Nhóm hỗ trợ Apigee

Bạn đang xem tài liệu về Apigee Edge.
Chuyển đến tài liệu về Apigee X.
thông tin

Nhóm hỗ trợ Apigee luôn sẵn sàng trợ giúp. Tìm hiểu và truy cập vào các tài nguyên tự phục vụ giúp bạn chẩn đoán và giải quyết các vấn đề thường gặp, đồng thời sử dụng nền tảng Apigee một cách tối ưu.

Nút để nhấp vào để gửi yêu cầu hỗ trợ

Tương tác với nhóm hỗ trợ Apigee

Thông tin giúp bạn tương tác với Nhóm hỗ trợ Apigee và Cộng đồng Apigee


Bắt đầu sử dụng Nhóm hỗ trợ Apigee

Tương tác với Nhóm hỗ trợ Apigee, truy cập vào Cổng thông tin hỗ trợ, tạo và quản lý các yêu cầu hỗ trợ.


Các phương pháp hay nhất dành cho yêu cầu hỗ trợ về Apigee

Tìm hiểu về các phương pháp hay nhất và mẫu Yêu cầu hỗ trợ sẽ được sử dụng khi tạo Yêu cầu hỗ trợ.


Cộng đồng Apigee

Đặt câu hỏi và tìm các giải pháp hiện có trong Cộng đồng Apigee.

Mẫu chống lỗi và giới hạn sản phẩm

Thông tin giúp bạn tránh các lỗi phổ biến và tối ưu hoá hiệu suất bằng Apigee


Ứng dụng không có mẫu Apigee

Tránh các lỗi phổ biến và tối đa hoá sức mạnh của API.


Giới hạn đối với sản phẩm Apigee

Tìm hiểu về giới hạn cấu hình sản phẩm đối với các tính năng của Apigee.

Công cụ

Các công cụ giúp bạn theo dõi, khắc phục sự cố và giải quyết lỗi thời gian chạy, độ trễ và các vấn đề về hiệu suất liên quan đến Apigee Edge


Công cụ theo dõi

Khắc phục sự cố và giải quyết các vấn đề đang hoạt động liên quan đến các proxy API chạy trên Apigee Edge.


Giám sát API

Giám sát, khắc phục sự cố và giải quyết các vấn đề về lưu lượng truy cập API, thời gian chạy, độ trễ và hiệu suất trên Apigee Edge.

Khắc phục sự cố

Tài liệu và video giúp bạn khắc phục sự cố cũng như giải quyết vấn đề khi dùng Apigee Edge


Cẩm nang về Apigee Edge


Cẩm nang Apigee Adapter cho Envoy


Cẩm nang về Apigee Edge Microgateway

Khắc phục và giải quyết các lỗi cũng như sự cố gặp phải với Apigee Edge, Apigee Adapter for Envoy và Apigee Edge Microgateway.

 


Cẩm nang cổng thông tin tích hợp

Khắc phục sự cố và giải quyết các lỗi liên quan đến cổng thông tin tích hợp.


Cẩm nang về lỗi chính sách

Khắc phục sự cố và giải quyết lỗi triển khai và lỗi thời gian chạy liên quan đến chính sách.


Apigee Đặt cấu hình và khắc phục sự cố cho video

Xem các video ngắn có bản minh hoạ và tìm hiểu cách định cấu hình tài nguyên cũng như khắc phục các lỗi thường gặp về Apigee.

Yêu cầu về cấu hình và dịch vụ

Tài liệu hướng dẫn bạn định cấu hình các tài nguyên và tài sản của Apigee Edge, đồng thời thực hiện các yêu cầu về dịch vụ


Hướng dẫn

Sử dụng hướng dẫn và các phương pháp hay nhất để định cấu hình tài nguyên và thuộc tính.


Danh mục yêu cầu cung cấp dịch vụ

Tìm hiểu về các loại yêu cầu dịch vụ được hỗ trợ, cách tự thực hiện hoặc yêu cầu Apigee hỗ trợ.

Tài nguyên hỗ trợ khác

Tài nguyên bổ sung giúp bạn tìm hiểu thêm thông tin về Apigee Edge, các gói hỗ trợ và mức giá


Tài liệu

Khám phá tài liệu, hướng dẫn cài đặt, mẫu proxy, công cụ và hướng dẫn về Apigee.


Ghi chú phát hành

Xem nhật ký thay đổi của bản phát hành Apigee mới nhất của chúng tôi.


Vấn đề đã biết

Xem danh sách các vấn đề hiện đã biết.


Giá

Xem thông tin về giá của Apigee.


Trạng thái Apigee

Kiểm tra trạng thái của các vấn đề hiện tại, tình trạng ngừng hoạt động và lịch phát hành của Apigee.


Quy cách hỗ trợ

Tìm hiểu về các gói và quy cách hỗ trợ khác nhau.