การถอนการติดตั้งพอร์ทัล Edge for Private Cloud Developer Services

พอร์ทัลบริการนักพัฒนาซอฟต์แวร์ เวอร์ชัน 4.17.05

หากต้องการถอนการติดตั้งพอร์ทัล Edge for Private Cloud Developer Services จากระบบของคุณ ให้ทําตามขั้นตอนที่อธิบายไว้ในการถอนการติดตั้ง Edge

หรือถอนการติดตั้งคอมโพเนนต์พอร์ทัลบริการสําหรับนักพัฒนาซอฟต์แวร์ต่อไปนี้ทีละรายการก็ได้

  • apigee-drupal
  • apigee-drupal-contrib
  • apigee-drupal-devportal
  • apigee-drush
  • apigee-php

โปรดดูรายละเอียดทั้งหมดในหัวข้อการถอนการติดตั้ง Edge