Wyłączanie linku do resetowania hasła w interfejsie użytkownika Edge

Edge for Private Cloud, wer. 4.16.09

Domyślnie ekran logowania w interfejsie Edge zawiera link, który umożliwia użytkownikowi zresetowanie hasła:

Ten link nie jest jednak zintegrowany z zewnętrznym serwerem uwierzytelniania, więc możesz go ukryć, korzystając z tej procedury:

  1. Otwórz plik ui.property w edytorze. Jeśli plik nie istnieje, utwórz go:
    > vi /<inst_root>/apigee/customer/application/ui.property
  2. Ustaw token conf_apigee_apigee.feature.disablepasswordreset na wartość Prawda w ui.property:
    conf_apigee_apigee.feature.disablepasswordreset="true"
  3. Zapisz zmiany.
  4. Uruchom ponownie interfejs Edge:
    > /<inst_root>/apigee/apigee-service/bin/apigee-service edge-ui restart

Aby ponownie włączyć ten link, ustaw token conf_apigee_apigee.feature.disablepasswordreset na wartość fałsz i ponownie uruchom interfejs Edge.