Geliştirici Hizmetleri portalı kurulumu

Edge for Private Cloud v. 4.17.01

Yüklemeden önce şunlardan emin olun:

 • Postgres'i, portalı yüklemeden önce yükleyin. Postgres'i, Edge yüklemenin bir parçası olarak veya portal tarafından kullanılmak üzere bağımsız olarak yükleyebilirsiniz.
  • Postgres'i bağımsız olarak yüklerseniz uygulamanız portalla aynı düğümde olabilir.
  • Edge'in bir parçası olarak yüklenen Postgres'a bağlanıyorsanız ve Postgres ana/bekleme modunda yapılandırılmışsa ana Postgres sunucusunun IP adresini belirtin.
 • Yükleme işlemini Red Hat Enterprise Linux, CentOS veya Oracle'ın desteklenen bir sürümünün 64 bit sürümünde gerçekleştiriyorsanız. Desteklenen sürümlerin listesini Desteklenen yazılımlar ve desteklenen sürümler başlıklı makalede bulabilirsiniz.
 • Yum yüklendi.

Yüklemeye genel bakış

Bir düğüme Edge'den apigee-setup yardımcı programını yükledikten sonra, düğümü düğüme yüklemek için bu yardımcı programı kullanın. apigee-setup yardımcı programı şu biçimdedir:

> sudo /opt/apigee/apigee-setup/bin/setup.sh -p component -f configFile

Yüklemeyle ilgili bilgileri içeren apigee-setup yardımcı programına bir yapılandırma dosyası iletin. Yapılandırma dosyasında gerekli bilgiler eksikse apigee-setup yardımcı programı, bu dosyayı komut satırına girmenizi ister.

Tek şart, yapılandırma dosyasının "Apigee" kullanıcısı tarafından erişilebilir ve okunabilmesidir.

Örneğin, portalı yüklemek için aşağıdaki komutu kullanın:

> sudo /opt/apigee/apigee-setup/bin/setup.sh -p dp -f myConfig

Daha fazla bilgi için Edge Apigee-setup yardımcı programını yükleme bölümüne bakın.

Yapılandırma dosyası oluşturma

Aşağıda, portal yüklemesi için örnek bir sessiz yapılandırma dosyası gösterilmektedir. Bu dosyayı yapılandırmanız için gereken şekilde düzenleyin. Bu dosyayı eklemek için setup.sh bölümünde -f seçeneğini kullanın.

IP1=IPorDNSnameOfNode

# Must resolve to IP address or DNS name of host - not to 127.0.0.1 or localhost.
HOSTIP=$(hostname -i)

# Specify the name of the portal database in Postgres. 
PG_NAME=devportal 

# Specify the Postgres admin credentials. 
# The portal connects to Postgres by using the 'apigee' user. 
# If you changed the Postgres password from the default of 'postgres' 
# then set PG_PWD accordingly. 
# If connecting to a Postgres node installed with Edge, 
# contact the Edge sys admin to get these credentials. 
PG_USER=apigee 
PG_PWD=postgres 

# The IP address of the Postgres server. 
# If it is installed on the same node as the portal, specify that IP. 
# If connecting to a remote Postgres server,specify its IP address. 
PG_HOST=$IP1 

# The Postgres user credentials used by the portal 
# to access the Postgres database, 
# This account is created if it does not already exist. 
DRUPAL_PG_USER=drupaladmin 
DRUPAL_PG_PASS=portalSecret 

# Specify 'postgres' as the database. 
DEFAULT_DB=postgres 

# Specify the Drupal admin account details. 
# DO NOT set DEVPORTAL_ADMIN_USERNAME=admin. 
# The installer creates this user on the portal. 
DEVPORTAL_ADMIN_FIRSTNAME=firstName 
DEVPORTAL_ADMIN_LASTNAME=lastName 
DEVPORTAL_ADMIN_USERNAME=userName 
DEVPORTAL_ADMIN_PWD=pWord 
DEVPORTAL_ADMIN_EMAIL=foo@bar.com 

# Edge connection details. 
# If omitted, you can set them in the portal UI. 
# Specify the Edge organization associated with the portal. 
EDGE_ORG=edgeOrgName 

# Specify the URL of the Edge management API. 
# For a Cloud based installation of Edge, the URL is: 
# https://api.enterprise.apigee.com/v1 
# For a Private Cloud installation, it is in the form: 
# http://<ms_ip_or_DNS>:8080/v1 or 
# https://<ms_ip_or_DNS>:TLSport/v1 
MGMT_URL=https://api.enterprise.apigee.com/v1 

# The org admin credentials for the Edge organization in the form
# of Edge emailAddress:pword. 
# The portal uses this information to connect to Edge. 
DEVADMIN_USER=orgAdmin@myCorp.com 
DEVADMIN_PWD=pWord 

# The PHP port. 
# If omitted, it defaults to 8888. 
PHP_FPM_PORT=8888 

# You must configure the SMTP server used by the portal. 
# The properties SMTPHOST and SMTPPORT are required. 
# The others are optional with a default value as notated below. 
# SMTP hostname. For example, for the Gmail server, use smtp.gmail.com. 
SMTPHOST=smtp.gmail.com 

# Use SSL for SMTP: 'y' or 'n' (default). 
SMTPSSL="n" 

# SMTP port (usually 25). 
# The value can be different based on the selected encryption protocol. 
# For example, for Gmail, the port is 465 when using SSL and 587 for TLS. 
SMTPPORT=25 

# Username used for SMTP authentication, defaults is blank. 
SMTPUSER=your@email.com 

# Password used for SMTP authentication, default is blank. 
SMTPPASSWORD=yourEmailPassword

1. Apigee Edge bağlantınızı test edin

Portal sunucusunda bir komut isteminden aşağıdaki cURL komutunu yürüterek Edge yönetim sunucusuyla bağlantınızı test edin:

> curl -u {EMAIL}:{PASSWORD} http://<ms_ip_or_DNS>:8080/v1/organizations/{ORGNAME}

veya:

> curl -u {EMAIL}:{PASSWORD} https://<ms_ip_or_DNS>:TLSPort/v1/organizations/{ORGNAME}

Burada EMAIL ve ŞİFRE, ORGNAME yöneticisinin e-posta adresi ve şifresidir.

Edge yüklemenize özgü ana makine adını ve bağlantı noktası numarasını belirttiğinizden emin olun. 8080 numaralı bağlantı noktası, Edge tarafından kullanılan varsayılan bağlantı noktasıdır. Buluttaki bir kuruluşa bağlanıyorsanız istek URL'si şu şekilde olur: https://api.enterprise.apigee.com/v1/organizations/{ORGNAME}.

Başarılı olursa bu komut aşağıdakine benzer bir yanıt döndürür:

{
 "createdAt" : 1348689232699,
 "createdBy" : "USERNAME",
 "displayName" : "cg",
 "environments" : [ "test", "prod" ],
 "lastModifiedAt" : 1348689232699,
 "lastModifiedBy" : "foo@bar.com",
 "name" : "cg",
 "properties" : {
  "property" : [ ]
 },
 "type" : "trial"
}

2. PHP'nin 7.0 öncesi sürümlerini kaldırma

Yükleme komut dosyası, kuruluma başlamadan önce sistemde PHP'nin 7.0 öncesi sürümlerini kontrol eder. PHP'nin 7.0 öncesi sürümleri varsa aşağıdaki uyarı mesajı görüntülenir:

The following packages present on your system conflict with software we are
about to install. You will need to manually remove each one, then re-run this install script.

php
php-cli
php-common
php-gd
php-mbstring
php-mysql
php-pdo
php-pear
php-pecl-apc
php-process
php-xml

CentOS ve RedHat Enterprise Linux (RHEL) için aşağıdaki komutu kullanarak PHP paketlerini kaldırın:

yum remove <package-name>

3. Postgres'i yükle

Portalı yükleyebilmeniz için önce portalda Postgres'in yüklenmesi gerekir. Edge'i yükleme işleminin bir parçası olarak Postgres'i yükleyebilir veya portal tarafından kullanılmak üzere Postgres'i bağımsız olarak yükleyebilirsiniz.

 • Edge'in bir parçası olarak yüklenen Postgres'a bağlanıyorsanız ve Postgres ana/bekleme modunda yapılandırılmışsa ana Postgres sunucusunun IP adresini belirtin.
 • Postgres'i bağımsız olarak yüklerseniz uygulamanız portalla aynı düğümde olabilir.

Edge yükleme işleminin bir parçası olarak Postgres'i yükleme hakkında bilgi edinmek için Edge bileşenlerini bir düğüme yükleme başlıklı makaleye bakın.

Postgres'i bağımsız olarak yüklemek için:

 1. İnternet veya internet dışı prosedürü kullanarak düğüme Edge apigee-setup yardımcı programını yükleyin. Daha fazla bilgi için Edge Apigee-setup yardımcı programını yükleme bölümüne bakın.
 2. Aşağıda gösterildiği gibi Postgres için bir yapılandırma dosyası oluşturun:

  # Postgres kapsülü ve bölgesi. Aşağıda gösterilen varsayılan değerleri kullanın.
  MP_POD=gateway
  REGION=dc-1

  # Postgres şifresini ayarlayın. Varsayılan değer "postgres"tir.
  PG_PWD=postgres
 3. Postgres'i yüklemek için komut isteminde kurulum komut dosyasını çalıştırın:
  > /opt/../..//Apigee-setup/bin/setup.sh -p pdb -f configFile

  "-p pdb" seçeneği Postgres'i yüklemeyi belirtir.

  Yapılandırma dosyası, "Apigee" kullanıcısı tarafından erişilebilir ve okunabilir olmalıdır.

4. Portalı yükleme

Portalı yüklemek için:

 1. İnternet veya internet dışı prosedürü kullanarak düğüme Edge apigee-setup yardımcı programını yükleyin. Daha fazla bilgi için Edge Apigee-setup yardımcı programını yükleme bölümüne bakın.
 2. Postgres'ı bağımsız olarak veya Edge yüklemenin bir parçası olarak yüklediğinizden emin olun.
 3. Komut isteminde kurulum komut dosyasını çalıştırın:
  > /opt/../..//Apigee-setup/bin/setup.sh -p dp -f configFile

  "-p dp" seçeneği, portalın yüklenmesini belirtir.

  Yapılandırma dosyası, "Apigee" kullanıcısı tarafından erişilebilir ve okunabilir olmalıdır.
 4. http://localhost:8079 adresindeki portal ana sayfasına veya portalınızın DNS adına gidin.
 5. Yapılandırma dosyasında ayarladığınız yönetici kimlik bilgilerini kullanarak portala giriş yapın.

5. Güncelleme yöneticisi modülünün etkin olduğundan emin olun

Drupal güncellemeleriyle ilgili bildirim almak için Drupal Güncelleme yönetici modülünün etkinleştirildiğinden emin olun. Drupal menüsünden Modüller'i seçin ve sayfayı aşağı kaydırarak Yöneticiyi güncelle modülüne gidin. Etkin değilse etkinleştirin.

Etkinleştirildikten sonra Raporlar > Kullanılabilir Güncellemeler menü öğesini kullanarak kullanılabilir güncellemeleri görebilirsiniz. Aşağıdaki Fırça komutunu da kullanabilirsiniz:

> drush pm-info update

Bu komutu sitenin kök dizininden çalıştırmanız gerekir. Geliştirici Portalı varsayılan olarak /opt/../..//Apigee-drupal adresinden yüklenir. Bu nedenle, komutu çalıştırmadan önce dizini /opt/../..//Apigee-drupal olarak değiştirmeniz gerekir. Portalı varsayılan dizine yüklemediyseniz yükleme dizininize geçin.

Modülü, güncellemeler olduğunda size e-posta gönderecek şekilde yapılandırmak ve güncellemeleri kontrol etme sıklığını ayarlamak için Raporlar > Kullanılabilir Güncellemeler > Ayarlar menü öğesini kullanın.

6. Apache Solr arama motorunu yapılandırma (İsteğe bağlı)

Varsayılan olarak, portalı yüklediğinizde Apache Solr arama motoruna bağlanan Drupal modülleri devre dışı bırakılır. Çoğu portal, dahili Drupal arama motorunu kullandığından Drupal Solr modüllerini gerektirmez.

Arama motorunuz olarak Solr'u kullanmaya karar verirseniz Solr'u sunucunuza yerel olarak yüklemeniz ve ardından portalda Drupal Solr modüllerini etkinleştirip yapılandırmanız gerekir.

Drupal Solr modüllerini etkinleştirmek için:

 1. Portalınıza yönetici veya içerik oluşturma ayrıcalıklarına sahip bir kullanıcı olarak giriş yapın.
 2. Drupal menüsünde Modüller'i seçin.
 3. Apache Solr Framework ve Apache Solr Search modülünü etkinleştirin.
 4. Değişikliklerinizi kaydedin.
 5. Solr'u https://drupal.org/node/1999280 adresinde açıklandığı şekilde yapılandırın.

7. SmartDokümanlar'ı yükleme (İsteğe bağlı)

SmartDokümanlar, API'lerinizi Developer Services portalında API belgelerini tamamen etkileşimli hale getirecek şekilde belgelemenize olanak tanır. Ancak SmartDokümanlar'ı portalla kullanmak için önce SmartDokümanlar'ı Edge'e yüklemeniz gerekir.

 • Portalı bir Edge Cloud kurulumuna bağlıyorsanız SmartDokümanlar zaten yüklüdür ve başka yapılandırmaya gerek yoktur.
 • Portalı Private Cloud kurulumu için bir Edge'e bağlıyorsanız SmartDokümanlar'ın Edge'e yüklendiğinden emin olmanız gerekir. Edge ve SmartDokümanlar'ı yükleme hakkında daha fazla bilgi edinmek için SmartDokümanlar'ı Yükleme başlıklı makaleye bakın.

SmartDokümanlar'ı portalda da etkinleştirmeniz gerekir. SmartDokümanlar hakkında daha fazla bilgi edinmek için Doküman API'leri için SmartDokümanlar'ı kullanma bölümüne bakın.

8. Sırada ne var?

Geliştirici Hizmetleri portalını yükledikten sonraki adımlarınız, portalınızı kendi gereksinimlerinize göre yapılandırmak ve özelleştirmektir. Apigee web sitesindeki belgelerde portal yapılandırma, stil oluşturma ve yönetme ile ilgili tüm bilgiler yer alır. http://apigee.com/docs/developer-services/content/what-developer-portal adresindeki belgelere erişin.

Aşağıdaki tabloda, kurulumdan sonra gerçekleştirdiğiniz en yaygın görevlerden bazıları ve daha fazla bilgi edinebileceğiniz Apigee belgelerinin bağlantıları yer almaktadır:

Görev

Açıklama

Temayı özelleştirme

Tema; renkler, stil ve diğer görsel özellikler dahil olmak üzere portalın görünümünü tanımlar.

Görünümü özelleştirin

Ana sayfa; ana menüyü, karşılama mesajını, üstbilgiyi, altbilgiyi ve başlığı içerir.

Kullanıcı hesapları ekleme ve yönetme

Kayıt işlemi, yeni geliştiricilerin portala nasıl hesap kaydedeceğini kontrol eder. Örneğin, yeni geliştiriciler portala hemen mi erişebilir yoksa bir yönetici tarafından doğrulanmaları mı gerekiyor? Bu işlem, yeni bir hesap oluşturulduğunda portal yöneticisinin nasıl bilgilendirileceğini de kontrol eder.

E-postayı yapılandırma

Portal, belirli etkinliklere yanıt olarak e-posta gönderir. Örneğin, yeni bir geliştiricinin portala kaydolması ve bir geliştiricinin şifresini kaybetmesi.

Kullanıcı hesapları ekleme ve yönetme

Geliştiricilerin portala erişmesine izin verilmeden önce kabul etmesi gereken bir Hükümler ve Koşullar sayfası ekleyin.

Kullanıcı hesapları ekleme ve yönetme

Portal, rol tabanlı bir yetkilendirme modeli uygular. Geliştiricilerin kaydolmasına izin vermeden önce portal tarafından kullanılan izinleri ve rolleri tanımlayın.

Blog ve forum yayınları ekleme

Portalda bloglar ve mesaj dizili forumlar için yerleşik destek bulunur. Blog ve forum yayınlarını görüntülemek, eklemek, düzenlemek ve silmek için gereken izinleri tanımlayın.

Veritabanı yedekleri yaptığınızdan emin olun

Drupal veritabanını yedeklediğinizden emin olun. Her yükleme farklı olduğundan, veritabanını en iyi şekilde nasıl yedekleyeceğinizi belirlemek size bağlıdır.

Not: Yedekle ve Taşı modülü Postgres veritabanlarıyla uyumlu değildir.

Yedekleme Nasıl Yapılır? bölümüne de göz atın.

Ana makine adı oluşturma

DNS sunucunuzda bir ana makine adı ayarlamazsanız siteye istediğiniz zaman sunucunun IP adresi üzerinden erişebilirsiniz. Ana makine adı kullanmak istiyorsanız sunucu için DNS'yi yapılandırabilirsiniz. Bu yapılandırma, temel kurulumda başka bir yapılandırma olmadan düzgün şekilde çalışacaktır.

Yük dengeleyici oluşturduysanız veya başka bir nedenle sitenizde yanlış URL'ler alıyorsanız Geliştirici Portalı settings.php dosyasında $base_url değerini ayarlayabilirsiniz. Bu dosya, varsayılan olarak /opt/../..//Apigee-drupal/sites/default dizininde bulunur.

Özel geliştirme Ayrıca, portalınızın özelliklerini temanızın dışındaki özel kodla genişletmek isteyebilirsiniz. Bunu yapmak için Drupal'ın modül geliştirme konularında açıklandığı şekilde kendi Drupal modülünüzü oluşturun ve bu modülü /sites/all/modules dizinine yerleştirin.