نصب را تست کنید

Edge for Private Cloud نسخه 4.18.01

Apigee اسکریپت های آزمایشی را ارائه می دهد که می توانید از آنها برای تأیید اعتبار نصب خود استفاده کنید.

تست های اعتبار سنجی را اجرا کنید

هر مرحله از فرآیند تست اعتبار سنجی یک کد پاسخ HTTP 20X را برای یک آزمایش موفقیت آمیز برمی گرداند.

برای اجرای اسکریپت های تست:

 1. apigee-validate را روی گره مدیریت سرور نصب کنید:
  > /opt/apigee/apigee-service/bin/apigee-service apigee-validate install
 2. برای فراخوانی اسکریپت های آزمایشی، دستور setup را روی یک گره مدیریت سرور اجرا کنید:
  > /opt/apigee/apigee-service/bin/apigee-service apigee-validate setup -f configFile

  فایل configFile باید دارای ویژگی زیر باشد:
  APIGEE_ADMINPW=sysAdminPword

  در صورت حذف، رمز عبور از شما خواسته می شود.

  به طور پیش‌فرض، ابزار apigee-validate یک میزبان مجازی در روتر ایجاد می‌کند که از پورت 59001 استفاده می‌کند. اگر آن پورت در روتر باز نیست، می‌توانید به صورت اختیاری ویژگی VHOST_PORT را در فایل پیکربندی برای تنظیم پورت وارد کنید. مثلا:
  VHOST_PORT=9000
 3. سپس اسکریپت کارهای زیر را انجام می دهد:
  • یک سازمان ایجاد می کند و آن را با pod مرتبط می کند.
  • یک محیط ایجاد می کند و پردازشگر پیام را با محیط مرتبط می کند.
  • یک هاست مجازی ایجاد می کند.
  • یک پروکسی ساده بررسی سلامت را وارد می کند و برنامه را در محیط "تست" مستقر می کند.
  • پروکسی SmartDocs را وارد کنید.
  • آزمایش را اجرا می کند تا مطمئن شود همه چیز طبق انتظار کار می کند.

یک آزمایش موفقیت آمیز پاسخ HTTP 20X را برمی گرداند.

برای حذف سازمان، محیط و سایر مصنوعات ایجاد شده توسط اسکریپت های آزمایشی:

 1. دستور زیر را اجرا کنید:
  > /opt/apigee/apigee-service/bin/apigee-service apigee-validate clean -f configFile

  که در آن configFile همان فایلی است که برای اجرای تست ها استفاده کردید.

  توجه : اگر در آزمایش و روش عیب‌یابی با خطا مواجه شدید، با پشتیبانی Apigee Edge تماس بگیرید و گزارش خطا را ارائه دهید.

نصب غلاف را تأیید کنید

اکنون که Apigee Analytics را نصب کرده اید، توصیه می شود اعتبارسنجی اساسی اما مهم زیر را انجام دهید:

 1. بررسی کنید که سرور مدیریت در POD مرکزی است. در مدیریت سرور، دستور CURL زیر را اجرا کنید:
  > curl -u sysAdminEmail:password http://localhost:8080/v1/servers?pod= central

  شما باید خروجی را به شکل زیر ببینید:
  [{
  "InternalIP" : "192.168.1.11"،
  "isUp": درست است،
  "غلاف" : "مرکزی"،
  «قابل دسترس»: درست،
  "region": "dc-1"،
  "برچسب ها" : {
  "ویژگی" : [ ]

  "نوع" : [ "application-datastore"، "scheduler-datastore"، "management-server"، "auth-datastore"، "apimodel-datastore"، "user-settings"
  datastore", "adit-datastore" ],
  "uUID" : "d4bc87c6-2baf-4575-98aa-88c37b260469"
  }، {
  "externalHostName" : "localhost",
  "externalIP" : "192.168.1.11"،
  "internalHostName" : "localhost",
  "InternalIP" : "192.168.1.11"،
  "isUp": درست است،
  "غلاف" : "مرکزی"،
  «قابل دسترس»: درست،
  "region": "dc-1"،
  "برچسب ها" : {
  "ویژگی" : [ {
  "name" : "started.at",
  "value" : "1454691312854"
  }، ... ]

  "type" : [ "qpid-server" ],
  "uUID" : "9681202c-8c6e-4da1-b59b-23e3ef092f34"
  } ]
 2. بررسی کنید که روتر و پردازشگر پیام در Gateway POD هستند. در مدیریت سرور، دستور CURL زیر را اجرا کنید:
  > curl -u sysAdminEmail:password http://localhost:8080/v1/servers?pod= gateway

  خروجی مشابه پاد مرکزی اما برای روتر و پردازشگر پیام را مشاهده می کنید.
 3. بررسی کنید که Postgres در POD تجزیه و تحلیل است. در مدیریت سرور، دستور CURL زیر را اجرا کنید:
  > curl -u sysAdminEmail:password http://localhost:8080/v1/servers?pod= analytics

  خروجی مشابه پاد مرکزی اما برای Postgres را مشاهده می کنید.
،

Edge for Private Cloud نسخه 4.18.01

Apigee اسکریپت های آزمایشی را ارائه می دهد که می توانید از آنها برای تأیید اعتبار نصب خود استفاده کنید.

تست های اعتبار سنجی را اجرا کنید

هر مرحله از فرآیند تست اعتبار سنجی یک کد پاسخ HTTP 20X را برای یک آزمایش موفقیت آمیز برمی گرداند.

برای اجرای اسکریپت های تست:

 1. apigee-validate را روی گره مدیریت سرور نصب کنید:
  > /opt/apigee/apigee-service/bin/apigee-service apigee-validate install
 2. برای فراخوانی اسکریپت های آزمایشی، دستور setup را روی یک گره مدیریت سرور اجرا کنید:
  > /opt/apigee/apigee-service/bin/apigee-service apigee-validate setup -f configFile

  فایل configFile باید دارای ویژگی زیر باشد:
  APIGEE_ADMINPW=sysAdminPword

  در صورت حذف، رمز عبور از شما خواسته می شود.

  به طور پیش‌فرض، ابزار apigee-validate یک میزبان مجازی در روتر ایجاد می‌کند که از پورت 59001 استفاده می‌کند. اگر آن پورت در روتر باز نیست، می‌توانید به صورت اختیاری ویژگی VHOST_PORT را در فایل پیکربندی برای تنظیم پورت وارد کنید. مثلا:
  VHOST_PORT=9000
 3. سپس اسکریپت کارهای زیر را انجام می دهد:
  • یک سازمان ایجاد می کند و آن را با pod مرتبط می کند.
  • یک محیط ایجاد می کند و پردازشگر پیام را با محیط مرتبط می کند.
  • یک هاست مجازی ایجاد می کند.
  • یک پروکسی ساده بررسی سلامت را وارد می کند و برنامه را در محیط "تست" مستقر می کند.
  • پروکسی SmartDocs را وارد کنید.
  • آزمایش را اجرا می کند تا مطمئن شود همه چیز طبق انتظار کار می کند.

یک آزمایش موفقیت آمیز پاسخ HTTP 20X را برمی گرداند.

برای حذف سازمان، محیط و سایر مصنوعات ایجاد شده توسط اسکریپت های آزمایشی:

 1. دستور زیر را اجرا کنید:
  > /opt/apigee/apigee-service/bin/apigee-service apigee-validate clean -f configFile

  که در آن configFile همان فایلی است که برای اجرای تست ها استفاده کردید.

  توجه : اگر در آزمایش و روش عیب‌یابی با خطا مواجه شدید، با پشتیبانی Apigee Edge تماس بگیرید و گزارش خطا را ارائه دهید.

نصب غلاف را تأیید کنید

اکنون که Apigee Analytics را نصب کرده اید، توصیه می شود اعتبارسنجی اساسی اما مهم زیر را انجام دهید:

 1. بررسی کنید که سرور مدیریت در POD مرکزی است. در مدیریت سرور، دستور CURL زیر را اجرا کنید:
  > curl -u sysAdminEmail:password http://localhost:8080/v1/servers?pod= central

  شما باید خروجی را به شکل زیر ببینید:
  [{
  "InternalIP" : "192.168.1.11"،
  "isUp": درست است،
  "غلاف" : "مرکزی"،
  «قابل دسترس»: درست،
  "region": "dc-1"،
  "برچسب ها" : {
  "ویژگی" : [ ]

  "نوع" : [ "application-datastore"، "scheduler-datastore"، "management-server"، "auth-datastore"، "apimodel-datastore"، "user-settings"
  datastore", "adit-datastore" ],
  "uUID" : "d4bc87c6-2baf-4575-98aa-88c37b260469"
  }، {
  "externalHostName" : "localhost",
  "externalIP" : "192.168.1.11"،
  "internalHostName" : "localhost",
  "InternalIP" : "192.168.1.11"،
  "isUp": درست است،
  "غلاف" : "مرکزی"،
  «قابل دسترس»: درست،
  "region": "dc-1"،
  "برچسب ها" : {
  "ویژگی" : [ {
  "name" : "started.at",
  "value" : "1454691312854"
  }، ... ]

  "type" : [ "qpid-server" ],
  "uUID" : "9681202c-8c6e-4da1-b59b-23e3ef092f34"
  } ]
 2. بررسی کنید که روتر و پردازشگر پیام در Gateway POD هستند. در مدیریت سرور، دستور CURL زیر را اجرا کنید:
  > curl -u sysAdminEmail:password http://localhost:8080/v1/servers?pod= gateway

  خروجی مشابه پاد مرکزی اما برای روتر و پردازشگر پیام را مشاهده می کنید.
 3. بررسی کنید که Postgres در POD تجزیه و تحلیل است. در مدیریت سرور، دستور CURL زیر را اجرا کنید:
  > curl -u sysAdminEmail:password http://localhost:8080/v1/servers?pod= analytics

  خروجی مشابه پاد مرکزی اما برای Postgres را مشاهده می کنید.