نصب پورتال Edge for Private Cloud Developer Services

این بخش حاوی دستورالعمل‌های نصب نسخه 4.16.05 Edge for Private Cloud Developer Services است. همچنین در این بخش مراحل به‌روزرسانی نصب موجود از Edge for Private Cloud Developer Services به نسخه 4.16.05 گنجانده شده است.

به انجمن Apigee دسترسی پیدا کنید

انجمن Apigee یک منبع رایگان است که در آن می‌توانید با Apigee و همچنین سایر مشتریان Apigee با سؤالات، راهنمایی‌ها و مسائل دیگر تماس بگیرید. قبل از ارسال پست به انجمن، حتماً ابتدا پست های موجود را جستجو کنید تا ببینید آیا سؤال شما قبلاً پاسخ داده شده است یا خیر.

،

این بخش حاوی دستورالعمل‌های نصب نسخه 4.16.05 Edge for Private Cloud Developer Services است. همچنین در این بخش مراحل به‌روزرسانی نصب موجود از Edge for Private Cloud Developer Services به نسخه 4.16.05 گنجانده شده است.

به انجمن Apigee دسترسی پیدا کنید

انجمن Apigee یک منبع رایگان است که در آن می‌توانید با Apigee و همچنین سایر مشتریان Apigee با سؤالات، راهنمایی‌ها و مسائل دیگر تماس بگیرید. قبل از ارسال پست به انجمن، حتماً ابتدا پست های موجود را جستجو کنید تا ببینید آیا سؤال شما قبلاً پاسخ داده شده است یا خیر.