uruchamianie, zatrzymywanie lub ponowne uruchamianie portalu.

Developer Services Portal w wersji 4.17.09

Aby uruchomić, zatrzymać lub ponownie uruchomić komponenty portalu, użyj polecenia apigee-service:

> /opt/apigee/apigee-service/bin/apigee-service compName stop|start|restart

Gdzie compName może być jednym z tych elementów: apigee-drupal-devportal, apigee-drupal-contrib, apigee-drupal, apigee-drush, apigee-php

Poniższe skrypty wykrywają komponenty Apigee skonfigurowane do działania w systemie, w którym jest wykonywany skrypt, i uruchamiają lub zatrzymują tylko te komponenty w prawidłowej kolejności dla danego węzła.

  • Aby zatrzymać wszystkie komponenty Apigee:
    /opt/apigee/apigee-service/bin/apigee-all stop
  • Aby uruchomić wszystkie komponenty Apigee:
    /opt/apigee/apigee-service/bin/apigee-all start
  • Aby sprawdzić, które komponenty są uruchomione:
    /opt/apigee/apigee-service/bin/apigee-all stan