Geliştirici Hizmetleri portalı gereksinimleri

Geliştirici Hizmetleri Portalı v. 4.16.09

Aşağıda, kurulum için donanım ve yazılım gereksinimleri verilmiştir.

Hırdavat

Koşul

İşletim sistemi

Bu yükleme talimatları ve sağlanan yükleme dosyaları, burada listelenen işletim sistemlerinde test edilmiştir: https://apigee.com/docs/api-services/reference/supported-software

RAM

1 GB

Sabit disk

10 GB

Ağ arayüzü

Etkin internet bağlantısı gerekli.

Yükleyici, yükleme işleminin bir parçası olarak web'den kaynakları indirir. Ortamınız giden HTTP ve HTTPS isteklerine proxy kullanacak şekilde ayarlandıysa proxy'niz, bir indirme sırasında oluşabilecek yönlendirilen istekleri doğru şekilde işleyecek şekilde yapılandırılmalıdır.

Örneğin, https://drupal.org/ adresine yapılan bir istek, HTTP 301 durum kodu döndürür ve https://www.drupal.org/ adresine yönlendirir.

Proxy'niz, yönlendirmeden istenen içerikle bir HTTP 200 durum kodu döndürecek şekilde yapılandırılmalıdır.

SAP kurulumlarında, ortamınız giden HTTPS isteklerinde proxy kullanacak şekilde ayarlandıysa proxy'niz TLSv1.0'ı desteklemelidir. OpenSSL 0.9.8, TLSv1.1 veya TLSv1.2'yi değil, yalnızca TLSv1.0'ı destekler.

MySQL Veritabanı Gereksinimleri

MySQL Sunucusu'nu Geliştirici Kanal Hizmetleri ile aynı makineye yüklemeyi seçerseniz tek makineli topoloji, Geliştirici Kanal Hizmetleri yükleyicisi veritabanı adını ve veritabanı kullanıcısını girmenizi ister, ardından MySQL Sunucusu'nu yükler ve sizin için veritabanı şeması oluşturur. Yüklenen sürüm, işletim sisteminiz için mevcut en son sürümdür.

MySQL Sunucusu'nu ayrı bir sisteme yüklemek istiyorsanız Geliştirici Kanal Hizmetleri yükleyicisini başlatmadan önce bu sistemde MySQL Sunucusu'nu yüklemiş olmanız gerekir. MySQL 5.0.15 veya sonraki bir sürümünü yüklemiş olmanız gerekir.

Geliştirici Kanal Hizmetleri yükleyicisi, MySQL Sunucusu'nun boş veritabanı şemasına sahip bir veritabanı içermesini gerektirir. Geliştirici Kanal Hizmetleri yükleyicisi sizden veritabanı ana makine adını, veritabanı adını ve veritabanı kullanıcısını girmenizi ister. Ardından yükleyici, varsayılan veritabanı tablolarını ve verilerini oluşturmak için veritabanına bağlanır.

Geliştirici Kanal Hizmetleri tarafından veritabanına bağlanmak için veritabanı kullanıcısı olan bu veritabanı şu ayrıcalıklara sahip olmalıdır: SELECT, INSERT, UPDATE, DELETE, CREATE, DROP, INDEX, ALTER, CREATE TEMPORARY TABLES, LOCK TABLES.

Örneğin, devportal adlı bir veritabanı ve devportal adlı bir kullanıcı oluşturmak için:

 1. Sisteme MySQL Sunucusu'nu yükleyin.
 2. Şu komutu kullanarak MySQL'e kök kullanıcı olarak giriş yapın:
  > mysql -u root -p
 3. İstendiğinde kök şifresini girin.
 4. devportal kullanıcısını oluşturmak için mysql> isteminde aşağıdakileri girin:
  mysql>create user 'devportal'@'localhost', 'devportal' tarafından tanımlanan;
  mysql>, *.* to 'devportal'@'localhost' için tüm ayrıcalıkları verir;
  mysql> flush ayrıcalıklar;
  mysql> çıkış
 5. Sistem isteminde devportal veritabanını oluşturun:
  > mysqladmin -u devportal -p create devportal

  devportal şifresini girin.
 6. MySQL'e giriş yapın ve portal sunucusunun IP'sinden devportal'a erişim izni verin:
  mysql> GRANT ALL ON devportal.* TO devportal@'portalIP' IDENTIFIED BY "devportalPW';

  Burada portalIP, portal sunucusunun IP adresi, devportalPW ise devportal kullanıcısının şifresidir.
 7. Bağlantı adresini MySQL sunucusunun IP adresine ayarlamak için /etc/my.cnf dosyasını düzenleyin.
 8. MySQL'i yeniden başlatın:
  > /etc/init.d/mysqld restart
 9. MySQL sunucusunda 3306 numaralı bağlantı noktasının açık olduğundan emin olun. Bu prosedür, işletim sisteminize bağlıdır. Örneğin, Linux için şu komutu kullanın:
  > /sbin/iptables -A INPUT -i eth0 -p tcp --destination-port 3306 -j ACCEPT

Geliştirici Kanal Hizmetleri'ni yüklerken MySQL Sunucusu'nu yerel olarak yüklemeyeceğinizi belirtin. Ardından, uzak veritabanının IP adresini, kullanıcı adını ve veritabanı adını girmeniz istenir.

Red Hat Enterprise Linux (RHEL) Gereksinimleri

RHEL, Red Hat'ten yazılım indirmelerine erişmek için gereken abonelik nedeniyle ek gereksinimlere tabidir. Sunucunun yum üzerinden BGBG'leri indirmek için internete bağlanabilmesi gerekir. RHEL kullanılıyorsa sunucunun Red Hat Network'e (RHN) kayıtlı olması ve sunucunun isteğe bağlı kanalına kayıtlı olması gerekir.

Yükleme sırasında Red Hat gereksinimleri kontrol edilir ve RHEL zaten kayıtlı değilse portal yükleyicisi sizden onay ister. Red Hat giriş kimlik bilgileriniz zaten varsa yükleme işlemine başlamadan önce RHEL'i kaydetmek için aşağıdaki komutu kullanabilirsiniz:

> subscription-manager register --username=my_username --password=my_password --auto-attach 

my_username ve my_password değerlerini Red Hat kimlik bilgilerinizle değiştirin.

RHEL'in deneme sürümüne sahipseniz 30 günlük deneme lisansı alabilirsiniz. Daha fazla bilgi için https://access.redhat.com/solutions/32790 adresini ziyaret edin.

SMTP gereksinimleri

Varsayılan olarak portal, postaları PHP mail() işlevini kullanarak gönderir. PHP, yerel sistemde sendmail kullanarak e-posta göndermeye çalışır. Bu API, PHP'nin php.ini dosyasında yapılandırılabilir.

Apigee, üretim ortamında portaldan e-posta iletileri göndermek için bir SMTP sunucusu yapılandırmanızı gerektirir. Bu nedenle, Drupal'ın SMTP sunucusundaki gerekli bağlantı noktasına erişebildiğinden emin olmanız gerekir. TLS olmayan SMTP için bağlantı noktası numarası genellikle 25'tir. TLS özellikli SMTP için bu değer genellikle 465'tir ancak SMTP sağlayıcınıza danışın.

Diğer Şartlar

Yüklemeyi gerçekleştirmek için yazılımı yükleyen kullanıcının root erişimine sahip olması gerekir.

Dağıtım Mimarisi Gereksinimleri

Geliştirici Kanal Hizmetleri, kullanıcının uygulamalarıyla ilgili bilgileri depolamak ve almak için REST API üzerinden Apigee Yönetim Sunucusu ile tek bir arayüze sahiptir. Geliştirici Kanal Hizmetleri'nin, yüklemenize bağlı olarak Yönetim Sunucusu'na HTTP veya HTTPS üzerinden bağlanabilmesi gerekir.

Yüklemeye Başlamadan Önce Gerekli Bilgiler

Yüklemeyi başlatmadan önce aşağıdaki bilgileri hazır bulundurmalısınız:

 1. Red Hat veya CentOS için hangi platformu yapılandırıyorsunuz? Bu bir Red Hat kurulumuysa BGBG'leri indirmek için makinenin Red Hat Ağı'na kayıtlı olması gerekir.
 2. MySQL'i yerel makineye yüklemeyi planlıyor musunuz? Bazı HA kurulumları, MySQL'in portal web sayfalarını sunan makineden farklı bir makinede olmasını gerektirir. Bu durumda MySQL'i yerel olarak yüklemeyin. Her şeyin aynı makinede olduğu basit bir yükleme işlemi yapmak istiyorsanız MySQL'i yerel olarak yükleyin.
 3. Uzak bir MySQL sunucusuna erişmek istiyorsanız uzaktaki MySQL sunucusunun ana makine adı, bağlantı noktası, veritabanı adı, kullanıcı adı ve şifresi. Uzak MySQL sunucusu, kuruluma başlamadan önce yapılandırılmış olmalıdır.
 4. Web sunucusunun tam alan adı nedir? (Bu bilgiler /etc/hosts dosyasına eklenecektir.) Bu, portalserver.example.com gibi bir IP adresi veya ana makine adı olmalıdır. Varsayılan değer localhost'tur.
 5. Apache'nin sanal ana makinesi için Apigee'nin varsayılan yapılandırmasını kullanmak istiyor musunuz? Yukarıdaki 7. Adım'da belirttiğiniz ana makine adıyla bir sanal ana makine oluşturulur.
 6. Portalınızın Apigee Edge yönetim sunucusuyla iletişim kurmasını sağlayan üç bilgi bulunur. Bu bilgiler aşağıdaki gibidir:
  1. Apigee Management API Uç Noktasının URL'si: Bu bir ana makine adı veya IP adresi olur. Bu, uygulama oluşturmak ve uygulama anahtarları için geliştiricileri kaydetmek amacıyla tüm çağrıların yapıldığı REST uç noktasıdır. Varsayılan uç nokta https://api.enterprise.apigee.com/v1 şeklindedir.

   Private Cloud kurulumunda URL şu biçimdedir:
   http://EdgeIp:8080/v1

   or:
   https://EdgeIp:SSLport/v1

   Burada EdgeIp, Edge EdgeIp API için Edge yönetim sunucusunun IP adresidir. Örneğin, 8443.
  2. Apigee Kuruluş adı: Portallar ile Apigee Edge kuruluşları arasında bir ilişki vardır. Management API Uç Noktası'nı kurarken varsayılan kuruluşu ayarlarsınız. Varsayılan değer, kuruluşum değeridir.
  3. Yönetim API'si uç noktası için kullanıcı adı ve şifre: Portaldan Edge'e yapılan çağrılar, kuruluşunuzdaki bir yönetici tarafından gerçekleştirilmelidir.

   Bu kullanıcı adı/şifre, kuruluşunuzdaki bir yönetici içindir ve yalnızca Edge'e portaldan bağlanmak için kullanılmalıdır. Örneğin, bir kullanıcının kimlik bilgilerini belirtirseniz ve bu kullanıcı Edge'de silinirse portal artık Edge'e bağlanamaz. Bu nedenle, kuruluşunuzda yalnızca bu bağlantı için bir yönetici oluşturun.

   Örneğin:
   dc_devportal+ORGNAME@impression.com:MyP@ssw0rd