Geliştirici Hizmetleri portalı kurulumu

Edge for Private Cloud 4.18.01 sürümü

Yüklemeden önce şunlardan emin olun:

 • Postgres'i, portalı yüklemeden önce yükleyin. Postgres'i, Edge yüklemenin bir parçası olarak veya portal tarafından kullanılmak üzere bağımsız olarak yükleyebilirsiniz.
  • Postgres'i bağımsız olarak yüklerseniz uygulamanız portalla aynı düğümde olabilir.
  • Edge'in bir parçası olarak yüklenen Postgres'a bağlanıyorsanız ve Postgres ana/bekleme modunda yapılandırılmışsa ana Postgres sunucusunun IP adresini belirtin.
 • Yükleme işlemini Red Hat Enterprise Linux, CentOS veya Oracle'ın desteklenen bir sürümünün 64 bit sürümünde gerçekleştiriyorsanız. Desteklenen sürümlerin listesini Desteklenen yazılımlar ve desteklenen sürümler bölümünde bulabilirsiniz.
 • Yum yüklendi.

Yükleyici yalnızca Apigee Developer Services portalının (veya daha basit bir şekilde portalın) gerektirdiği, Drupal'ın katkıda bulunduğu modülleri içerir. Katkıda bulunulan diğer modülleri yükleme hakkında bilgi edinmek için Drupal 7'yi genişletme konusuna bakın.

Yüklemeye genel bakış

Bir düğüme Edge apigee-setup yardımcı programını yükledikten sonra bu yardımcı programı kullanarak portalı düğüme yükleyin. apigee-setup yardımcı programı şu biçimdedir:

sudo /opt/apigee/apigee-setup/bin/setup.sh -p component -f configFile

apigee-setup yardımcı programına, yüklemeyle ilgili bilgileri içeren bir yapılandırma dosyası iletin. Yapılandırma dosyasında gerekli bilgiler eksikse apigee-setup yardımcı programı, bu dosyayı komut satırına girmenizi ister.

Tek şart, yapılandırma dosyasının "Apigee" kullanıcısı tarafından erişilebilir ve okunabilmesidir.

Örneğin, portalı yüklemek için aşağıdaki komutu kullanın:

sudo /opt/apigee/apigee-setup/bin/setup.sh -p dp -f myConfig

Daha fazla bilgi için Edge Apigee-setup yardımcı programını yükleme bölümüne bakın.

SMTPSSL özelliğinin kullanımdan kaldırılması

Önceki sürümlerde, portala bağlı SMTP sunucusunun kullandığı protokolü ayarlamak için SMTPSSL özelliğini kullanıyordunuz. Bu özellik kullanımdan kaldırıldı.

Portala bağlı SMTP sunucusu tarafından kullanılan protokolü ayarlamak için artık SMTPSSL özelliği yerine SMTP_PROTOCOL özelliğini kullanırsınız. Geçerli değerler şunlardır: "standard", "ssl" veya "tls".

Yapılandırma dosyası oluşturma

Aşağıda, portal yüklemesi için örnek bir sessiz yapılandırma dosyası gösterilmektedir. Bu dosyayı yapılandırmanız için gereken şekilde düzenleyin. Bu dosyayı eklemek için setup.sh işlemi için -f seçeneğini kullanın.

IP1=IPorDNSnameOfNode

# Must resolve to IP address or DNS name of host - not to 127.0.0.1 or localhost.
HOSTIP=$(hostname -i)

# Specify the name of the portal database in Postgres.
PG_NAME=devportal 

# Specify the Postgres admin credentials.
# The portal connects to Postgres by using the 'apigee' user.
# If you changed the Postgres password from the default of 'postgres'
# then set PG_PWD accordingly.
# If connecting to a Postgres node installed with Edge,
# contact the Edge sys admin to get these credentials.
PG_USER=apigee
PG_PWD=postgres

# The IP address of the Postgres server.
# If it is installed on the same node as the portal, specify that IP.
# If connecting to a remote Postgres server,specify its IP address.
PG_HOST=$IP1

# The Postgres user credentials used by the portal 
# to access the Postgres database, 
# This account is created if it does not already exist. 
DRUPAL_PG_USER=drupaladmin 
DRUPAL_PG_PASS=portalSecret 

# Specify 'postgres' as the database. 
DEFAULT_DB=postgres 

# Specify the Drupal admin account details. 
# DO NOT set DEVPORTAL_ADMIN_USERNAME=admin. 
# The installer creates this user on the portal. 
DEVPORTAL_ADMIN_FIRSTNAME=firstName 
DEVPORTAL_ADMIN_LASTNAME=lastName 
DEVPORTAL_ADMIN_USERNAME=userName 
DEVPORTAL_ADMIN_PWD=pWord 
DEVPORTAL_ADMIN_EMAIL=foo@bar.com 

# Edge connection details. 
# If omitted, you can set them in the portal UI. 
# Specify the Edge organization associated with the portal. 
EDGE_ORG=edgeOrgName 

# Specify the URL of the Edge management API. 
# For a Cloud based installation of Edge, the URL is: 
# https://api.enterprise.apigee.com/v1 
# For a Private Cloud installation, it is in the form: 
# http://<ms_ip_or_DNS>:8080/v1 or 
# https://<ms_ip_or_DNS>:TLSport/v1 
MGMT_URL=https://api.enterprise.apigee.com/v1 

# The org admin credentials for the Edge organization in the form
# of Edge emailAddress:pword. 
# The portal uses this information to connect to Edge. 
DEVADMIN_USER=orgAdmin@myCorp.com 
DEVADMIN_PWD=pWord 

# The PHP port. 
# If omitted, it defaults to 8888. 
PHP_FPM_PORT=8888 

# Optionally configure the SMTP server used by the portal. 
# If you do, the properties SMTPHOST and SMTPPORT are required. 
# The others are optional with a default value as notated below. 
# SMTP hostname. For example, for the Gmail server, use smtp.gmail.com. 
SMTPHOST=smtp.gmail.com 

# Set the SMTP protocol as "standard", "ssl", or "tls",
# where "standard" corresponds to HTTP.
# Note that in previous releases, this setting was controlled by the 
# SMTPSSL property. That property has been deprecated. 
SMTP_PROTOCOL="standard" 

# SMTP port (usually 25). 
# The value can be different based on the selected encryption protocol. 
# For example, for Gmail, the port is 465 when using SSL and 587 for TLS. 
SMTPPORT=25 

# Username used for SMTP authentication, defaults is blank. 
SMTPUSER=your@email.com 

# Password used for SMTP authentication, default is blank. 
SMTPPASSWORD=yourEmailPassword

1. Apigee Edge bağlantınızı test edin

Portal sunucusunda bir komut isteminden aşağıdaki cURL komutunu yürüterek Edge yönetim sunucusuyla bağlantınızı test edin:

curl -u {EMAIL}:{PASSWORD} http://<ms_ip_or_DNS>:8080/v1/organizations/{ORGNAME}

veya:

curl -u {EMAIL}:{PASSWORD} https://<ms_ip_or_DNS>:TLSPort/v1/organizations/{ORGNAME}

Burada EMAIL ve PASSWORD, ORGNAME yöneticisinin e-posta adresi ve şifresidir.

Edge yüklemenize özgü ana makine adını ve bağlantı noktası numarasını belirttiğinizden emin olun. 8080 numaralı bağlantı noktası, Edge tarafından kullanılan varsayılan bağlantı noktasıdır. Buluttaki bir kuruluşa bağlanıyorsanız istek URL'si şu şekilde olur: https://api.enterprise.apigee.com/v1/organizations/ORGNAME.

Başarılı olursa bu komut aşağıdakine benzer bir yanıt döndürür:

{
 "createdAt" : 1348689232699,
 "createdBy" : "USERNAME",
 "displayName" : "cg",
 "environments" : [ "test", "prod" ],
 "lastModifiedAt" : 1348689232699,
 "lastModifiedBy" : "foo@bar.com",
 "name" : "cg",
 "properties" : {
  "property" : [ ]
 },
 "type" : "trial"
}

2. PHP'nin 7.0 öncesi sürümlerini kaldırma

Yükleme komut dosyası, kuruluma başlamadan önce sistemde PHP'nin 7.0 öncesi sürümlerini kontrol eder. PHP'nin 7.0 öncesi sürümleri varsa aşağıdaki uyarı mesajı görüntülenir:

The following packages present on your system conflict with software we are
about to install. You will need to manually remove each one, then re-run this install script.

php
php-cli
php-common
php-gd
php-mbstring
php-mysql
php-pdo
php-pear
php-pecl-apc
php-process
php-xml

Aşağıdaki komutu kullanarak PHP paketlerini kaldırın:

yum remove package-name

3. Postgres'i yükle

Portalı yükleyebilmeniz için önce portalda Postgres'in yüklenmesi gerekir. Edge'i yükleme işleminin bir parçası olarak Postgres'i yükleyebilir veya portal tarafından kullanılmak üzere Postgres'i bağımsız olarak yükleyebilirsiniz.

 • Edge'in bir parçası olarak yüklenen Postgres'a bağlanıyorsanız ve Postgres ana/bekleme modunda yapılandırılmışsa ana Postgres sunucusunun IP adresini belirtin.
 • Postgres'i bağımsız olarak yüklerseniz uygulamanız portalla aynı düğümde olabilir.

Edge yükleme işleminin bir parçası olarak Postgres yükleme hakkında bilgi edinmek için Edge bileşenlerini bir düğüme yükleme bölümüne bakın.

Postgres'i bağımsız olarak yüklemek için:

 1. İnternet veya internet dışı prosedürü kullanarak Edge apigee-setup yardımcı programını düğüme yükleyin. Daha fazla bilgi için Edge Apigee-setup yardımcı programını yükleme bölümüne bakın.
 2. Aşağıda gösterildiği gibi, Postgres için bir yapılandırma dosyası oluşturun:
  # Must resolve to IP address or DNS
    name of host - not to 127.0.0.1 or localhost.
    HOSTIP=$(hostname -i)
  
    # The pod and region of Postgres. Use the default values shown below.
    MP_POD=gateway
    REGION=dc-1
  
    # Set the Postgres password. The default value is 'postgres'.
    PG_PWD=postgres
 3. Postgres'i yüklemek için komut isteminde kurulum komut dosyasını çalıştırın:
  /opt/apigee/apigee-setup/bin/setup.sh -p pdb -f configFile

  -p pdb seçeneği Postgre'ı yüklemeyi belirtir. Yapılandırma dosyası, "Apigee" kullanıcısı tarafından erişilebilir ve okunabilir olmalıdır.

4. Portalı yükleme

Portalı yüklemek için:

 1. İnternet veya internet dışı prosedürü kullanarak Edge apigee-setup yardımcı programını düğüme yükleyin. Daha fazla bilgi için Edge Apigee-setup yardımcı programını yükleme bölümüne bakın.
 2. Postgres'ı bağımsız olarak veya Edge yüklemenin bir parçası olarak yüklediğinizden emin olun.
 3. Komut isteminde kurulum komut dosyasını çalıştırın:
  /opt/apigee/apigee-setup/bin/setup.sh -p dp -f configFile

  -p dp seçeneği, portalın yüklenmesini belirtir.

  Yapılandırma dosyası, "Apigee" kullanıcısı tarafından erişilebilir ve okunabilir olmalıdır.

 4. http://localhost:8079 adresindeki portal ana sayfasına veya portalınızın DNS adına gidin.
 5. Portalın düzgün çalıştığından emin olmak için yapılandırma dosyasında ayarladığınız yönetici kimlik bilgilerini kullanarak portala giriş yapın.
 6. Portalın mevcut durumunu görebildiğinizden emin olmak için Drupal menüsünde Raporlar > Durum Raporu'nu seçin.

5. Güncelleme yöneticisi modülünün etkin olduğundan emin olun

Drupal güncellemeleriyle ilgili bildirim almak için Drupal Güncelleme yönetici modülünün etkinleştirildiğinden emin olun. Drupal menüsünden Modüller'i seçin ve sayfayı aşağı kaydırarak Yöneticiyi güncelle modülüne gidin. Etkin değilse etkinleştirin.

Etkinleştirildikten sonra Raporlar > Kullanılabilir Güncellemeler menü öğesini kullanarak kullanılabilir güncellemeleri görebilirsiniz. Aşağıdaki Fırça komutunu da kullanabilirsiniz:

drush pm-info update

Bu komutu sitenin kök dizininden çalıştırmanız gerekir. Geliştirici Portalı varsayılan olarak /opt/apigee/apigee-drupal/wwwroot adresinden yüklenmiştir. Dolayısıyla, komutu çalıştırmadan önce dizini /opt/apigee/apigee-drupal/wwwroot olarak değiştirmeniz gerekir. Portalı varsayılan dizine yüklemediyseniz yükleme dizininize geçin.

Modülü, güncellemeler olduğunda size e-posta gönderecek şekilde yapılandırmak ve güncellemeleri kontrol etme sıklığını ayarlamak için Raporlar > Kullanılabilir Güncellemeler > Ayarlar menü öğesini kullanın.

6. Apache Solr arama motorunu yapılandırma (İsteğe bağlı)

Varsayılan olarak, portalı yüklediğinizde Apache Solr arama motoruna bağlanan Drupal modülleri devre dışı bırakılır. Çoğu portal, dahili Drupal arama motorunu kullandığından Drupal Solr modüllerini gerektirmez.

Arama motorunuz olarak Solr'u kullanmaya karar verirseniz Solr'u sunucunuza yerel olarak yüklemeniz ve ardından portalda Drupal Solr modüllerini etkinleştirip yapılandırmanız gerekir.

Drupal Solr modüllerini etkinleştirmek için:

 1. Portalınıza yönetici veya içerik oluşturma ayrıcalıklarına sahip bir kullanıcı olarak giriş yapın.
 2. Drupal menüsünde Modüller'i seçin.
 3. Apache Solr Framework ve Apache Solr Search modülünü etkinleştirin.
 4. Değişikliklerinizi kaydedin.
 5. Solr'u https://drupal.org/node/1999280 adresinde açıklandığı şekilde yapılandırın.

7. SmartDokümanlar'ı yükleme (İsteğe bağlı)

SmartDokümanlar, API'lerinizi Developer Services portalında API belgelerini tamamen etkileşimli hale getirecek şekilde belgelemenize olanak tanır. Ancak SmartDokümanlar'ı portalla kullanmak için önce SmartDokümanlar'ı Edge'e yüklemeniz gerekir.

 • Portalı bir Edge Cloud kurulumuna bağlıyorsanız SmartDokümanlar zaten yüklüdür ve başka yapılandırmaya gerek yoktur.
 • Portalı Private Cloud kurulumu için bir Edge'e bağlıyorsanız SmartDokümanlar'ın Edge'e yüklendiğinden emin olmanız gerekir. Edge ve SmartDokümanlar'ı yükleme hakkında daha fazla bilgi edinmek için SmartDokümanlar'ı yükleme konusuna bakın.

SmartDokümanlar'ı portalda da etkinleştirmeniz gerekir. SmartDokümanlar hakkında daha fazla bilgi edinmek için Dokümanları, API'leri belgelemek için kullanma bölümüne bakın.

8. İnternet dışı yüklemeler için JQuery Update modülünü yapılandırın (İsteğe bağlı)

JQuery Update modülünü internet dışında bir kurulumda yükleyip kullanırsanız, modülü JQuery'nin yerel sürümünü kullanacak şekilde yapılandırmanız gerekir. Modülü internet dışı bir yükleme için bir CDN kullanacak şekilde yapılandırırsanız modül CDN'ye erişmeye çalışır ve sayfa yüklemede gecikmelere neden olur. JQuery Güncelleme modülü hakkında daha fazla bilgi için https://www.drupal.org/project/jquery_update adresine bakın.

JQuery'nin yerel sürümünü kullanacak şekilde JQuery Update modülünü yapılandırmak için:

 1. Portalınıza yönetici veya içerik oluşturma ayrıcalıklarına sahip bir kullanıcı olarak giriş yapın.
 2. Drupal menüsünde Yapılandırma > Geliştirme > JQuery Güncellemesi'ni seçin.
 3. Sol gezinme menüsünden Performans'ı tıklayın.
 4. JQuery ve JQuery kullanıcı arayüzü CDN açılır menüsünde None'ı (Yok) seçin.
 5. Save configuration'ı (Yapılandırmayı kaydet) tıklayın.

9. Sırada ne var?

Geliştirici Hizmetleri portalını yükledikten sonraki adımlarınız, portalınızı kendi gereksinimlerinize göre yapılandırmak ve özelleştirmektir. Apigee web sitesindeki belgelerde portal yapılandırma, stil oluşturma ve yönetme ile ilgili tüm bilgiler yer alır. http://apigee.com/docs/developer-services/content/what-developer-portal adresindeki belgelere erişin.

Aşağıdaki tabloda, kurulumdan sonra gerçekleştirdiğiniz en yaygın görevlerden bazıları ve daha fazla bilgi edinebileceğiniz Apigee belgelerinin bağlantıları yer almaktadır:

Görev Açıklama

Temayı özelleştirme

Tema; renkler, stil ve diğer görsel özellikler dahil olmak üzere portalın görünümünü tanımlar.

Görünümü özelleştirin

Ana sayfa; ana menüyü, karşılama mesajını, üstbilgiyi, altbilgiyi ve başlığı içerir.

Kullanıcı hesapları ekleme ve yönetme

Kayıt işlemi, yeni geliştiricilerin portala nasıl hesap kaydedeceğini kontrol eder. Örneğin, yeni geliştiriciler portala hemen mi erişebilir yoksa bir yönetici tarafından doğrulanmaları mı gerekiyor? Bu işlem, yeni bir hesap oluşturulduğunda portal yöneticisinin nasıl bilgilendirileceğini de kontrol eder.

E-postayı yapılandırma

Portal, belirli etkinliklere yanıt olarak e-posta gönderir. Örneğin, yeni bir geliştiricinin portala kaydolması ve bir geliştiricinin şifresini kaybetmesi.

Kullanıcı hesapları ekleme ve yönetme

Geliştiricilerin portala erişmesine izin verilmeden önce kabul etmesi gereken bir Hükümler ve Koşullar sayfası ekleyin.

Kullanıcı hesapları ekleme ve yönetme

Portal, rol tabanlı bir yetkilendirme modeli uygular. Geliştiricilerin kaydolmasına izin vermeden önce portal tarafından kullanılan izinleri ve rolleri tanımlayın.

Blog ve forum yayınları ekleme

Portalda bloglar ve mesaj dizili forumlar için yerleşik destek bulunur. Blog ve forum yayınlarını görüntülemek, eklemek, düzenlemek ve silmek için gereken izinleri tanımlayın.

Veritabanı yedekleri yaptığınızdan emin olun

Drupal veritabanını yedeklediğinizden emin olun. Her yükleme farklı olduğundan, veritabanını en iyi şekilde nasıl yedekleyeceğinizi belirlemek size bağlıdır.

Not: Yedekle ve Taşı modülü Postgres veritabanlarıyla uyumlu değildir.

Yedekleme Nasıl Yapılır? başlıklı makaleyi de inceleyin.

Ana makine adı oluşturma

DNS sunucunuzda bir ana makine adı ayarlamazsanız siteye istediğiniz zaman sunucunun IP adresi üzerinden erişebilirsiniz. Ana makine adı kullanmak istiyorsanız sunucu için DNS'yi yapılandırabilirsiniz. Bu yapılandırma, temel kurulumda başka bir yapılandırma olmadan düzgün şekilde çalışacaktır.

Yük dengeleyici oluşturduysanız veya başka bir nedenle sitenizde yanlış URL'ler alıyorsanız aşağıdaki adımları uygulayarak Drupal için $base_url'yi ayarlayabilirsiniz:

 1. /opt/apigee/data/apigee-drupal-devportal/sites/default/includes dizinini (mevcut değilse) oluşturun.
 2. Bu dizinde settings.php adlı bir dosya oluşturun.
 3. settings.php dosyasına aşağıdaki kodu ekleyin:
  /**
  * Base URL (optional).
  *
  * If Drupal is generating incorrect URLs on your site, which could
  * be in HTML headers (links to CSS and JS files) or visible links
  * on pages (such as in menus), uncomment the Base URL statement
  * below (remove the leading hash sign) and fill in the absolute URL
  * to your Drupal installation.
  *
  * You might also want to force users to use a given domain.
  * See the .htaccess file for more information.
  *
  * Examples:
  *  $base_url = 'http://www.example.com';
  *  $base_url = 'http://www.example.com:8888';
  *  $base_url = 'http://www.example.com/drupal';
  *  $base_url = 'https://www.example.com:8888/drupal';
  *
  * It is not allowed to have a trailing slash; Drupal will add it
  * for you.
  */
  # $base_url = 'http://www.example.com/'; // NO trailing slash!
  $base_url = ‘http://www.example.com’;
  
 4. Son $base_url satırı, sitenizin ana makine adı olacak şekilde değiştirin.
 5. Dosyayı kaydedin.

/opt/apigee/data/apigee-drupal-devportal/ sites/default/default.settings.php alanındaki diğer ayarları bu dosyaya yerleştirebileceğinizi unutmayın.

$base_url mülkü hakkında daha fazla bilgi için aşağıdaki konulara bakın:

Özel geliştirme Ayrıca, portalınızın özelliklerini temanızın dışındaki özel kodla genişletmek isteyebilirsiniz. Bunu yapmak için Drupal'ın modül geliştirme konularında açıklandığı şekilde kendi Drupal modülünüzü oluşturun ve modülü /sites/all/modules dizinine yerleştirin.