uruchamianie, zatrzymywanie lub ponowne uruchamianie portalu.

Developer Services Portal w wersji 4.17.01

Dla portalu działającego w Nginx

Aby uruchomić, zatrzymać lub ponownie uruchomić komponenty portalu, użyj polecenia apigee-service:

> /opt/apigee/apigee-service/bin/apigee-service compName stop|start|restart

Gdzie compName może być jednym z tych elementów: apigee-drupal-devportal, apigee-drupal-contrib, apigee-drupal, apigee-drush, apigee-php

Dla portalu działającego w Apache

Aby uruchomić, zatrzymać lub ponownie uruchomić portal, musisz uruchomić, zatrzymać lub ponownie uruchomić serwer WWW Apache. Aby na przykład ponownie uruchomić Apache w systemie RedHat i CentOS, użyj tego polecenia:

> service httpd restart

Aby zatrzymać lub uruchomić Apache w systemie RedHat lub CentOS, użyj tych poleceń:

> service httpd stop
> service httpd start

Więcej informacji znajdziesz na stronie http://www.apache.org/.