הודעה על הוצאה משימוש של התכונות 'הגבלות מונטיזציה'

כרגע מוצג התיעוד של Apigee Edge.
נכנסים למסמכי התיעוד של Apigee X.
מידע

תכונת ההגבלות על מונטיזציה הוצאה משימוש ותוסר באוקטובר 2016.

לפני ההוצאה משימוש המלאה, מומלץ להעביר את כל המגבלות המותאמות אישית לתוכניות התעריפים שלכם. לדוגמה, אפשר להגדיר התראות לגבי מגבלות על תוכנית התמחור של חברות בחבילה או של תוכנית תמחור ותשלומים, כפי שמתואר במאמר הגדרת התראה על מגבלה בתוכנית תעריפים. פרטים מלאים זמינים במאמר יצירה של תוכניות תעריפים.

אם דרושה לך עזרה נוספת, אפשר ליצור קשר עם ה-FOS בכתובת הבאה: