הצטרפות לארגון

Edge for Private Cloud גרסה 4.16.09

משתמשים בפקודה setup-org כדי לבצע את תהליך ההצטרפות. צריך להריץ את הפקודה בצומת של שרת הניהול.

במסגרת תהליך ההצטרפות, הסקריפט:

 • יצירת הארגון.
 • מגדיר את המשתמש שצוין כאדמין הארגון.
  • המשתמש הזה חייב להיות שונה מהמשתמש עם הרשאת אדמין במערכת sys. כלומר, אין להשתמש במשתמש עם הרשאת אדמין ב-Sys כמשתמש עם הרשאת אדמין בארגון.
  • אפשר לציין משתמש קיים לאדמין בארגון, או להגדיר את הסקריפט ליצירת משתמש חדש.
 • משייכת את הארגון ל-pod, כברירת מחדל, משייך אותו ל-pod "gateway".
 • יוצרים סביבה.
 • יצירת מארח וירטואלי עבור הסביבה.
 • שיוך הסביבה לכל מעבדי ההודעות.
 • הפעלת ניתוח נתונים.

קובץ תצורה למשתמשים חדשים

מעבירים קובץ תצורה אל הפקודה setup-org. מפעילים את הפקודה setup-org ומציינים את האפשרות -f, כולל הנתיב לקובץ התצורה השקט:

> /opt/apigee/apigee-service/bin/apigee-service apigee-provision setup-org -f configFile

הדרישה היחידה בהתקנות שקטות היא שקובץ התצורה יהיה נגיש או קריא למשתמש ה-API.

לפניכם דוגמה לקובץ תצורה שקט. עורכים אותה לפי הצורך:

IP1=192.168.1.1

# Specify the IP or DNS name of the Management Server.
MSIP="$IP1"

# Specify the Edge sys admin credentials.
ADMIN_EMAIL="admin@email.com"
APIGEE_ADMINPW=adminPassword   # If omitted, you are prompted for it.

# Specify organization name.
ORG_NAME=myorg # lowercase only, no spaces, underscores, or periods.

# Specify the organization administrator user.
# Either specify an existing user, or specify the information
# necessary to create a new user.
# Do not use the sys admin as the organization administrator.
#
# Create a new user for the organization administrator. 
NEW_USER="y"
# New user information if NEW_USER="y".
USER_NAME=new@user.com
FIRST_NAME=new
LAST_NAME=user
USER_PWD="newUserPword"
ORG_ADMIN=new@user.com
#
# Or, specify an existing user as the organization admin,
# omit USER_NAME, FIRST_NAME, LAST_NAME, USER_PWD.
# NEW_USER="n"
# ORG_ADMIN=existing@user.com

# Specify environment name. 
ENV_NAME=prod

# Specify virtual host information.
VHOST_PORT=9001
VHOST_NAME=default

# If you have a DNS entry for the virtual host.
VHOST_ALIAS=myorg-test.apigee.net

# If you do not have a DNS entry for the virtual host, 
# specify the IP and port of each router as a space-separated list:
# VHOST_ALIAS="firstRouterIP:9001 secondRouterIP:9001" 

# Optionally configure TLS/SSL for virtual host.
# VHOST_SSL=y   # Set to "y" to enable TLS/SSL on the virtual host.
# KEYSTORE_JAR=  # JAR file containing the cert and private key.
# KEYSTORE_NAME= # Name of the keystore. 
# KEYSTORE_ALIAS= # The key alias.
# KEY_PASSWORD=  # The key password, if it has one. 

# Specify the analytics group. 
# AXGROUP=axgroup-001 # Default name is axgroup-001.

הערות:

 • עבור VHOST_ALIAS, אם כבר יש לך רשומת DNS שתשמש לצורך גישה למארח הווירטואלי, עליך לציין את כינוי המארח, וכן את היציאה (למשל, myapi.example.com).

  אם עדיין אין לך רשומת DNS, אפשר לעיין במידע נוסף במאמר 'הגדרת מארח וירטואלי'.
 • למידע נוסף על יצירת קובץ JAR ועל היבטים אחרים של הגדרת TLS/SSL, תוכלו לקרוא את ההגדרות של TLS/SSL במאמרים Keystores ו-Truststores והגדרת הגישה ל-TLS ל-API עבור הענן הפרטי.

תהליך קליטת שותף

 1. מתקינים את apigee-provision בצומת של שרת הניהול:
  > /opt/apigee/apigee-service/bin/apigee-service apigee-provision התקנה
 2. מריצים את הפקודה על הצומת של שרת הניהול:
  > /opt/apigee/apigee-service/bin/apigee-service apigee-provision setup-org -f configFile

  קובץ התצורה צריך להיות נגיש או קריא למשתמש "apigee".

אימות ההצטרפות

בסיום תהליך הקליטה, צריך לאמת את סטטוס המערכת על ידי הנפקת פקודות ה-CURL הבאות בצומת של שרת הניהול.

 1. בודקים את סטטוס המשתמש והארגון בשרת הניהול על ידי הנפקת פקודות ה-CURL הבאות:
  > curl -u <adminEmail>:<admin passwd> http://localhost:8080/v1/users
  > curl -u <adminEmail>:<admin passwd> http://localhost:8080/v1/organizationsploy>http://localhost:8080/v1/organizationsploy>
 2. אם הפעלתם את ניתוח הנתונים, משתמשים בפקודה הבאה:
  > curl -u <adminEmail>:<admin passwd> http://localhost:8080/v1/organizations/<orgname>/environments/<envname>/provider/axstatus
 3. אפשר גם לבדוק את הסטטוס של מסד הנתונים PostgreSQL על ידי הרצת הפקודה הבאה ב-Machine 2 כדי להפעיל את psql:
  > psql -h /opt/apigee/var/run/apigee-postgresql -U apigee apigee

  בשורת הפקודה, מזינים את הפקודה הבאה כדי להציג את טבלת analytics.org.
  עבור הארגון
  .org .org API :

 4. גישה לממשק המשתמש של Apigee Edge באמצעות דפדפן אינטרנט. חשוב לזכור שכבר ציינת את כתובת ה-URL של מסוף הניהול בסוף ההתקנה.
  1. מפעילים את הדפדפן המועדף ומזינים את כתובת ה-URL של ממשק המשתמש של Edge. היא נראית כך בדוגמה הבאה, שבה כתובת ה-IP היא של מחשב 1, או של המחשב שבו התקנת את ממשק המשתמש עבור הגדרות חלופיות:
   http://192.168.56.111:9000/login

   9000 הוא מספר היציאה המשמש את ממשק המשתמש. אם מפעילים את הדפדפן ישירות בשרת שמארח את ממשק המשתמש של Edge, אפשר להשתמש בכתובת URL בטופס:
   http://localhost:9000/login

   הערה: יש לוודא שיציאה 9000 פתוחה.
  2. בדף ההתחברות למסוף, מציינים את שם המשתמש/הסיסמה של מנהל המערכת ב-Apigee.
   הערה: זוהי הסיסמה של מנהל המערכת הגלובלי שהגדרתם במהלך ההתקנה. אפשרות נוספת:
 5. נרשמים לחשבון משתמש חדש ב-Apigee ומשתמשים בפרטי הכניסה החדשים של המשתמש כדי להתחבר.
  1. לוחצים על 'כניסה' בדפדפן מפנה לכתובת:
   http://192.168.56.111:9000/platform/#/<orgname>/

   ונפתח מרכז בקרה שמאפשר להגדיר את הארגון שנוצר לפני כן (אם מחוברים באמצעות פרטי כניסה של אדמין ב-Apigee).
  2. משתמשים חדשים ב-Edge יכולים ליצור עכשיו את שרת ה-API הראשון של proxy. מידע נוסף זמין במאמר יצירת שרת proxy ראשון ל-API.

   בנוסף, עיינו בקטעים בנושא דוגמאות, כולל רשימת הדוגמאות וממשקי ה-API הדמייים ל-RESTful שבהם תוכלו להשתמש בניסויים משלכם לבניית API ב-Mock Target API.