Testowanie instalacji

Edge for Private Cloud w wersji 4.18.01

Apigee udostępnia skrypty testowe, których możesz używać do weryfikowania instalacji.

Przeprowadzanie testów weryfikacyjnych

Każdy etap procesu weryfikacji powoduje zwrócenie kodu odpowiedzi HTTP 20X, jeśli test przebiegł pomyślnie.

Aby uruchomić skrypty testowe:

 1. Zainstaluj funkcję apigee-validate w węźle serwera zarządzania:
  > /opt/apigee/apigee-service/bin/apigee-service apigee-validate instalacja
 2. Aby wywołać skrypty testowe, uruchom polecenie konfiguracji w węźle serwera zarządzania:
  > /opt/apigee/apigee-service/bin/apigee-service apigee-validate setup -f configFile

  Plik configFile musi zawierać tę właściwość:
  APIGEE_ADMINPW=sysAdminPword dla hasła  Domyślnie narzędzie apigee-validate tworzy w routerze hosta wirtualnego, który używa portu 59001. Jeśli ten port nie jest otwarty w routerze, możesz opcjonalnie uwzględnić w pliku konfiguracji właściwość VHOST_PORT, aby ustawić port. Na przykład:
  VHOST_PORT=9000
 3. Następnie skrypt wykona te działania:
  • Tworzy organizację i wiąże ją z podem.
  • Tworzy środowisko i wiąże procesor wiadomości ze środowiskiem.
  • Tworzy hosta wirtualnego.
  • Importuje prosty serwer proxy kontroli stanu i wdraża aplikację w środowisku „testowym”.
  • Zaimportuj serwer proxy SmartDokumentacja.
  • Przeprowadza test, aby sprawdzić, czy wszystko działa zgodnie z oczekiwaniami.

Pomyślny test zwraca odpowiedź HTTP 20X.

Aby usunąć organizację, środowisko i inne artefakty utworzone przez skrypty testowe:

 1. Uruchom to polecenie:
  > /opt/apigee/apigee-service/bin/apigee-service apigee-validate clean -f configFile

  gdzie configFile to ten sam plik, który został użyty do przeprowadzenia testów.

  Uwaga: jeśli podczas testowania i rozwiązywania problemów wystąpią błędy, skontaktuj się z zespołem pomocy Apigee Edge i podaj dziennik błędów.

Zweryfikuj instalację poda

Po zainstalowaniu Apigee Analytics zalecamy przeprowadzenie podstawowej, ale ważnej weryfikacji:

 1. Sprawdź, czy serwer zarządzania znajduje się w centralnym podze. "Na serwerze Management Server, uruchom następujące polecenie CURL",
  1" ,
  1",
  "tag1",
  1",
  "tag1",
  1",
  "host-1", 164-1676

 2. Sprawdź, czy router i procesor wiadomości znajdują się w podach bramy. Na serwerze zarządzania uruchom to polecenie CURL:
  > curl -u sysAdminEmail:password http://localhost:8080/v1/servers?pod=gateway

  Zobaczysz dane wyjściowe podobne do centralnego poda, ale dotyczące routera i procesora wiadomości.
 3. Sprawdź, czy Postgres znajduje się w POD w Statystykach. Na serwerze zarządzania uruchom to polecenie CURL:
  > curl -u sysAdminEmail:password http://localhost:8080/v1/servers?pod=analytics

  Zobaczysz dane wyjściowe podobne do centralnego poda, ale z Postgres.