Ustaw port HTTP używany w portalu

Developer Services Portal w wersji 4.17.09

Domyślnie serwer Nginx zainstalowany w portalu nasłuchuje żądania na porcie 8079. Wykonaj poniższe czynności, aby skonfigurować Nginx tak, aby używał innego portu:

 1. Sprawdź, czy w węźle brzegowym jest otwarty odpowiedni numer portu.
 2. Otwórz w edytorze plik /opt/apigee/customer/application/drupal-devportal.properties. Jeśli plik i katalog nie istnieją, utwórz je.
 3. Ustaw tę właściwość w drupal-devportal.properties:
  conf_devportal_nginx_listen_port=PORT

  Gdzie to jest PORT to nowy numer portu.
 4. Zapisz plik.
 5. Ponownie uruchom portal:
  /opt/apigee/apigee-service/bin/apigee-service apigee-drupal-devportal restart