Zainstaluj SmartDokumenty

Edge for Private Cloud, wersja 4.18.01

Inteligentna dokument jest instalowany automatycznie podczas instalacji i uruchamiania skryptów testowych instalacji opisanych w sekcji Testowanie instalacji. W ramach uruchamiania skryptów testowych uruchamiasz te polecenia:

> /opt/apigee/apigee-service/bin/apigee-service apigee-validate install
> /opt/apigee/apigee-service/bin/apigee-service apigee-validate setup -f configFile

configFile to ten sam plik konfiguracji, który został użyty do zainstalowania Edge. Więcej informacji znajdziesz w sekcji Instalowanie komponentów Edge w węźle.

To polecenie instaluje SmartDokumenty w ramach przeprowadzanych testów.

Aby sprawdzić, czy aplikacja SmartDocuments jest zainstalowana, sprawdź, czy plik smartdocs.zip znajduje się w tym katalogu:

/opt/apigee/apigee-validate/bundles/

Możesz też uruchomić to wywołanie interfejsu API w węźle serwera zarządzania:

> curl -v -u adminEmail:adminPword 0:8080/v1/o/VALIDATE/apis

Jeśli to polecenie jest zainstalowane, to polecenie powinno zwracać te wartości:

[ "smartdocs", "passthrough" ]