BaaS Yapılandırma Dosyası Referansı

Edge Private Cloud 4.18.01 sürümü

Aşağıda, 10 düğümlü API BaaS yüklemesi için örnek bir sessiz yapılandırma dosyası gösterilmektedir. Bu dosyayı yapılandırmanız için gereken şekilde düzenleyin. Bu dosyayı eklemek için setup.sh komut dosyasının -f seçeneğini kullanın.

# Specify IP address or DNS name of node.
IP1=192.168.1.1  # ElasticSearch
IP2=192.168.1.2  # ElasticSearch
IP3=192.168.1.3  # ElasticSearch
IP4=192.168.1.4  # API BaaS Stack
IP5=192.168.1.5  # API BaaS Stack
IP6=192.168.1.6  # API BaaS Stack
IP7=192.168.1.7  # API BaaS Portal
IP8=192.168.1.8  # Cassandra (shared with Edge or standalone)
IP9=192.168.1.9  # Cassandra (shared with Edge or standalone)
IP10=192.168.1.10 # Cassandra (shared with Edge or standalone)

# Must resolve to IP address or DNS name of host - not to 127.0.0.1 or localhost.
HOSTIP=$(hostname -i)

# Define the API BaaS administrator account.
AS_ADMIN="superuser"  # User name - default is "superuser".
AS_ADMIN_EMAIL=stackAdmin@email.com
AS_PASSWD=stackAdminPWrod

# Only if you are installing Cassandra.
# Specify Cassandra data center and rack suffix.
# Must use IP addresses for CASS_HOSTS, not DNS names.
# CASS_HOSTS="$IP8:1,1 $IP9:1,1 $IP10:1,1"

# If connecting to existing Cassandra nodes,
# specify Cassandra IPs.
# Must use IP addresses for CASS_HOSTS, not DNS names.
CASS_HOSTS="$IP8 $IP9 $IP10"

# Cassandra uname/pword.
# Even if Cassandra authentication is disabled,
# you must still pass values for these properties.
CASS_USERNAME=cassandra  # Default value
CASS_PASSWORD=cassandra  # Default value

# Specify BaaS Cassandra connection information.
# Specify the data center name.
BAAS_CASS_LOCALDC=dc-1  # Default is dc-1

# For a single data center, specify the same value as BAAS_CASS_LOCALDC.
BAAS_CASS_DC_LIST="dc-1"

# Replication is in the form datacenter_name:number_of_cassandra_nodes
# For example, for dc-1 with three Cassandra nodes, it is dc-1:3.
BAAS_CASS_REPLICATION=dc-1:3

# Defines the initial contact points for members of the BaaS cluster.
# For a single node install, specify the IP address of the node.
BAAS_CLUSTER_SEEDS="dc-1:$IP1"

# ElasticSearch IPs or DNS names, separated by spaces.
ES_HOSTS="$IP1 $IP2 $IP3"

# API BaaS Stack information.
# Default cluster name is "apigee_baas"
BAAS_USERGRID_CLUSTERNAME="apigee_baas"

# URL and port of the load balancer for the API BaaS Stack nodes, 
# or IP/DNS and port 8080 of a single Stack node with no load balancer.
BAAS_USERGRID_URL=http://myloadbalancer:8443

# API BaaS Portal information.
# URL and port number of load balancer, if there is one in front of the Portal,
# or the URL and port of the Portal node.
BAAS_PORTAL_URL="http://$IP7:9000"

# Portal port. Default value is 9000.
BAAS_PORTAL_LISTEN_PORT=9000 

# SMTP information. BaaS requires an SMTP server.
SMTPHOST=smtp.gmail.com
SMTPPORT=465
SMTPUSER=your@email.com
SMTPPASSWORD=yourEmailPassword
SMTPSSL=y
SMTPMAILFROM="My Company <myco@company.com>"

Aşağıdaki tabloda bu tesislerle ilgili ek bilgiler yer almaktadır:

Mülk Not
CASS_HOSTS

Cassandra'yı yüklüyorsanız Cassandra düğüm IP'lerini (DNS adlarını değil) belirtin ve Cassandra düğümünün veri merkezini ve rafını belirten ":dc,ra" değiştiricisini ekleyin.

Örneğin, "192.168.124.201:1,1 = veri merkezi 1, raf/kullanılabilirlik alt bölgesi 1 ve "192.168.124.204:2,1 = veri merkezi 2 ve raf/kullanılabilirlik alt bölgesi 1".

CASS_USERNAME
CASS_PASSWORD

Cassandra kullanıcı adı ve şifresi.

Cassandra kimlik doğrulaması devre dışı olsa da bu değerleri iletmeniz gerekir. Ancak değerler yok sayılır.

BAAS_CASS_LOCALDC

Bölge adları dc-# biçiminde olmalıdır. Burada #, bir tam sayı değerine karşılık gelir.

Örneğin, dc-1, dc-2 vb. Edge ile yüklenen bir Cassandra kümesine bağlanıyorsanız Edge sistem yöneticisinden bu değeri isteyebilirsiniz. Bir Edge tek veri merkezi kurulumunda varsayılan değer dc-1'dir.

Casadra'yı API BaaS yüklemesinin bir parçası olarak yüklediyseniz, Cassandra kurulumu sırasında Cassandra IP adreslerine ":dc,ra" değiştiricisini eklemiş olursunuz. İlk değer "dc", veri merkezi numarasıdır. Veri merkezi adı, son eki olarak veri merkezi numarası içeren "dc-" dizesidir.

BAAS_CASS_DC_LIST BAAS_CASS_LOCALDC ile aynı değeri belirtin.
BAAS_CASS_REPLICATION

Biçim datacenter_name:number_of_cassandra_nodes Örneğin, üç Cassandra düğümü içeren dc-1 için "dc-1:3" kullanılır.

İkinci bir veri merkezi yüklemek için her iki veri merkezine ait bilgileri belirtin:

BAAS_CASS_REPLICATION=dc-1:3,dc-2:3
BAAS_CLUSTER_SEEDS

BaaS kümesi üyelerinin ilk iletişim noktalarını tanımlar. Veri merkezindeki BaaS Yığını başlangıç noktası düğümlerinin virgülle ayrılmış listesini "dc-#:nodeIP" biçiminde, burada dc-#, BAAS_CASS_LOCALDC tarafından tanımlanan veri merkezinin adıdır.

Tek bir düğüm yükleme işlemi için düğümün IP adresini belirtin.

Veri merkezinde en az üç BaaS Yığın düğümü olan bir üretim ortamında, iki Stack düğümünü temel olarak belirtin. Üç veya daha fazla Stack düğümüne sahip olsanız bile ikiden fazla düğüm belirtmeyin.

Birden çok veri merkezinde yalnızca söz konusu veri merkezindeki kaynak düğümleri belirtin.

BAAS_USERGRID_URL

Üretim ortamında, API BaaS Yığını düğümlerinin önündeki yük dengeleyicinin URL'si ve bağlantı noktası şu şekildedir:

http://stack_load_balancer:port

Örneğin:

http://mystackloadbalancer:8443

Yalnızca tek bir API BaaS Yığını düğümünüzün olduğu bir test veya geliştirme ortamında aşağıdaki şekilde bir API BaaS Yığın düğümünün URL'si ve bağlantı noktası numarası olabilir:

http://stack_IP_or_DNS:port

Örneğin:

http://mystackip:8080

API BaaS Yığın sunucusu için bağlantı noktası numarası 8080'dir.

BAAS_PORTAL_URL

Portal'ın önünde varsa yük dengeleyicinin URL'si ve bağlantı noktası numarası şu biçimdedir:

http://portal_load_balancer:port

Örneğin:

http://myportalloadbalancer:8443

Yük dengeleyici yoksa Portal düğümünün URL'sini ve bağlantı noktası numarasını aşağıdaki biçimde belirtin:

http://portal_IP_or_DNS:port

Örneğin:

http://myportal:9000

API BaaS Portalı'nın bağlantı noktası numarası varsayılan olarak 9.000'dir.

BAAS_PORTAL_LISTEN_PORT

API BaaS Portal sunucusu için bağlantı noktası numarası 9000'dir. Bu bağlantı noktası yoksa farklı bir bağlantı noktası belirleyin.

BAAS_PORTAL_URL değerini Portal düğümünün URL'sine ayarlıyorsanız bağlantı noktası numaraları her iki özellik için aynı olmalıdır.

SMTPHOST
SMTPUSER
SMTPPASSWORD
SMTPSSL
SMTPPORT
SMTPMAILFROM

API BaaS'nin, kaybolan şifreler ve diğer bildirimler için e-posta gönderebilmesi için SMTP'yi yapılandırın.

SMTP kullanıcı kimlik bilgileri gerekmiyorsa SMTPUSER ve SMTPPASSWORD işaretlemelerini çıkarın.