Odinstalowanie portalu Edge dla Private Cloud Developer Services

Aby całkowicie odinstalować z systemu portal usług dla deweloperów w chmurze prywatnej usługi Cloud, wykonaj czynności opisane w artykule Odinstalowywanie Edge.

Te komponenty portalu usług dla deweloperów możesz też odinstalować pojedynczo:

  • apigee-drupal
  • apigee-drupal-contrib
  • apigee-drupal-devportal
  • apigee-drush
  • apigee-php

Szczegółowe informacje znajdziesz w sekcji Odinstalowywanie Edge.