Tạo proxy API đầu tiên của bạn

Bạn đang xem tài liệu về Apigee Edge.
Chuyển đến tài liệu về Apigee X.
thông tin

Apigee Edge là một nền tảng để phát triển và quản lý các proxy API.

Proxy API là giao diện dành cho các nhà phát triển muốn sử dụng dịch vụ phụ trợ của bạn. Thay vì để họ sử dụng trực tiếp các dịch vụ đó, họ sẽ truy cập vào proxy API Edge mà bạn tạo. Với proxy, bạn có thể cung cấp các tính năng gia tăng giá trị như:

 • Bảo mật
 • Giới hạn tốc độ
 • Hạn mức
 • Lưu vào bộ nhớ đệm và khả năng lưu trữ cố định
 • Số liệu phân tích
 • Phép biến đổi
 • CORS (chia sẻ tài nguyên đa nguồn gốc)
 • Xử lý lỗi
 • Và nhiều tính năng khác...

Nếu bạn vẫn chưa rõ, hãy tham khảo bài viết Apigee Edge là gì?

Bạn đã sẵn sàng chưa? Hãy bắt đầu nào...

Cách tạo và triển khai proxy API đầu tiên:

 1. Tạo proxy API bằng giao diện người dùng quản lý Edge. Bạn sẽ kết nối proxy với một điểm cuối mô phỏng để có thể xem cách hoạt động của proxy.
 2. Kiểm tra proxy mới của bạn để đảm bảo bạn đang đi đúng hướng.
 3. Thay đổi điểm cuối mục tiêu để chính sách của bạn có nhiều dữ liệu thú vị hơn để sử dụng.
 4. Thêm chính sách để chuyển đổi phản hồi từ XML sang JSON. Chính sách là trọng tâm trong luồng yêu cầu-phản hồi của proxy.

Bước tiếp theo

Bước 1: Tạo proxy API Bước 2 Bước 3 Bước 4