عملیات و پیکربندی

Edge for Private Cloud نسخه 4.16.05

این بخش شامل عملیات و دستورالعمل های پیکربندی نسخه 4.16.05 Edge برای Private Cloud است.

این بخش شامل موضوعات زیادی است، از جمله:

به انجمن Apigee دسترسی پیدا کنید

انجمن Apigee یک منبع رایگان است که در آن می‌توانید با Apigee و همچنین سایر مشتریان Apigee با سؤالات، راهنمایی‌ها و مسائل دیگر تماس بگیرید. قبل از ارسال پست به انجمن، حتماً ابتدا پست های موجود را جستجو کنید تا ببینید آیا سؤال شما قبلاً پاسخ داده شده است یا خیر.