Kuruluşun ilk katılım süreci

Edge for Private Cloud 4.18.01 sürümü

İlk katılım işlemini gerçekleştirmek için setup-org komutunu kullanın. Komutu Yönetim Sunucusu düğümünde çalıştırmanız gerekir.

Oryantasyon sürecinin bir parçası olarak komut dosyası:

 • Kuruluşu oluşturur.
 • Belirtilen kullanıcıyı kuruluş yöneticisi olarak ayarlar.
  • Bu kullanıcı, sistemin yönetici kullanıcısından farklı olmalıdır. Diğer bir deyişle, sistemin yönetici kullanıcısını kuruluş yöneticisi kullanıcısı olarak kullanmayın.
  • Kuruluş yöneticisi için mevcut bir kullanıcı belirtebilir veya komut dosyasını yeni bir kullanıcı oluşturacak şekilde yapılandırabilirsiniz.
 • Kuruluşu bir kapsülle ilişkilendirir. Varsayılan olarak kuruluş, "ağ geçidi" kapsülüyle ilişkilendirilir.
 • Bir ortam oluşturun.
 • Ortam için sanal bir ana makine oluşturun.
 • Ortamı tüm Mesaj İşleyicileriyle ilişkilendirin.
 • Analizleri etkinleştirir.

İlk katılım için yapılandırma dosyası

setup-org komutuna bir yapılandırma dosyası iletin. setup-org komutunu çağırın ve sessiz yapılandırma dosyasının yolu da dahil olmak üzere -f seçeneğini belirtin:

> /opt/apigee/apigee-service/bin/apigee-service apigee-provision setup-org -f configFile

Sessiz yüklemelerle ilgili tek şart, yapılandırma dosyasının "Apigee" kullanıcısı tarafından erişilebilir veya okunabilmesidir.

Aşağıda örnek bir sessiz yapılandırma dosyası gösterilmektedir. Gerekirse ihtiyaçlarınıza uygun şekilde düzenleyin:

IP1=192.168.1.1

# Specify the IP or DNS name of the Management Server.
MSIP="$IP1"

# Specify the Edge sys admin credentials.
ADMIN_EMAIL="admin@email.com"
APIGEE_ADMINPW=adminPassword   # If omitted, you are prompted for it.

# Specify organization name.
ORG_NAME=myorg # lowercase only, no spaces, underscores, or periods.

# Specify the organization administrator user.
# Either specify an existing user, or specify the information
# necessary to create a new user.
# Do not use the sys admin as the organization administrator.
#
# Create a new user for the organization administrator. 
NEW_USER="y"
# New user information if NEW_USER="y".
USER_NAME=new@user.com
FIRST_NAME=new
LAST_NAME=user
USER_PWD="newUserPword"
ORG_ADMIN=new@user.com
#
# Or, specify an existing user as the organization admin,
# omit USER_NAME, FIRST_NAME, LAST_NAME, USER_PWD.
# NEW_USER="n"
# ORG_ADMIN=existing@user.com

# Specify environment name. 
ENV_NAME=prod

# Specify virtual host information.
VHOST_PORT=9001
VHOST_NAME=default

# If you have a DNS entry for the virtual host.
VHOST_ALIAS=myorg-test.apigee.net

# If you do not have a DNS entry for the virtual host, 
# specify the IP and port of each router as a space-separated list:
# VHOST_ALIAS="firstRouterIP:9001 secondRouterIP:9001" 

# Optionally configure TLS/SSL for virtual host.
# VHOST_SSL=y   # Set to "y" to enable TLS/SSL on the virtual host.
# KEYSTORE_JAR=  # JAR file containing the cert and private key.
# KEYSTORE_NAME= # Name of the keystore. 
# KEYSTORE_ALIAS= # The key alias.
# KEY_PASSWORD=  # The key password, if it has one. 

# Specify the analytics group. 
# AXGROUP=axgroup-001 # Default name is axgroup-001.

Notlar:

İlk katılım prosedürü

 1. Yönetim Sunucusu düğümüne Apigee-provide'i yükleyin:
  > /opt/../..//Apigee-service/bin/Apigee-service Apigee- Artık yükleme
 2. Komutu Yönetim Sunucusu düğümünde çalıştırın:
  > /opt/../..//../../service/bin/Apigee-service Apigee-provide setup-org -f configFile

  Yapılandırma dosyasına, "Apigee" kullanıcısı tarafından erişilebilmeli veya okunabilmelidir.

İlk katılım doğrulaması

İlk katılım tamamlandıktan sonra Yönetim Sunucusu düğümünde aşağıdaki CURL komutlarını yayınlayarak sistemin durumunu doğrulayın.

 1. Aşağıdaki CURL komutlarını girerek Yönetim Sunucusu'nda kullanıcı ve kuruluş durumunu kontrol edin:
  > curl -u <adminEmail>:<admin Passwd> http://localhost:8080/v1/users
  > curl -u <adminEmail>:<admin Passwd> http://localhost:8080/v1/organizations><curl -u <adminEmail> <curl -u <adminEmail>
 2. Analytics'i etkinleştirdiyseniz şu komutu kullanın:
  > curl -u <adminEmail>:<admin Passwd> http://localhost:8080/v1/organizations/<orgname>/environments/<envname>/fundamentals/axstatus
 3. psql'yi başlatmak için Makine 2'de aşağıdaki komutu çalıştırarak PostgreSQL veritabanı durumunu da kontrol edebilirsiniz:
  > psql -h /opt/impression/var/run/Apigee-postgresql -U Apigee Apigee

  Komut isteminde, analytics tablosunu görüntülemek için aşağıdaki komutu girin:
  <factname=kuruluşunuzun analizi için şu komutu girin:
  \org\org# bölgelerden

  Apigee'den çıkış <factname aracını kullanın:
  > psql -h /opt/impression/var/run/Apigee-postgresql -U Apigee Apigee
 4. Apigee Edge kullanıcı arayüzüne bir web tarayıcısı kullanarak erişin. Yükleme işleminin sonunda, yönetim konsolu URL'sini not ettiğinizi unutmayın.
  1. Tercih ettiğiniz tarayıcıyı başlatın ve Edge kullanıcı arayüzünün URL'sini girin. IP adresinin Makine 1'e veya alternatif yapılandırmalar için kullanıcı arayüzünü yüklediğiniz makineye ait olduğu aşağıdaki gibidir:
   http://192.168.56.111:9000/login

   9000, kullanıcı arayüzü tarafından kullanılan bağlantı noktası numarasıdır. Tarayıcıyı doğrudan Edge kullanıcı arayüzünü barındıran sunucuda başlatıyorsanız şu biçimde bir URL kullanabilirsiniz:
   http://localhost:9000/login

   Not: 9000 bağlantı noktasının açık olduğundan emin olun.
  2. Konsol giriş sayfasında Apigee sistem yöneticisi kullanıcı adını/şifresini belirtin.
   Not: Bu, yükleme sırasında belirlediğiniz genel sistem yöneticisi şifresidir. Alternatif olarak:
 5. Yeni bir Apigee kullanıcı hesabına kaydolun ve giriş yapmak için yeni kullanıcı kimlik bilgisini kullanın.
  1. Oturum Aç'ı tıkladığınızda tarayıcı şuraya yönlendirir:
   http://192.168.56.111:9000/platform/#/<orgname>/

   ve daha önce oluşturulan kuruluşu yapılandırmanıza olanak tanıyan bir kontrol paneli açar (Apigee yönetici kimlik bilgileri kullanılarak giriş yapılmışsa).
  2. Edge'i kullanmaya yeni başladıysanız artık ilk API proxy'nizi oluşturabilirsiniz. Daha fazla bilgi için İlk API proxy'nizi oluşturma bölümüne bakın.

   Ayrıca Örnekler listesi dahil olmak üzere örneklerle ilgili bölümleri ve Örnek Target API'deki kendi API geliştirme denemelerinizde kullanabileceğiniz örnek hedef RESTful API'leri de inceleyin.