Thông báo về việc ngừng sử dụng tính năng hạn mức kiếm tiền

Bạn đang xem tài liệu về Apigee Edge.
Tham khảo tài liệu về Apigee X.
thông tin

Chúng tôi đã ngừng sử dụng tính năng giới hạn kiếm tiền và sẽ loại bỏ tính năng này từ tháng 10 năm 2016.

Trước khi ngừng sử dụng hoàn toàn, bạn nên chuyển đổi tất cả các hạn mức tuỳ chỉnh sang gói giá của mình. Ví dụ: bạn có thể đặt thông báo giới hạn cho gói số lượng hoặc gói giá theo gói, như mô tả trong phần Thiết lập thông báo giới hạn cho gói giá. Để biết toàn bộ thông tin chi tiết, hãy xem phần Tạo gói giá.

Nếu bạn cần hỗ trợ thêm, hãy liên hệ: