דרישות התקנה

דרישות חומרה

כדי לקבל תשתית עם זמינות גבוהה בסביבה ברמת ייצור, אתם צריכים לעמוד בדרישות החומרה המינימליות הבאות.

בסרטון הבא מוצגות הנחיות כלליות לשינוי הגודל של ההתקנה:

לכל תרחישי ההתקנה שמתוארים בטופולוגיות ההתקנה, בטבלאות הבאות מפורטות דרישות החומרה המינימליות לרכיבי ההתקנה.

בטבלאות האלה הדרישות לדיסק הקשיח נוספות לשטח הדיסק הקשיח שדרוש על ידי מערכת ההפעלה. בהתאם לאפליקציות ולתנועת הגולשים ברשת, יכול להיות שההתקנה תדרוש יותר או פחות משאבים מהרשימה הבאה.

רכיב התקנה RAM‏ CPU מספר מינימלי של כונן קשיח
קסנדרה 16GB 8 ליבות אחסון מקומי בנפח 250GB עם SSD שתומך ב-2,000 IOPS
מעבד/נתב הודעות באותו מכונה 16GB 8 ליבות 100GB
מעבד הודעות (עצמאי) 16GB 8 ליבות 100GB
נתב (עצמאי) 16GB 8 ליבות 100GB
Analytics – Postgres/Qpid באותו שרת 16GB* 8 ליבות* אחסון ברשת בנפח 500GB – 1TB**, ***, עדיף עם קצה עורפי של SSD עם תמיכה ב-1000 IOPS ומעלה*
Analytics – ראשי של Postgres או מצב המתנה (עצמאי) 16GB* 8 ליבות* אחסון ברשת בנפח 500GB – 1TB**, ***, עדיף עם קצה עורפי של SSD עם תמיכה ב-1000 IOPS ומעלה*
Analytics – Qpid עצמאי 8GB 4 ליבות 30GB - 50GB אחסון מקומי עם SSD

גודל ברירת המחדל של התור ל-Qpid הוא 1GB, ואפשר להגדיל אותו ל-2GB. אם צריך עוד קיבולת, אפשר להוסיף עוד צומתי Qpid.

OpenLDAP/UI/שרת ניהול 8GB 4 ליבות 60GB
שרת ניהול/ממשק משתמש 4GB 2 ליבות 60GB
OpenLDAP (עצמאי) 4GB 2 ליבות 60GB

* שנו את דרישות המערכת של Postgres בהתאם לתפוקה:

 • פחות מ-250 TPS: 8GB או 4 ליבות אפשר לכלול עם אחסון ברשת מנוהל*** שתומך ב-1, 000 IOPS ומעלה
 • יותר מ-250 TPS: 16GB, 8 ליבות, אחסון מנוהל ברשת*** עם תמיכה ב-1000 IOPS ומעלה
 • יותר מ-1,000 TPS: 16GB, 8 ליבות, אחסון מנוהל ברשת*** עם תמיכה ב- 2000 IOPS ומעלה
 • יותר מ-2,000 TPS: 32GB, 16 ליבות, אחסון רשת מנוהל*** עם תמיכה ב- 2000 IOPS ומעלה
 • יותר מ-4,000 TPS: 64GB, 32 ליבות, אחסון רשת מנוהל*** עם תמיכה ב-4,000 IOPS ואילך

** הערך של הדיסק הקשיח של Postgres מבוסס על ניתוח הנתונים המוקלט על ידי Edge. אם מוסיפים ערכים מותאמים אישית לנתוני הניתוח, הערכים האלה צריכים לגדול בהתאם. משתמשים בנוסחה הבאה כדי להעריך את נפח האחסון הנדרש:

bytes of storage needed =

  (# bytes of analytics data/request) *

  (requests/second) *

  (seconds/hour) *

  (hours of peak usage/day) *

  (days/month) *

  (months of data retention)

למשל:

(2K bytes) * (100 req/sec) * (3600 secs/hr) * (18 peak hours/day) * (30 days/month) * (3 months retention)

= 1,194,393,600,000 bytes or 1194.4 GB of storage needed

*** מומלץ להשתמש ב-Network Storage למסד נתונים של Postgresql מהסיבות הבאות:

 • היא מאפשרת להגדיל באופן דינמי את נפח האחסון לפי הצורך.
 • אפשר להתאים את ה-IOPS של הרשת תוך כדי עבודה ברוב מערכות המשנה של הסביבה/האחסון/הרשת של היום.
 • אפשר להפעיל קובצי snapshot של רמת האחסון כחלק מפתרונות הגיבוי והשחזור.

בנוסף, הדרישות לחומרה מפורטות בהמשך, אם רוצים להתקין את שירותי המונטיזציה (לא נתמכים בהתקנת All-in-One):

רכיב עם מונטיזציה RAM‏ CPU דיסק קשיח
שרת ניהול (עם שירותי מונטיזציה) 8GB 4 ליבות 60GB
Analytics – Postgres/Qpid באותו שרת 16GB 8 ליבות אחסון ברשת בנפח 500GB - 1TB, עדיף עם קצה עורפי SSD, שתומך ב- 1000 IOPS ומעלה, או להשתמש בכלל שמופיע בטבלה שלמעלה.
Analytics - ראשי של Postgres או מצב המתנה עצמאי 16GB 8 ליבות אחסון ברשת בנפח 500GB - 1TB, עדיף עם קצה עורפי SSD, שתומך ב- 1000 IOPS ומעלה, או להשתמש בכלל שמופיע בטבלה שלמעלה.
Analytics – Qpid עצמאי 8GB 4 ליבות 40GB - 500GB אחסון מקומי עם SSD או HDD מהיר

בהתקנות מעל 250 TPS, מומלץ להשתמש ב-HDD עם אחסון מקומי שתומך ב- 1000 IOPS.

דרישות לגבי מערכת ההפעלה ותוכנה של צד שלישי

הוראות ההתקנה האלה וקובצי ההתקנה שסופקו נבדקו במערכות ההפעלה ובתוכנות הצד השלישי שמופיעות בתוכנות נתמכות ובגרסאות נתמכות.

Java

לפני ההתקנה, נדרשת גרסה נתמכת של Java 1.8 שמותקנת בכל מחשב. מפתחות ה-JDK הנתמכים מפורטים בתוכנות הנתמכות ובגרסאות הנתמכות.

חשוב לוודא שמשתנה הסביבה JAVA_HOME מפנה לשורש של ה-JDK עבור המשתמש שמבצע את ההתקנה.

SELinux

בהתאם להגדרות שקבעתם ל-SELinux, ייתכן ש-Edge ייתקל בבעיות בהתקנה ובהפעלה של רכיבי Edge. במידת הצורך, אפשר להשבית את SELinux או להגדיר אותה למצב מתירני במהלך ההתקנה, ואז להפעיל אותה מחדש לאחר ההתקנה. למידע נוסף, ראו התקנת כלי העזר להגדרה של Edge apigee.

יצירת המשתמש 'apigee'

תהליך ההתקנה יוצר משתמש מערכת Unix בשם 'apigee'. ספריות וקבצים ב-Edge הם בבעלות 'apigee', וכך גם תהליכי Edge. המשמעות היא שרכיבי Edge פועלים בתור משתמש 'apigee'. במידת הצורך, אפשר להריץ רכיבים כמשתמש אחר.

ספריית התקנה

כברירת מחדל, מנהל ההתקנה כותב את כל הקבצים בספרייה /opt/apigee. אי אפשר לשנות את המיקום הזה בספרייה. אי אפשר לשנות את הספרייה הזו, אבל אפשר ליצור קישור סימבולי כדי למפות את /opt/apigee למיקום אחר, כפי שמתואר במאמר יצירת קישור סימבולי מ- /opt/apigee.

בהוראות שבמדריך הזה מופיעה ספריית ההתקנה /opt/apigee.

לפני שיוצרים את הקישור הסמלי, צריך ליצור משתמש וקבוצה בשם apigee. מדובר באותה הקבוצה והמשתמש שנוצרו על ידי מנהל ההתקנה של Edge.

כדי ליצור את הקישור הסמלי, יש לבצע את השלבים הבאים לפני שמורידים את הקובץ shoestrap_4.52.01.sh. צריך לבצע את כל השלבים האלה ברמה הבסיסית (root):

 1. יוצרים את המשתמש והקבוצה "API":
  groupadd -r apigee > useradd -r -g apigee -d /opt/apigee -s /sbin/nologin -c "Apigee platform user" apigee
 2. יוצרים קישור סימבולי מ-/opt/apigee לשורש ההתקנה הרצוי:
  ln -Ts /srv/myInstallDir /opt/apigee

  כאשר /srv/myInstallDir הוא המיקום הרצוי של קובצי Edge.

 3. שינוי הבעלות על בסיס ההתקנה והקישור הסמלי למשתמש ה-API:
  chown -h apigee:apigee /srv/myInstallDir /opt/apigee

הגדרת רשת

Apigee ממליץ לבדוק את הגדרת הרשת לפני ההתקנה. המתקין מצפה שלכל המכונות יהיו כתובות IP קבועות. כדי לבדוק את ההגדרה, משתמשים בפקודות הבאות:

 • hostname מחזיר את שם המכונה
 • hostname -i מחזירה את כתובת ה-IP של שם המארח שאפשר להפנות אליו ממכונות אחרות.

בהתאם לסוג של מערכת ההפעלה ולגרסה, יכול להיות שיהיה צורך לערוך את /etc/hosts ואת /etc/sysconfig/network אם שם המארח לא מוגדר בצורה נכונה. למידע נוסף, עיינו במסמכי התיעוד של מערכת ההפעלה הספציפית שבה אתם משתמשים.

אם לשרת יש כמה כרטיסי ממשק, הפקודה 'שם מארח -i' מחזירה רשימה של כתובות IP שמופרדות ברווחים. כברירת מחדל, מנהל ההתקנה של Edge משתמש בכתובת ה-IP הראשונה שמוחזרת, ויכול להיות שהיא לא תהיה נכונה בכל המצבים. לחלופין, אפשר להגדיר את המאפיין הבא בקובץ התצורה של ההתקנה:

ENABLE_DYNAMIC_HOSTIP=y

כשהמאפיין מוגדר ל-'y', מנהל ההתקנה יתבקש לבחור את כתובת ה-IP שתשמש כחלק מההתקנה. ערך ברירת המחדל הוא 'n'. מידע נוסף זמין בחומר העזר בנושא קובץ תצורת קצה.

קובצי wrapper של TCP

רכיבי TCP wrapper יכולים לחסום את התקשורת של יציאות מסוימות ולהשפיע על ההתקנה של OpenLDAP, Postgres ו-Cassandra. בצמתים האלה, צריך לבדוק את /etc/hosts.allow ואת /etc/hosts.deny כדי לוודא שאין הגבלות על היציאות ביציאות הנדרשות של OpenLDAP, Postgres ו-Cassandra.

iPadtables

בודקים שאין כללי מדיניות ל-iptables שמונעים קישוריות בין צמתים ביציאות הנדרשות של Edge. אם יש צורך, אפשר להפסיק את ה-iptable במהלך ההתקנה באמצעות הפקודה:

sudo/etc/init.d/iptables stop

ב-CentOS 7.x:

systemctl stop firewalld

גישה לספרייה

בטבלה הבאה מפורטות הספריות בצמתים של Edge עם דרישות מיוחדות מתהליכי Edge:

שירות מאגר תיאור
נתב /etc/rc.d/init.d/functions

נתב Edge משתמש בנתב Nginx ונדרשת לו גישת קריאה ל-/etc/rc.d/init.d/functions.

אם תהליך האבטחה דורש הגדרה של הרשאות ב-/etc/rc.d/init.d/functions, אל תגדירו אותן ל-700, אחרת הנתב לא יוכל לפעול.

אפשר להגדיר הרשאות ל-744 כדי לתת גישת קריאה ל-/etc/rc.d/init.d/functions.

שומרי גן חיות /dev/random לספריית הלקוח שלzokeeper נדרשת גישת קריאה למחולל המספרים האקראיים /dev/random. אם /dev/random חסום בקריאה, יכול להיות שלא ניתן יהיה להפעיל את שירותzokeeper.

קסנדרה

כל הצמתים של Cassandra חייבים להיות מחוברים לטבעת. Cassandra מאחסנת רפליקות של נתונים במספר צמתים כדי להבטיח אמינות ועמידות בפני תקלות. אסטרטגיית הרפליקציה לכל מרחב מפתחות של Edge קובעת את צומתי Cassandra שבהם ימוקמו רפליקות. מידע נוסף זמין במאמר מידע על גורם השכפול ורמת העקביות של Cassandra.

Cassandra מתאימה באופן אוטומטי את גודל הערימה של Java לזיכרון הזמין. למידע נוסף, תוכלו לקרוא את המאמר כוונון משאבי Java במקרה של ירידה בביצועים או צריכת זיכרון גבוהה.

אחרי שמתקינים את Edge for Private Cloud, אפשר לבדוק אם Cassandra מוגדרת בצורה נכונה, על ידי בדיקת הקובץ /opt/apigee/apigee-cassandra/conf/cassandra.yaml. לדוגמה, צריך לוודא שסקריפט ההתקנה של Edge for Private Cloud מגדיר את המאפיינים הבאים:

 • cluster_name
 • initial_token
 • partitioner
 • seeds
 • listen_address
 • rpc_address
 • snitch

מסד נתונים PostgreSQL

אחרי שמתקינים את Edge, אפשר לשנות את ההגדרות הבאות של מסד הנתונים של PostgreSQL על סמך נפח ה-RAM הזמין במערכת:

conf_postgresql_shared_buffers = 35% of RAM   # min 128kB
conf_postgresql_effective_cache_size = 45% of RAM
conf_postgresql_work_mem = 512MB    # min 64kB

כדי להגדיר את הערכים האלה:

 1. עורכים את הקובץ postgresql.properties:
  vi /opt/apigee/customer/application/postgresql.properties

  אם הקובץ לא קיים, יוצרים אותו.

 2. מגדירים את המאפיינים שמפורטים למעלה.
 3. שומרים את השינויים.
 4. מפעילים מחדש את מסד הנתונים של PostgreSQL:
  /opt/apigee/apigee-service/bin/apigee-service apigee-postgresql restart

מגבלות מערכת

הקפידו להגדיר את מגבלות המערכת הבאות לצמתים של Cassandra ושל מעבד ההודעות:

 • בצמתים של Cassandra, צריך להגדיר מגבלות של מנעול רך וקשה, nofile ומרחב כתובות (כ) עבור משתמש ההתקנה (ברירת המחדל היא "apigee") ב-/etc/security/limits.d/90-apigee-edge-limits.conf כפי שמוצג כאן:
  apigee soft memlock unlimited
  apigee hard memlock unlimited
  apigee soft nofile 32768
  apigee hard nofile 65536
  apigee soft as unlimited
  apigee hard as unlimited
  apigee soft nproc 32768
  apigee hard nproc 65536
 • בצמתים של מעבדי הודעות, צריך להגדיר את המספר המקסימלי של מתארי קבצים פתוחים ל-64K ב-/etc/security/limits.d/90-apigee-edge-limits.conf כפי שמוצג בהמשך:
  apigee soft nofile 32768
  apigee hard nofile 65536

  במקרה הצורך, ניתן להגדיל את המגבלה. לדוגמה, אם יש מספר גדול של קבצים זמניים שפתוחים בו-זמנית.

 • אם תיתקלו בשגיאה הבאה בנתב או במעבד ההודעות system.log, יכול להיות שהמגבלות על תיאורי הקבצים שלכם נמוכות מדי:

  "java.io.IOException: Too many open files"
  

  כדי לבדוק את מגבלות המשתמשים, אפשר להפעיל את:

  # su - apigee
  $ ulimit -n
  100000
  

  אם אחרי שהגדרת את המגבלות של מתאר הקבצים כ-100000 ועדיין הגעת למגבלת הקבצים הפתוחים, אפשר לפנות לתמיכה בתמיכה של Apigee Edge כדי לקבל מידע נוסף על פתרון בעיות.

Network Security Services (NSS)

Network Security Services (NSS) היא קבוצת ספריות שתומכת בפיתוח של אפליקציות לקוח ושרת שתואמות לאבטחה. עליך לוודא שהתקנת את NSS בגרסה 3.19 ואילך.

כדי לבדוק את הגרסה הנוכחית:

yum info nss

כדי לעדכן את ה-NSS:

yum update nss

מידע נוסף זמין במאמר הזה מ-RedHat.

השבתה של חיפוש DNS ב-IPv6 כשמשתמשים ב-NSCD (Name Service Cache Daemon)

אם התקנתם והפעלתם את NSCD (Name Service Cache Daemon), מעבדי ההודעות יבצעו שני חיפושי DNS: אחת עבור IPv4 ואחת עבור IPv6. יש להשבית חיפוש DNS ב-IPv6 כשמשתמשים ב-NSCD.

כדי להשבית את חיפוש DNS ב-IPv6:

 1. בכל צומת של מעבד הודעות, צריך לערוך את /etc/nscd.conf
 2. מגדירים את המאפיין הבא:
  enable-cache hosts no

השבתה של IPv6 ב-Google Cloud Platform עבור RedHat/CentOS 7

אם אתם מתקינים את Edge ב-RedHat 7 או CentOS 7 ב-Google Cloud Platform, צריך להשבית את IPv6 בכל צומתי ה-Qpid.

לקבלת הוראות להשבתת IPv6, עיינו במסמכי התיעוד של RedHat או CentOS לגבי הגרסה הספציפית של מערכת ההפעלה שלכם. תוכלו, לדוגמה:

 1. פתיחת /etc/hosts בכלי עריכה.
 2. כדי להגיב עליה, מוסיפים תו "#" בעמודה אחת מהשורה הבאה:
  #::1 localhost localhost.localdomain localhost6 localhost6.localdomain6
 3. שומרים את הקובץ.

AWS AMI

אם מתקינים את Edge ב-AWS Amazon Machine Image (AMI) עבור Red Hat Enterprise Linux 7.x, צריך קודם להריץ את הפקודה הבאה:

yum-config-manager --enable rhui-REGION-rhel-server-extras rhui-REGION-rhel-server-optional

כלים

מנהל ההתקנה משתמש בכלים הבאים של UNIX בגרסה הרגילה, כפי שסופקו על ידי EL5 או EL6.

awk

expr

libxxt

RPM

unzip

basename

grep

Lua-Socket

rpm2cpio

הוספת משתמש

Bash

hostname

ls

sed

wc

bc

id

net-tools

sudo

Wget

curl

Libaio

perl (מ-procps)

זפת

xerces-c

סירוס-סאסל libdb4 pgRep (מ-procps) tr טעים

תאריך

libdb-cxx

ps

uuid

chkconfig

dirname Libibverbs pwd Uname  
echo Librdmacm python    

NTpdate

לפי ההמלצה של Apigee המועדים של השרתים שלך מסונכרנים. אם כלי העזר ntpdate לא מוגדר עדיין, הוא יכול לשרת את המטרה הזו כדי לאמת אם השרתים מסונכרנים לפי זמן. אפשר להשתמש ב-yum install ntp כדי להתקין את כלי השירות. זה שימושי במיוחד ליצירת שכפול של הגדרות OpenLDAP. חשוב להגדיר את אזור הזמן של השרת לפי שעון UTC.

openldap 2.4

כדי להתקין באופן מקומי נדרש OpenLDAP 2.4. אם לשרת שלך יש חיבור לאינטרנט, אז אתם יכולים להוריד ולהתקין את סקריפט ההתקנה של Edge. אם לשרת שלך אין חיבור לאינטרנט, עליך לוודא ש-OpenLDAP כבר מותקן לפני הרצת סקריפט ההתקנה של Edge. ב-RHEL/CentOS, אפשר להריץ את yum install openldap-clients openldap-servers כדי להתקין את OpenLDAP.

בהתקנות של 13 מארחים ובהתקנות של 12 מארחים עם שני מרכזי נתונים, נדרשת שכפול של OpenLDAP כי יש מספר צמתים שמארחים את OpenLDAP.

חומות אש ומארחים וירטואליים

בדרך כלל, המונח virtual מופיע בעומס יתר בזירת ה-IT. כך הוא מתרחש ב-Apigee Edge לפריסה של ענן פרטי ומארחים וירטואליים. לשם הבהרה, יש שני שימושים עיקריים במונח virtual:

 • מכונות וירטואליות (VM): לא חובה, אבל בחלק מהפריסות נעשה שימוש בטכנולוגיית מכונות וירטואליות כדי ליצור שרתים מבודדים לרכיבי Apigee שלהם. למארחים של מכונות וירטואליות, כמו למארחים פיזיים, יכולים להיות ממשקי רשת וחומות אש.
 • מארחים וירטואליים: נקודות קצה באינטרנט, שדומות למארח וירטואלי של Apache.

נתב במכונה וירטואלית יכול לחשוף כמה מארחים וירטואליים (כל עוד הם שונים זה מזה בכינוי המארח או ביציאת הממשק).

רק כדוגמה למתן שמות, בשרת פיזי יחיד A עשוי לפעול שתי מכונות וירטואליות בשם "VM1" ו-"VM2". נניח ש-"VM1" חושפת ממשק Ethernet וירטואלי שנקרא eth0 בתוך המכונה הווירטואלית, שמוקצה לו כתובת ה-IP 111.111.111.111 על ידי מכונות הווירטואליות או שרת DHCP של הרשת. לאחר מכן, נניח ש-VM2 חושפת ממשק Ethernet וירטואלי שנקרא גם 'eth0' ומוקצה לו כתובת IP 111.111.111.222.

יכול להיות שיש לנו נתב Apigee שפועל בכל אחת משתי המכונות הווירטואליות. הנתבים חושפים את נקודות הקצה של המארח הווירטואלי כמו בדוגמה ההיפותטית הזו:

נתב Apigee ב-VM1 חושף שלושה מארחים וירטואליים בממשק ה-eth0 שלו (שיש לו כתובת IP מסוימת), api.mycompany.com:80, api.mycompany.com:443 ו-test.mycompany.com:80.

הנתב ב-VM2 חושף את api.mycompany.com:80 (אותו שם ויציאה כמו אלה שנחשפו על ידי VM1).

יכול להיות שבמערכת ההפעלה הפיזית של המארח הפיזי יש חומת אש של הרשת. במקרה כזה, צריך להגדיר את חומת האש הזו כך שהיא תעביר את תעבורת הנתונים TCP שמקושרת ליציאות הנחשפות בממשקים הווירטואליים (111.111.111.111:{80, 443} ו-111.111.111.222:80). בנוסף, מערכת ההפעלה של כל מכונה וירטואלית יכולה לספק חומת אש משלה בממשק ה-eth0 שלה, וגם הן צריכות לאפשר ליציאות 80 ו-443 להתחבר.

ה-Basepath הוא הרכיב השלישי שמעורב בניתוב קריאות ל-API לשרתי proxy שונים של API שייתכן שפרצת. חבילות של proxy ל-API יכולות לשתף נקודת קצה אם יש להן נתיבי בסיס שונים. לדוגמה, אפשר להגדיר נתיב בסיסי אחד כ-http://api.mycompany.com:80/ ונתיב בסיסי אחר בתור http://api.mycompany.com:80/salesdemo.

במקרה כזה, יש צורך במאזן עומסים או במנהל תעבורת נתונים מסוג כלשהו שמפצל את תעבורת הנתונים http://api.mycompany.com:80/ בין שתי כתובות ה-IP (111.111.111.111 ב-VM1 ו-111.111.111.222 ב-VM2). הפונקציה הזו היא ספציפית להתקנה הספציפית שלכם, והיא מוגדרת על ידי קבוצת הרשתות המקומית.

נתיב הבסיס מוגדר בזמן הפריסה של API. מהדוגמה שלמעלה, אפשר לפרוס שני ממשקי API, mycompany ו-testmycompany, עבור הארגון mycompany-org עם המארח הווירטואלי שיש לו את כינוי המארח של api.mycompany.com והיציאה מוגדרת ל-80. אם לא מצהירים על נתיב בסיס בפריסה, הנתב לא יידע לאיזה API לשלוח בקשות נכנסות.

עם זאת, אם פורסים את ה-API testmycompany עם כתובת ה-URL הבסיסית /salesdemo, המשתמשים יוכלו לגשת ל-API הזה באמצעות http://api.mycompany.com:80/salesdemo. אם תפרוס את ה-API mycompany עם כתובת ה-URL הבסיסית של /, המשתמשים שלך ייגשו ל-API דרך כתובת ה-URL http://api.mycompany.com:80/.

רישוי

כל התקנה של Edge דורשת קובץ רישיון ייחודי שמקבלים מ-Apigee. כשמתקינים את שרת הניהול, צריך לספק את הנתיב לקובץ הרישיון, לדוגמה /tmp/License.txt.

מנהל ההתקנה מעתיק את קובץ הרישיון ל-/opt/apigee/customer/conf/license.txt.

אם קובץ הרישיון תקף, שרת הניהול מאמת את התפוגה ומתיר את הספירה של מעבדי ההודעות (MP). אם פג התוקף של הגדרות רישיון מסוימות, תוכלו למצוא את היומנים במיקום הבא: /opt/apigee/var/log/edge-management-server/logs. במקרה כזה, אפשר לפנות לתמיכה של Apigee Edge כדי לקבל פרטי העברה.

אם עדיין אין לכם רישיון, פנו ל-Apigee Sales.