השבתת אימות חיצוני

Edge for Private Cloud v. 4.17.05

עליך לבצע את השלבים הבאים אם ברצונך להשבית את האימות החיצוני ולחזור באמצעות LDAP הפנימי לאימות ב-Apigee Edge.

.
 1. פותחים את /opt/apigee/customer/application/management-server.properties בעורך טקסט.
 2. מגדירים את הנכס conf_security_authentication.user.store כ-ldap. הערה: חשוב לוודא שאין רווחים בסוף השורה.
  conf_security_authentication.user.store=ldap
 3. אופציונלי, רלוונטי רק אם נעשה שימוש בשם משתמש שאינו כתובת אימייל או בסיסמה אחרת ב-LDAP החיצוני של משתמש ה-Sysadmin. צריך לפעול לפי השלבים הקודמים בהגדרה שנדרשת לפרטי כניסה שונים ל-Sysadmin, אבל החלפת שם המשתמש החיצוני ב-LDAP בכתובת האימייל של משתמש ה-Sysadmin ב-Apigee Edge.
 4. מפעילים מחדש את שרת הניהול:
  > /opt/apigee/apigee-service/bin/apigee-service edge-management-server start
 5. מוודאים שהשרת פועל:
  > /opt/apigee/apigee-service/bin/apigee-all status
 6. חשוב: האדמין של הארגון ב-Edge צריך לבצע את הפעולות הבאות אחרי שהאימות החיצוני מושבת:
  • יש לוודא שאין משתמשים ב-Apigee Edge שלא צריכים להיות שם. צריך להסיר את המשתמשים האלה באופן ידני.
  • להודיע למשתמשים שמכיוון שהאימות החיצוני הושבת, הם יצטרכו להתחיל להשתמש בסיסמה המקורית (אם הם זוכרים אותה) או להשלים את תהליך "שכחתי את הסיסמה" כדי להתחבר.