemek için aşağıdaki prosedürü kullanın:

 1. Mevcutsa, güncelleme tamamlanana kadar Cassandra'da onarım işlemi gerçekleştirmek için yapılandırılmış CRON işlerini devre dışı bırakın.
 2. Edge BGBG'lerini yüklemek için düğümünüze kök olarak giriş yapın
  Not: BGBG yüklemesi kök erişimi gerektirse de Edge yapılandırmasını kök erişimi olmadan gerçekleştirebilirsiniz.
 3. SELinux'u, Apigee FTP sitesindeki Apigee Edge 4.16.01 Kurulum Kılavuzu'nda açıklandığı şekilde devre dışı bırakın: ftp://ftp.apigee.com/
 4. Tüm Yum önbelleklerini temizleyin:
  > sudo yum clear all
 5. Edge bootstrap.sh dosyasını /tmp/bootstrap.sh adresine indirin:
  > curl https://software.impression.com/bootstrap.sh -o /tmp/bootstrap.sh
 6. Edge Apigee-service yardımcı programını ve bağımlılıkları güncelleyin:
  > sudo bash /tmp/bootstrap.sh Apigeeuser=uName Apigeepassword=pWord

  Burada uName:pWord, Apigee'den aldığınız kullanıcı adı ve şifredir. pWord yönergesini çıkarırsanız bu değeri girmeniz istenir.
 7. Apigee-setup yardımcı programını güncellemek için Apigee-service aracını kullanın:
  > /opt/../..//become-service/bin/Apigee-service Maalesef-setup güncelleme
  Apigee-service üzerinde yapılan bu güncelleme, <inst_dir>/Apigee/Apigee-setup/bin içerisindeki update.sh yardımcı programını yükler.
 8. Güncelleme yardımcı programını, aşağıdaki "Makine güncelleme sırası" bölümünde açıklanan sırada düğümlerinizde çalıştırın:
  > /opt/impression/impression-setup/bin/update.sh -ccomponent -f configFile
  Yapılandırma dosyasındaki tek şart, yapılandırma dosyasının "Apigee" kullanıcısı tarafından erişilebilir veya okunabilir olması gerektiğidir. Örneğin, dosyayı düğümdeki /tmp dizinine yerleştirin.
  Güncellenecek bileşeni belirtmek için "-c" seçeneğini kullanın. Olası bileşenlerin listesinde şunlar bulunur:
  • ldap = OpenLDAP
  • cs = Cassandr
  • zk = Hayvanat bahçesi görevlisi
  • qpid = qpidd
  • ps = postgresql
  • edge =Edge kullanıcı arayüzü dışındaki tüm Edge bileşenleri: Yönetim Sunucusu, Mesaj İşlemci, Yönlendirici, QPID Sunucusu, Postgres Sunucusu
  • ui = Edge kullanıcı arayüzü
  • all = makinedeki tüm bileşenleri güncelleyin (yalnızca bir Edge aio yükleme profili veya bir API BaaS asa yükleme profili için kullanın)
  • e = ElastikArama
  • b = API BaaS Yığını
  • p = API BaaS Portalı
  • ebp = Aynı düğümde Elastik Arama, API BaaS Yığını ve API BaaS Portalı
 9. Güncellemeyi, Apigee FTP sitesinde bulunan Apigee Edge 4.16.01 Yükleme Kılavuzu'nda açıklandığı gibi Mesaj İşleyicide apigee-validate yardımcı programını çalıştırarak test edin: ftp://ftp.apigee.com/

4.16.01 sürümünü yerel depodan güncelleme prosedürü

Edge düğümlerinizin internet üzerinden güvenlik duvarı arkasında olması veya başka bir şekilde Apigee deposuna internet üzerinden erişmesi yasaklanıyorsa güncelleme işlemini Apigee deposunun yerel deposundan ya da yansıtmasından gerçekleştirebilirsiniz.

Yerel bir Edge deposu oluşturduktan sonra, Edge'i yerel depodan güncellemek için iki seçeneğiniz vardır:

 • Deponun .tar dosyasını oluşturun, .tar dosyasını bir düğüme kopyalayın, ardından .tar dosyasından Edge'i güncelleyin.
 • Diğer düğümlerin erişebilmesi için yerel deponun bulunduğu düğüme bir web sunucusu yükleyin. Apigee, kullanmanız için Nginx web sunucusunu sağlar. Dilerseniz kendi web sunucunuzu de kullanabilirsiniz.

Yerel 4.16.01 deposundan güncelleme yapmak için:

 1. Apigee FTP sitesinde bulunan Apigee Edge 4.16.01 Kurulum Kılavuzu'nda açıklandığı gibi yerel bir 4.16.01 deponuzun olduğundan emin olun: ftp://ftp.apigee.com/
 2. Yerel depoyu güncelleyin:
  1. Edge bootstrap.sh dosyasını /tmp/bootstrap.sh adresine indirin:
   > curl https://software.impression.com/bootstrap.sh -o /tmp/bootstrap.sh
  2. Senkronizasyonu gerçekleştirin:
   > /opt/../..//../../-service/bin/Apigee-service Apigee-mirror Sync --only-new-rpms
 3. .tar dosyasından Apigee-service'i yüklemek için:
  1. Yerel depo bulunan düğümde, yerel repo'yu /opt/apigee/data/apigee-mirror/apigee-4.16.01.tar.gz adlı tek bir.tar dosyası olarak paketlemek için aşağıdaki komutu kullanın:
   > /opt/impression/dikkatli-service/bin/impression-service Apigee-mirror paketi
  2. .tar dosyasını, Edge'i güncellemek istediğiniz düğüme kopyalayın. Örneğin, bu dosyayı yeni düğümdeki /tmp dizinine kopyalayın.
  3. Yeni düğümde /tmp dizinindeki dosyanın tarlamasını kaldırın:
   > tar -xzf Apigee-4.16.01.tar.gz
   Bu komut, .tar dosyasını içeren dizinde repos adlı yeni bir dizin oluşturur. Örneğin, /tmp/repos.
  4. Edge BGBG'lerini yüklemek için düğümünüze kök olarak giriş yapın
   Not: BGBG yüklemesi kök erişimi gerektirse de Edge yapılandırmasını kök erişimi olmadan gerçekleştirebilirsiniz.
  5. SELinux'u, Apigee FTP sitesinde bulunan Apigee Edge 4.16.01 Kurulum Kılavuzu'nda açıklandığı şekilde devre dışı bırakın: ftp://ftp.apigee.com/
  6. /tmp/repos'tan Edge Apigee-service yardımcı programını ve bağımlılıklarını yükleyin:
   > sudo bash /tmp/repos/bootstrap.sh Apigeeprotocol="file://" Apigeerepobasepath=/tmp/repos
   Bu komuta repos dizininin yolunu eklediğinize dikkat edin.
 4. Nginx web sunucusunu kullanarak Apigee-service yüklemek için:
  1. Nginx web sunucusunu, Apigee FTP sitesinde bulunan Edge 4.16.01 Kurulum Kılavuzu'nda yer alan "Nginx web sunucusunu kullanarak depodan yükleme" bölümünde açıklandığı gibi yapılandırın: ftp://ftp.apigee.com/
  2. Uzak düğümde, Edge bootstrap.sh dosyasını /tmp/bootstrap.sh konumuna indirin:
   > /usr/bin/curl http://uName:pWord@remoteRepo:3939/bootstrap.sh -o /tmp/bootstrap.sh
        

   where uName:pWord are the username and password you set above for the repo, and remoteRepo is the IP address or DNS name of the repo node.

  3. Log in to your node as root to install the Edge RPMs
   Note: While RPM installation requires root access, you can perform Edge configuration without root access.
  4. Disable SELinux as described in the Apigee Edge 4.16.01 Installation Guide, available on the Apigee FTP site: ftp://ftp.apigee.com/
  5. On the remote node, install the Edge apigee-service utility and dependencies:
   > sudo bash /tmp/bootstrap.sh apigeerepohost=remoteRepo:3939 apigeeuser=uName apigeepassword=pWord apigeeprotocol=http://
   where uName:pWord are the repo username and password.
 5. If present, disable any CRON jobs configured to perform a repair operation on Cassandra until after the update completes.
 6. Use apigee-service to update the apigee-setup utility:
  > /opt/apigee/apigee-service/bin/apigee-service apigee-setup update
  This update to apigee-service installs the update.sh utility in <inst_dir>/apigee/apigee-setup/bin.
 7. Run the update utility on your nodes in the order described below in "Order of machine update" below:
  > /opt/apigee/apigee-setup/bin/update.sh -c component -f configFile
  The only requirement on the config file is that the configuration file must be accessible or readable by the "apigee" user. For example, put the file in the /tmp directory on the node.
  Use the “-c” option to specify the component to update. The list of possible components includes:
  • ldap = OpenLDAP
  • cs = Cassandr
  • zk = Zookeeper
  • qpid = qpidd
  • ps = postgresql
  • edge =All Edge components except Edge UI: Management Server, Message Processor, Router, QPID Server, Postgres Server
  • ui = Edge UI
  • all = update all components on machine (only use for an Edge aio installation profile or an API BaaS asa installation profile)
  • e = ElasticSearch
  • b = API BaaS Stack
  • p = API BaaS Portal
  • ebp = ElasticSearch, API BaaS Stack, and API BaaS Portal on the same node
 8. Test the update by running the apigee-validate utility on the Message Processor, as described in the Apigee Edge 4.16.01 Installation Guide, available on the Apigee FTP site: ftp://ftp.apigee.com/

Order of machine update

The order that you update the machines in an Edge installation is important. The most important considerations to an update are:

 • You must update all Cassandra and ZooKeeper nodes before you update any other nodes.
 • You must update all qpidd and postgresql nodes before you update any Router and Message Processor nodes.
 • For any machine with multiple Edge components (Management Server, Message Processor, Router, QPID Server, Postgres Server), use the "-c edge" option to update them all at the same time.
 • If a step specifies that it should be performed on multiple machines, perform it in the specified machine order.
 • There is no separate step to update Monetization. It is updated when you specify the "-c edge" option.
 • After you update a Router node, you must remove all files from the /opt/nginx/conf.d directory, and then restart the Router.

For a 1-host standalone installation

 1. Update machine 1:
  > /opt/apigee/apigee-setup/bin/update.sh -c all -f configFile
 2. /opt/nginx/conf.d dosyasındaki tüm dosyaları silin:
  > rm -f /opt/nginx/conf.d/*
 3. Uç Yönlendirici'yi yeniden başlatın:
  > /<inst_root>/Apigee/Apigee-service/bin/Apigee-service Edge-router yeniden başlatma

2 ana makineli bağımsız yükleme için

Edge topolojilerinin ve düğüm numaralarının listesi için Apigee FTP sitesindeki ftp://ftp.apigee.com/ adresindeki Apigee Edge 4.16.01 Kurulum Kılavuzu'na bakın.

 1. 1. makinede Cassandra ve ZooKeeper'ı güncelleyin:
  > /opt/apigee/apigee-setup/bin/update.sh -c cs,zk -f configFile
 2. 2. makinede qpidd ve postgresql'i güncelleyin:
  > /opt/apigee/apigee-setup/bin/update.sh -c qpid,ps -f configFile
 3. 1. makinede LDAP'yi güncelleyin:
  > /opt/apigee/apigee-setup/bin/update.sh -c ldap -f configFile
 4. Makine 2 ve makine 1'de Edge bileşenlerini güncelleyin:
  > /opt/apigee/apigee-setup/bin/update.sh -c edge -f configFile
 5. 1. düğümde:
  1. /opt/nginx/conf.d klasöründeki tüm dosyaları silin:
   > rm -f /opt/nginx/conf.d/*
  2. Uç Yönlendirici'yi yeniden başlatın:
   > /<inst_root>/apigee/apigee-service/bin/apigee-service edge-router restart
 6. 1. makinede kullanıcı arayüzünü güncelleyin:
  > /opt/apigee/apigee-setup/bin/update.sh -c ui -f configFile

5 ana makineli kümelenmiş yükleme için

Edge topolojilerinin ve düğüm numaralarının listesi için Apigee FTP sitesindeki ftp://ftp.apigee.com/ adresindeki Apigee Edge 4.16.01 Kurulum Rehberi'ne bakın.

 1. Cassandra ve ZooKeeper'ı 1., 2. ve 3. makinede güncelleyin:
  > /opt/apigee/apigee-setup/bin/update.sh -c cs,zk -f configFile
 2. Makine 4 ve 5'te qpidd ve postgresql'i güncelleyin:
  > /opt/apigee/apigee-setup/bin/update.sh -c qpid,ps -f configFile
 3. 1. makinede LDAP'yi güncelleyin:
  > /opt/apigee/apigee-setup/bin/update.sh -c ldap -f configFile
 4. Makine 4, 5, 1, 2, 3'te Edge bileşenlerini güncelleyin:
  > /opt/apigee/apigee-setup/bin/update.sh -c edge -f configFile
 5. 2. ve 3. düğümde:
  1. /opt/nginx/conf.d klasöründeki tüm dosyaları silin:
   > rm -f /opt/nginx/conf.d/*
  2. Uç Yönlendirici'yi yeniden başlatın:
   > /<inst_root>/apigee/apigee-service/bin/apigee-service edge-router restart
 6. 1. makinede kullanıcı arayüzünü güncelleyin:
  > /opt/apigee/apigee-setup/bin/update.sh -c ui -f configFile

9 ana makineli kümelenmiş yükleme için

Edge topolojilerinin ve düğüm numaralarının listesi için Apigee FTP sitesindeki ftp://ftp.apigee.com/ adresindeki Apigee Edge 4.16.01 Kurulum Kılavuzu'na bakın.

 1. Cassandra ve ZooKeeper'ı 1., 2. ve 3. makinede güncelleyin:
  > /opt/apigee/apigee-setup/bin/update.sh -c cs,zk -f configFile
 2. Makine 6 ve 7'de qpidd'i güncelleyin:
  > /opt/apigee/apigee-setup/bin/update.sh -c qpid -f configFile
 3. Makine 8 ve 9'da postgresql'i güncelleyin:
  > /opt/apigee/apigee-setup/bin/update.sh -c ps -f configFile
 4. 1. makinede LDAP'yi güncelleyin:
  > /opt/apigee/apigee-setup/bin/update.sh -c ldap -f configFile
 5. Makine 6, 7, 8, 9, 1, 4 ve 5'teki Edge bileşenlerini sırasıyla güncelleyin:
  > /opt/apigee/apigee-setup/bin/update.sh -c edge -f configFile
 6. 4. ve 5. düğümde:
  1. /opt/nginx/conf.d klasöründeki tüm dosyaları silin:
   > rm -f /opt/nginx/conf.d/*
  2. Uç Yönlendirici'yi yeniden başlatın:
   > /<inst_root>/apigee/apigee-service/bin/apigee-service edge-router restart
 7. 1. makinede kullanıcı arayüzünü güncelleyin:
  > /opt/apigee/apigee-setup/bin/update.sh -c ui -f configFile

13 ana makineli kümelenmiş yükleme için

Edge topolojilerinin ve düğüm numaralarının listesi için Apigee FTP sitesindeki ftp://ftp.apigee.com/ adresindeki Apigee Edge 4.16.01 Kurulum Kılavuzu'na bakın.

 1. Cassandra ve ZooKeeper'ı 1., 2. ve 3. makinede güncelleyin:
  > /opt/apigee/apigee-setup/bin/update.sh -c cs,zk -f configFile
 2. Makine 12 ve 13'te qpidd'i güncelleyin:
  >
    /opt/apigee/apigee-setup/bin/update.sh -c qpid -f configFile
 3. Makine 8 ve 9'da postgresql'i güncelleyin:
  >
    /opt/apigee/apigee-setup/bin/update.sh -c ps -f configFile
 4. Makine 4 ve 5'te LDAP'yi güncelleyin:
  > /opt/apigee/apigee-setup/bin/update.sh -c ldap -f configFile
 5. Makine 12, 13, 8, 9, 6, 7, 10 ve 11'deki Edge bileşenlerini bu sırayla güncelleyin:
  > /opt/apigee/apigee-setup/bin/update.sh -c edge -f configFile
 6. 10. ve 11. düğümde:
  1. /opt/nginx/conf.d klasöründeki tüm dosyaları silin:
   > rm -f /opt/nginx/conf.d/*
  2. Uç Yönlendirici'yi yeniden başlatın:
   > /<inst_root>/apigee/apigee-service/bin/apigee-service edge-router restart
 7. Makine 6 ve 7'de kullanıcı arayüzünü güncelleyin:
  > /opt/apigee/apigee-setup/bin/update.sh -c ui -f configFile

12 ana makineli kümelenmiş yükleme için

Edge topolojilerinin ve düğüm numaralarının listesi için Apigee FTP sitesindeki ftp://ftp.apigee.com/ adresindeki Apigee Edge 4.16.01 Kurulum Kılavuzu'na bakın.

 1. Cassandra ve ZooKeeper'ı güncelleyin:
  1. Veri Merkezi 1'deki 1., 2. ve 3. makinelerde:
   > /opt/apigee/apigee-setup/bin/update.sh -c cs,zk -f configFile
  2. 2. Veri Merkezi'ndeki 7, 8 ve 9. makinelerde
   > /opt/apigee/apigee-setup/bin/update.sh -c cs,zk -f configFile
 2. qpidd'i güncelleyin:
  1. Veri Merkezi'ndeki 4 ve 5 numaralı makineler 1
   > /opt/apigee/apigee-setup/bin/update.sh -c qpid -f configFile
  2. Veri Merkezi 2'deki makineler 10 ve 11
   > /opt/apigee/apigee-setup/bin/update.sh -c qpid -f configFile
 3. postgresql'i güncelleyin:
  1. Veri Merkezi 1'deki Makineler 6
   > /opt/apigee/apigee-setup/bin/update.sh -c ps -f configFile
  2. Veri Merkezi 2'deki Makine 12
   > /opt/apigee/apigee-setup/bin/update.sh -c ps -f configFile
 4. LDAP'yi güncelleyin:
  1. Veri Merkezi 1'deki Makineler 1
   > /opt/apigee/apigee-setup/bin/update.sh -c ldap -f configFile
  2. 2. Veri Merkezi'ndeki Makineler 7
   > /opt/apigee/apigee-setup/bin/update.sh -c ldap -f configFile
 5. Edge bileşenlerini güncelleyin:
  1. Veri Merkezi'ndeki 4, 5, 6, 1, 2, 3 numaralı makineler 1
   > /opt/apigee/apigee-setup/bin/update.sh -c edge -f configFile
  2. Veri Merkezi'ndeki 10, 11, 12, 7, 8, 9 numaralı makineler 2
   > /opt/apigee/apigee-setup/bin/update.sh -c edge -f configFile
  3. 2., 3., 8. ve 9. düğümde:
   1. /opt/nginx/conf.d klasöründeki tüm dosyaları silin:
    > rm -f /opt/nginx/conf.d/*
   2. Uç Yönlendirici'yi yeniden başlatın:
    > /<inst_root>/apigee/apigee-service/bin/apigee-service edge-router restart
 6. Kullanıcı arayüzünü güncelleyin:
  1. Veri Merkezi 1'deki Makine 1
   > /opt/apigee/apigee-setup/bin/update.sh -c ui -f configFile
  2. Veri Merkezi 2'de Makine 7
   > /opt/apigee/apigee-setup/bin/update.sh -c ui -f configFile

7 ana makineli API BaaS kurulumu için

Edge topolojilerinin ve düğüm numaralarının listesi için Apigee FTP sitesindeki ftp://ftp.apigee.com/ adresindeki Apigee Edge 4.16.01 Kurulum Kılavuzu'na bakın.

 1. 5, 6 ve 7 numaralı makinede Cassandra'yı güncelleyin:
  > /opt/apigee/apigee-setup/bin/update.sh -c cs -f configFile
 2. Makine 1, 2 ve 3'te Elastik Arama ve API BaaS Yığını'nı güncelleyin:
  > /opt/apigee/apigee-setup/bin/update.sh -c e,b -f configFile
 3. Makine 4'te API BaaS Portalı'nı güncelleyin:
  > /opt/apigee/apigee-setup/bin/update.sh -c p -f configFile

10 ana makineli API BaaS kurulumu için

Edge topolojilerinin ve düğüm numaralarının listesi için Apigee FTP sitesindeki ftp://ftp.apigee.com/ adresindeki Apigee Edge 4.16.01 Kurulum Kılavuzu'na bakın.

 1. 8, 9 ve 10 numaralı makinede Cassandra'yı güncelleyin:
  > /opt/apigee/apigee-setup/bin/update.sh -c cs -f configFile
 2. Makine 1, 2 ve 3'te Elastik Arama'yı güncelleyin:
  > /opt/apigee/apigee-setup/bin/update.sh -c e -f configFile
 3. Makine 4, 5 ve 6'da API BaaS Yığını'nı güncelleyin:
  > /opt/apigee/apigee-setup/bin/update.sh -c b -f configFile
 4. Makine 7'de API BaaS Portalı'nı güncelleyin:
  > /opt/apigee/apigee-setup/bin/update.sh -c p -f configFile

Standart olmayan kurulum için

Standart dışı bir yüklemeniz varsa Edge bileşenlerini aşağıdaki sırayla güncelleyin:

 1. ZooKeeper
 2. Cassandra
 3. Qpidd
 4. postgresql
 5. LDAP
 6. Edge; sıradaki tüm düğümlerdeki "-c Edge" profili anlamına gelir: Qpid, Postgres, Yönetim Sunucusu, Mesaj İşlemci, Yönlendirici.
 7. Tüm Yönlendirici düğümlerinde:
  1. /opt/nginx/conf.d klasöründeki tüm dosyaları silin:
   > rm -f /opt/nginx/conf.d/*
  2. Uç Yönlendirici'yi yeniden başlatın:
   > /<inst_root>/apigee/apigee-service/bin/apigee-service edge-router restart
 8. kullanıcı arayüzü