Giới thiệu

Bạn đang xem tài liệu về Apigee Edge.
Chuyển đến tài liệu về Apigee X.
thông tin

Sau khi bạn ra mắt chương trình API của Apigee Edge, nhóm vận hành sẽ chịu trách nhiệm đảm bảo rằng các API này có thể sử dụng được và hoạt động như mong đợi để duy trì trải nghiệm liền mạch cho người tiêu dùng của bạn.

Việc chủ động phát hiện các vấn đề về hiệu suất và lưu lượng truy cập API là một thành phần quan trọng mang lại thành công cho cả nhóm. Khi lưu lượng truy cập API gia tăng mà không có quyền truy cập vào bản phân tích dữ liệu chuyên sâu và cảnh báo theo bối cảnh, khả năng đáp ứng các thoả thuận mức độ cung cấp dịch vụ khách hàng (SLA) có thể gặp rủi ro.

Dịch vụ Giám sát API của Apigee giúp các nhóm vận hành tăng phạm vi cung cấp API cho các nhà phát triển ứng dụng, khách hàng và đối tác. Dịch vụ Giám sát API của Apigee phối hợp với Apigee Edge Cloud để cung cấp thông tin chi tiết theo thời gian thực về hiệu suất của API, giúp chẩn đoán nhanh các vấn đề và hỗ trợ các biện pháp khắc phục để duy trì hoạt động kinh doanh liên tục.

Dịch vụ Giám sát API có thể chẩn đoán các vấn đề về ứng dụng, chính sách, proxy API và kết nối với phần phụ trợ.

Video

Xem một video ngắn để biết thông tin tổng quan về tính năng Giám sát API của Apigee.

Lợi ích chính

Dịch vụ Giám sát API giúp bạn:

  • Tăng khả năng sử dụng API và giảm thời gian chẩn đoán trung bình (MTTD) bằng cách điều tra nhanh các vấn đề về API của bạn.
  • Hãy áp dụng biện pháp thích hợp dựa trên các cảnh báo theo bối cảnh trước khi người tiêu dùng bị ảnh hưởng.
  • Khai thác các mã lỗi để tăng tốc độ chẩn đoán. Hãy xem phần Tài liệu tham khảo mã lỗi để biết danh sách tất cả các mã lỗi.
  • Nhanh chóng tách biệt các khu vực có vấn đề để chẩn đoán các vấn đề về lỗi, hiệu suất và độ trễ cũng như nguồn liên quan, chẳng hạn như ứng dụng dành cho nhà phát triển, proxy API, mục tiêu phụ trợ hoặc nền tảng API.
  • Khai thác những công nghệ tốt nhất của Google, như Data Flow, Pub/Sub, Cloud Operations Suite, Bigtable và BigQuery, để tính toán các chỉ số phức tạp một cách hiệu quả và trên quy mô lớn.

Yêu cầu

Dịch vụ Giám sát API của Apigee yêu cầu khách hàng sử dụng Apigee Edge for Public Cloud Enterprise.

Khách hàng Edge for Public Cloud có tài khoản Standard sẽ không thể truy cập vào báo cáo bảo mật. Để biết thêm thông tin về các gói giá của Edge, hãy xem bài viết Giá của Apigee.

Bắt đầu

Bắt đầu sử dụng tính năng Giám sát API bằng cách thực hiện các tác vụ sau: