پورت HTTP مورد استفاده توسط پورتال را تنظیم کنید

پورتال خدمات توسعه دهنده نسخه 4.16.05

به طور پیش فرض، سرور آپاچی نصب شده با پورتال به درخواست در پورت 80 گوش می دهد. از روش زیر برای پیکربندی آپاچی برای استفاده از پورت دیگری استفاده کنید:

 1. httpd.conf را در یک ویرایشگر باز کنید:
  > vi /etc/httpd/conf/httpd.conf
 2. " Listen 80 " را جستجو کنید و " 80 " را با شماره پورت مورد نظر جایگزین کنید.
 3. فایل را ذخیره کنید.
 4. devportal.conf را در یک ویرایشگر باز کنید:
  > vi /etc/httpd/conf/vhosts/devportal.conf
 5. خط زیر را برای تنظیم شماره پورت جدید ویرایش کنید:
  <VirtualHost *:80>
 6. فایل را ذخیره کنید.
 7. راه اندازی مجدد آپاچی:
  > سرویس httpd راه اندازی مجدد