راه اندازی، توقف یا راه اندازی مجدد پورتال

پورتال خدمات توسعه دهنده نسخه 4.16.05

برای شروع، توقف یا راه اندازی مجدد پورتال، در واقع وب سرور آپاچی را راه اندازی، متوقف یا راه اندازی مجدد می کنید. به عنوان مثال، برای راه اندازی مجدد Apache در RedHat و CentOS، از دستور زیر استفاده کنید:

> service httpd restart

برای متوقف کردن یا راه اندازی Apache در RedHat و CentOS، از دستورات استفاده کنید:

> service httpd stop
> service httpd start

برای اطلاعات بیشتر به http://www.apache.org/ مراجعه کنید.