Geliştirici Hizmetleri portalı kurulumu

Geliştirici Hizmetleri Portalı v. 4.16.09

Yüklemeden önce şunlardan emin olun:

 • Yükleme işlemini Red Hat Enterprise Linux, CentOS veya Oracle'ın desteklenen bir sürümünün 64 bit sürümünde gerçekleştiriyorsanız. Desteklenen sürümlerin listesini burada bulabilirsiniz.
 • Yum yüklendi.
 • Mevcut yüklemeleri yedekliyorsunuz. Drupal'ın çekirdeğinde veya özel olmayan modüllerde herhangi bir kodu değiştirdiyseniz yaptığınız değişikliklerin üzerine yazılır. Bu, diğer unsurların yanı sıra .htaccess dosyasında yapmış olabileceğiniz değişiklikleri içerir. /sites dizini dışındaki her şeyin Drupal'a ait olduğunu varsaymanız gerekir. Bu kuralın bir istisnası robots.txt'dir. Bu dosya web kök dizininde mevcutsa sizin için korunur. Yükleme işlemine devam etmeden önce Drupal web kök dizininizin tamamını yedekleyin. Varsayılan yükleme konumu /var/www/html'dir, ancak yükleme sırasında bu konumu değiştirmiş olabilirsiniz. Aşağıda açıklanan yükleme adımlarını gerçekleştirdikten sonra, özelleştirmelerinizi yedekten geri yükleyebilirsiniz.

Geliştirici Kanal Hizmetleri portalını yüklemek için aşağıdaki adımları uygulayın.

1. Geliştirici Kanal Hizmetleri paketini alma

http://community.apigee.com/content/apigee-customer-support adresine gidin ve Geliştirici Kanal Hizmetleri .tar dosyasını şu iki yöntemden biriyle istemek için Destek Portalınıza giriş yapın'ı seçin:

 • Edge for Private Cloud indirme dizinine erişim isteyin.
 • Geliştirici Kanal Hizmetleri .tar dosyasının URL'sini isteyin.

2. Apigee Edge bağlantınızı test edin

Portal sunucusunda bir komut isteminden aşağıdaki cURL komutunu çalıştırarak Edge yönetim sunucusuyla bağlantınızı test edin:
> curl -u {EMAIL}:{ŞİFRE} https://{anamakineadı}:8080/v1/organizations/{ORGNAME}

Burada, EMAIL için EMAIL ve yönetici e-posta adresi ile şifresi yer alır.

Edge yüklemenize özgü ana makine adını ve bağlantı noktası numarasını belirttiğinizden emin olun. 8080 numaralı bağlantı noktası, Edge tarafından kullanılan varsayılan bağlantı noktasıdır. Cloud'da bir kuruluşa bağlanıyorsanız "
" Modified""

3. PHP'nin 7.0 öncesi sürümlerini kaldırma

Yükleme komut dosyası, kuruluma başlamadan önce sistemde PHP'nin 7.0 öncesi sürümlerini kontrol eder. PHP'nin 7.0 öncesi sürümleri varsa aşağıdaki uyarı mesajı görüntülenir:

The following packages present on your system conflict with software we are
about to install. You will need to manually remove each one, then re-run this install script.
php
php-cli
php-common
php-gd
php-mbstring
php-mysql
php-pdo
php-pear
php-pecl-apc
php-process
php-xml

CentOS ve Red Hat Enterprise Linux (RHEL) için aşağıdaki komutu kullanarak PHP paketlerini kaldırın:

yum remove <package-name>

4. Geliştirici Kanal Hizmetleri'ni otomatik yükleme komut dosyasını kullanarak yükleyin

İnternet bağlantısı olan veya olmayan bir sunucuya yükleme yapıp yapmadığınıza bağlı olarak portalı yüklemek için aşağıdaki prosedürlerden birini kullanın.

İnternet bağlantısı olan bir sunucuda:

Geliştirici Kanal Hizmetleri'ni internet bağlantısı olan bir sunucuya yüklemek için:

 1. Sunucuya kök veya süper kullanıcı olarak giriş yapın.
 2. Yükleme dosyaları için portal gibi bir dizin oluşturun.
 3. CD'yi yeni portal dizinine ekleyin ve Geliştirici Kanal Hizmetleri DeveloperServices_x.y.z.tar dosyasını indirin. Burada x.y.z, portal sürüm numarasına karşılık gelir.

  Dosyayı, Apigee tarafından size gönderilen bağlantıdan bir tarayıcıda veya kopyalayıp aşağıdaki cURL komutuna ekleyerek indirebilirsiniz:
  > curl -kOL <paste link here>
 4. Şu komutu kullanarak Geliştirici Kanal Hizmetleri .tar dosyasının içeriğini çıkarın:
  > tar -xvf <tar file>
 5. CD'yi DeveloperServices-4.x.y.z konumuna getirir.
 6. Şu komutu kullanarak yükleme komut dosyasını çalıştırın:
  > ./networked-install.sh
 7. İstemleri yanıtlayın.

İnternet bağlantısı olmayan bir sunucuda:

Öncelikle, internet bağlantısı olan bir sistemde ağa bağlı olmayan bir yükleme komut dosyası oluşturun:

 1. İnternet bağlantısı olan bir sisteme kök veya süper kullanıcı olarak giriş yapın.
 2. Yükleme dosyaları için portal_tar gibi bir dizin oluşturun.
 3. CD'yi portal_tar dizinine ekleyin ve Geliştirici Kanal Hizmetleri DeveloperServices_x.y.z.tar dosyasını indirin. x.y.z, portal sürüm numarasına karşılık gelir.
 4. Şu komutu kullanarak Geliştirici Kanal Hizmetleri .tar dosyasının içeriğini çıkarın:
  > tar -xvf <tar file>
 5. CD'yi DeveloperServices-4.x.y.z konumuna getirir.
 6. Şu komutu kullanarak portal .tar.gz dosyasını oluşturun:
  > ./non-networked-install.sh

Ağ bağlantısı olmayan yükleme için yeni bir .tar.gz dosyası oluşturulur.

Geliştirici Kanal Hizmetleri'ni internet bağlantısı olmayan bir sunucuya yüklemek için:

   1. Sunucuya kök veya süper kullanıcı olarak giriş yapın.
   2. Yükleme dosyaları için portal gibi bir dizin oluşturun.
   3. CD'yi portal dizinine ekleyin.
   4. Ağ bağlantısı olmayan yükleme için oluşturduğunuz .tar.gz dosyasını (yukarıdaki prosedürde) portal dizinine kopyalayın.
   5. Şu komutu kullanarak .tar.gz dosyasının içeriğini çıkarın:
    > tar -xvf <tar dosyası>
   6. tar komutuyla oluşturulan dizine ekleyin.
   7. install-from-rpm-bundle.sh komut dosyasındaki izinleri ayarlayın:
    > chmod 755 install-from-rpm-bundle.sh
   8. install-from-rpm-bundle.sh komut dosyasını şu komutu kullanarak çalıştırın:
    > ./install-from-rpm-bundle.sh
   9. İstemleri yanıtlayın.

   5. Geliştirici portalınızı yapılandırma

   Drupal modülü yükleme ve varsayılan içerik oluşturma gibi portal yapılandırmasının büyük kısmı sizin herhangi bir işlem yapmanıza gerek kalmadan gerçekleştirilir. Veritabanını ayarlamanız, Edge uç noktasını yapılandırmanız ve yeni bir yönetici kullanıcı oluşturmanız istenir.

   Geliştirici portalınızı yapılandırmak için:

   1. Bir tarayıcıda sunucu URL'sine gidin. Örneğin:
    http://localhost. Yapılandırılmış belirli bir IP'niz veya DNS'niz varsa http://IP_address ya da http://DNS_name adresine de gidebilirsiniz.

    Apigee profili Database yapılandırma sayfasına yönlendirilirsiniz.

    Not: http://localhost kullanmak zorunda kalmamak için genel olarak bir ana makine adını yapılandırmış ve DNS sunucunuza kaydetmiş olursunuz.
   2. Veritabanıyla bağlantıyı yapılandırın. Veritabanı uzak bir makinede bulunuyorsa Gelişmiş Seçenekler bölümünü genişletip söz konusu makineyle ilgili bağlantı bilgilerini girin ve Kaydet ve devam et'i seçin.
   3. Aşağıdaki bilgileri girip Kaydet'i seçerek Apigee uç noktasıyla bağlantıyı yapılandırın.
    Bu değerler hakkında daha fazla bilgi edinmek için Geliştirici Hizmetleri portalı gereksinimleri sayfasındaki "Yüklemeye Başlamadan Önce Gerekli Bilgiler" bölümüne bakın.
    1. Management API Kuruluşu
    2. Management API'si Uç Nokta URL'si
    3. Uç Nokta Kimlik Doğrulaması Yapılmış Kullanıcı
    4. Kimliği Doğrulanan Kullanıcıların Şifresi
   4. Aşağıdaki bilgileri girip Kaydet'i seçerek yönetici kullanıcıyı yapılandırın. Drupal'ın varsayılan olarak "yönetici" adında bir yönetici kullanıcı oluşturduğundan kullanıcı adı olarak "yönetici"yi kullanmayın.
    Bu adımı atlarsanız aşağıdaki 4. adımda açıklandığı gibi Drush'ı kullanarak bir yönetici oluşturabilirsiniz. Yönetici kullanıcı oluşturun.
    1. Geliştiricinin adı ve soyadı
    2. Geliştiricinin portalı kullanıcı adı
    3. Şifre
    4. E-posta adresi
   5. Yükleme işlemi tamamlandıktan sonra settings.php dosyasında izinleri ayarlayın:
    > chmod 640 /var/www/html/sites/default/settings.php
   6. http://localhost/ adresindeki portal ana sayfasına veya portalınızın DNS adına gidin.
   7. Yönetici kimlik bilgilerini kullanarak portala giriş yapın.

   6. Yönetici kullanıcı oluşturun (İsteğe bağlı)

   Geliştirici Kanal Hizmetleri yüklemeniz için bir yönetici kullanıcı oluşturmak üzere Drush'ı kullanın. Drupal, varsayılan olarak "yönetici" adında bir yönetici kullanıcı oluşturur. Bu nedenle kullanıcı adı olarak "yönetici"yi kullanmayın.

   1. CD'yi drupal_root/sites/varsayılan dizininize ekleyin. Drupal kök dizininin standart konumu şudur: /var/www/html:
    > cd <drupal_root>/sites/default
   2. Özel Drupal dosyalarında yazma izinleriniz olduğundan emin olun:
    > drush vget file_private_path

    Bu komut özel Drupal dosyalarının yolunu döndürür. Örneğin:
    file_private_path: 'sites/default/private'

    /var/www/html/sites/default/private/. Bu dizinin, sahip ve grup tarafından yazılabileceğinden emin olmak için aşağıdaki komutu kullanın:
    chmod -R g+w dirPathAndName
    chmod -R o+r dirPathAndName
   3. Yönetici kullanıcı oluşturmak için aşağıdaki komutları girin ve "< >" içindeki komutları kendi değerlerinizle değiştirin:
    > drush user-create <username> --mail="<email-address>" --password="<password>"
    > drush user-add-role Yönetici <kullanıcıadı>
   4. Yukarıda belirtilen kullanıcı adı ve şifreyi kullanarak geliştirici portalına yönetici olarak giriş yapın.

   5. MySQL kök şifresini ayarlayın

   MySQL'i portal kurulumunun bir parçası olarak yüklediyseniz kurulum komut dosyası, MySQL kök şifresini varsayılan değere (boş) bırakır.

   Kök şifresini ayarlamak için aşağıdaki komutu kullanın:

   > mysqladmin -u root password NEWPASSWORD
   

   Daha önce kök şifre belirlediyseniz ve değiştirmek istiyorsanız aşağıdaki komutu kullanın:

   > mysqladmin -u root -p'OLDPASSWORD' password NEWPASSWORD
   

   Şifreyi /var/www/html/sites/default/settings.php dosyasında da güncellemeniz gerekir.

   6. Güncelleme yöneticisi modülünün etkin olduğundan emin olun

   Drupal güncellemeleriyle ilgili bildirim almak için Drupal Güncelleme yönetici modülünün etkinleştirildiğinden emin olun. Drupal menüsünden Modüller'i seçin ve sayfayı aşağı kaydırarak Yöneticiyi güncelle modülüne gidin. Etkin değilse etkinleştirin.

   Etkinleştirildikten sonra Raporlar > Kullanılabilir Güncellemeler menü öğesini kullanarak kullanılabilir güncellemeleri görebilirsiniz. Aşağıdaki Fırça komutunu da kullanabilirsiniz:

   > drush pm-info update
   

   Modülü, güncellemeler olduğunda size e-posta gönderecek şekilde yapılandırmak ve güncellemeleri kontrol etme sıklığını ayarlamak için Raporlar > Kullanılabilir Güncellemeler > Ayarlar menü öğesini kullanın.

   7. Bir üretim sunucusuna dağıtma (İsteğe bağlı)

   Portalı bir üretim sunucusuna dağıtıyorsanız aşağıdakiler de dahil olmak üzere ek güvenlik adımları uygulamanız gerekir:

   1. MySQL kurulumunuzun güvenliğini sağlamak için aşağıdaki komut dosyasını çalıştırın:
    > /usr/bin/mysql_secure_installation

    Bu komut dosyası, kök şifreyi ayarlar ve kök erişimini yalnızca yerel ana makineyle kısıtlama ve varsayılan olarak oluşturulan test veritabanlarını ve anonim kullanıcıyı kaldırma seçeneği sunar. Üretim sunucuları için bu komut dosyasının çalıştırılması kesinlikle önerilir.
   2. Şirket politikalarınız gerekiyorsa SELinux'u etkinleştirin ve yapılandırın.

   8. Apache Solr arama motorunu yapılandırma (İsteğe bağlı)

   Varsayılan olarak, portalı yüklediğinizde Apache Solr arama motoruna bağlanan Drupal modülleri devre dışı bırakılır. Çoğu portal, dahili Drupal arama motorunu kullanır ve bu nedenle Drupal Solr modüllerini gerektirmez.

   Arama motorunuz olarak Solr'u kullanmaya karar verirseniz Solr'u sunucunuza yerel olarak yüklemeniz ve ardından portalda Drupal Solr modüllerini etkinleştirip yapılandırmanız gerekir.

   Drupal Solr modüllerini etkinleştirmek için:

   1. Portalınıza yönetici veya içerik oluşturma ayrıcalıklarına sahip bir kullanıcı olarak giriş yapın.
   2. Drupal menüsünde Modüller'i seçin.
   3. Apache Solr Framework ve Apache Solr Search modülünü etkinleştirin.
   4. Değişikliklerinizi kaydedin.
   5. Solr'u https://drupal.org/node/1999280 adresinde açıklandığı şekilde yapılandırın.

   9. HTTPS'yi desteklemek için mod_ssl dosyasını yükleyin (İsteğe bağlı)

   mod_ssl modülü, Apache HTTP Server tarafından web sayfalarını HTTPS üzerinden sunmak için kullanılır. HTTPS kullanmak istiyorsanız mod_ssl dosyasını yüklemek için aşağıdaki komutu kullanın:

   > yum install mod_ssl
   

   Portalı SSL kullanacak şekilde yapılandırma hakkında daha fazla bilgi için http://apigee.com/docs/developer-services/content/using-ssl-portal adresine bakın.

   10. SmartDokümanlar'ı yükleme (İsteğe bağlı)

   SmartDokümanlar, API'lerinizi Developer Services portalında API belgelerini tamamen etkileşimli hale getirecek şekilde belgelemenize olanak tanır. Ancak SmartDokümanlar'ı portalla kullanmak için önce SmartDokümanlar'ı Edge'e yüklemeniz gerekir.

   • Portalı bir Edge Cloud kurulumuna bağlıyorsanız SmartDokümanlar zaten yüklüdür ve başka yapılandırmaya gerek yoktur.
   • Portalı Private Cloud kurulumu için bir Edge'e bağlıyorsanız SmartDokümanlar'ın Edge'e yüklendiğinden emin olmanız gerekir. Edge ve SmartDokümanlar'ı yükleme hakkında daha fazla bilgi edinmek için SmartDokümanlar'ı Yükleme başlıklı makaleye bakın.

   SmartDokümanlar hakkında daha fazla bilgi edinmek için Doküman API'leri için SmartDokümanlar'ı kullanma bölümüne bakın.

   11. Sırada ne var?

   Geliştirici Hizmetleri portalını yükledikten sonraki adımlarınız, portalınızı kendi gereksinimlerinize göre yapılandırmak ve özelleştirmektir. Apigee web sitesindeki belgelerde portal yapılandırma, stil oluşturma ve yönetme ile ilgili tüm bilgiler yer alır. http://apigee.com/docs/developer-services/content/what-developer-portal adresindeki belgelere erişin.

   Aşağıdaki tabloda, kurulumdan sonra gerçekleştirdiğiniz en yaygın görevlerden bazıları ve daha fazla bilgi edinebileceğiniz Apigee belgelerinin bağlantıları yer almaktadır:

   Görev

   Açıklama

   Temayı özelleştirme

   Tema; renkler, stil ve diğer görsel özellikler dahil olmak üzere portalın görünümünü tanımlar.

   Görünümü özelleştirin

   Ana sayfa; ana menüyü, karşılama mesajını, üstbilgiyi, altbilgiyi ve başlığı içerir.

   Kullanıcı hesapları ekleme ve yönetme

   Kayıt işlemi, yeni geliştiricilerin portala nasıl hesap kaydedeceğini kontrol eder. Örneğin, yeni geliştiriciler portala hemen mi erişebilir yoksa bir yönetici tarafından doğrulanmaları mı gerekiyor? Bu işlem, yeni bir hesap oluşturulduğunda portal yöneticisinin nasıl bilgilendirileceğini de kontrol eder.

   E-postayı yapılandırma

   Portal, belirli etkinliklere yanıt olarak e-posta gönderir. Örneğin, yeni bir geliştiricinin portala kaydolması ve bir geliştiricinin şifresini kaybetmesi.

   Kullanıcı hesapları ekleme ve yönetme

   Geliştiricilerin portala erişmesine izin verilmeden önce kabul etmesi gereken bir Hükümler ve Koşullar sayfası ekleyin.

   Kullanıcı hesapları ekleme ve yönetme

   Portal, rol tabanlı bir yetkilendirme modeli uygular. Geliştiricilerin kaydolmasına izin vermeden önce portal tarafından kullanılan izinleri ve rolleri tanımlayın.

   Blog ve forum yayınları ekleme

   Portalda bloglar ve mesaj dizili forumlar için yerleşik destek bulunur. Blog ve forum yayınlarını görüntülemek, eklemek, düzenlemek ve silmek için gereken izinleri tanımlayın.

   Veritabanı yedekleri yaptığınızdan emin olun

   Drupal veritabanını yedeklediğinizden emin olun. Her yükleme farklı olduğundan, veritabanını en iyi şekilde nasıl yedekleyeceğinizi belirlemek size bağlıdır.

   Ana makine adı oluşturma

   DNS sunucunuzda bir ana makine adı ayarlamazsanız siteye istediğiniz zaman sunucunun IP adresi üzerinden erişebilirsiniz. Ana makine adı kullanmak istiyorsanız sunucu için DNS'yi yapılandırabilirsiniz. Bu yapılandırma, temel kurulumda başka bir yapılandırma olmadan düzgün şekilde çalışacaktır.

   Yük dengeleyici oluşturduysanız veya başka bir nedenden dolayı sitenizde yanlış URL'ler alıyorsanız $base_url değerini, varsayılan olarak /var/www/html/sites/default dizininde bulunan Geliştirici Portalı settings.php dosyasında ayarlayabilirsiniz.