API yönetimi için varsayılan LDAP şifre politikasını yönetme

Apigee sistemi, API yönetimi ortamınızdaki kullanıcıların kimliğini doğrulamak için OpenLDAP'yi kullanır. OpenLDAP, bu LDAP şifre politikası işlevini kullanılabilir hale getirir.

Bu bölümde, teslim edilen varsayılan LDAP şifre politikasının nasıl yapılandırılacağı açıklanmaktadır. Bu şifre politikasını, art arda hatalı giriş denemelerinin sayısı gibi çeşitli şifre doğrulama seçeneklerini yapılandırmak için kullanın. Bu işlemden sonra şifre olduğunda, kullanıcının dizinde kimliğini doğrulayabilirsiniz.

Bu bölümde, varsayılan şifre politikasında yapılandırılan özelliklere göre kilitlenen kullanıcı hesaplarının kilidini açmak için birkaç API'nin nasıl kullanılacağı da açıklanmaktadır.

Daha fazla bilgi için aşağıdaki makalelere bakın:

Varsayılan LDAP Şifresi Politikasını Yapılandırma

Varsayılan LDAP şifresi politikasını yapılandırmak için:

  1. Apache Studio veya ldapmodify gibi bir LDAP istemcisi kullanarak LDAP sunucunuza bağlanın. OpenLDAP sunucusu, varsayılan olarak OpenLDAP düğümündeki 10389 numaralı bağlantı noktasında dinleme yapar.

    Bağlanmak için cn=manager,dc=apigee,dc=com ürününün Bind DN'sini veya kullanıcısını ve Edge kurulumu sırasında belirlediğiniz OpenLDAP şifresini belirtin.

  2. İstemciyi kullanarak aşağıdakilerle ilgili şifre politikası özelliklerine gidin:
    • Edge kullanıcıları: cn=default,ou=pwpolicies,dc=apigee,dc=com
    • Edge sistem yöneticisi: cn=sysadmin,ou=pwpolicies,dc=apigee,dc=com
  3. Şifre politikası özellik değerlerini istediğiniz gibi düzenleyin.
  4. Yapılandırmayı kaydedin.

Varsayılan LDAP Şifre Politikası Özellikleri

Özellik Açıklama Varsayılan
pwdExpireWarning
Bir şifrenin süresinin dolmasına kalan saniye cinsinden maksimum süre, dizinde kimlik doğrulaması yapan bir kullanıcıya uyarı mesajları döndürülür.

604800

(7 güne eşdeğer)

pwdFailureCountInterval

Ardışık başarısız bağlama denemelerinin, hata sayacından kalıcı olarak silinmesi için geçmesi gereken süre (saniye cinsinden).

Başka bir deyişle bu sayı, art arda yapılan başarısız giriş denemelerinin sayısının sıfırlandığı saniye sayısıdır.

pwdFailureCountInterval, 0 değerine ayarlanırsa yalnızca başarılı bir kimlik doğrulama sayacı sıfırlayabilir.

pwdFailureCountInterval >0 olarak ayarlanırsa özellik, başarılı bir kimlik doğrulama işlemi olmasa bile ardışık başarısız giriş denemelerinin sayısının otomatik olarak sıfırlanacağı bir süre tanımlar.

Bu özelliğin, pwdLockoutDuration özelliğiyle aynı değere ayarlanmasını öneririz.

300
pwdInHistory

Bir kullanıcı için pwdHistory özelliğinde depolanacak maksimum kullanılmış veya geçmiş şifre sayısı.

Kullanıcının şifresini değiştirirken, eski şifrelerinden biriyle değiştirmesi engellenir.

3
pwdLockout

TRUE ise şifresinin süresi dolduğunda kullanıcının giriş yapmasını engellemek için kullanıcının kilitlenmesini belirtir.

Yanlış
pwdLockoutDuration

Arka arkaya çok sayıda başarısız giriş denemesi nedeniyle şifrenin, kullanıcının kimliğini doğrulamak için kullanılamayacağı saniye sayısı.

Başka bir deyişle bu, pwdMaxFailure özelliği tarafından ayarlanan art arda başarısız giriş denemesi sayısı aşılacağından kullanıcı hesabının kilitli kalacağı süredir.

pwdLockoutDuration 0 değerine ayarlanırsa kullanıcı hesabı, bir sistem yöneticisi kilidi açana kadar kilitli kalır.

Kullanıcı hesabının kilidini açma başlıklı makaleyi inceleyin.

pwdLockoutDuration >0 değerine ayarlanırsa özellik, kullanıcı hesabının kilitli kalacağı bir süreyi tanımlar. Bu süre dolduğunda kullanıcı hesabının kilidi otomatik olarak açılır.

Bu özelliğin, pwdFailureCountInterval özelliğiyle aynı değere ayarlanmasını öneririz.

300
pwdMaxAge

Kullanıcı (sistem yöneticisi olmayan) şifresinin süresinin dolacağı saniye sayısı. 0 değeri, şifrelerin süresinin dolmadığı anlamına gelir. Varsayılan değer olan 2592000, şifrenin oluşturulduğu tarihten itibaren 30 güne karşılık gelir.

kullanıcı: 2592000

sistem yöneticisi: 0

pwdMaxFailure

Bir kullanıcının dizinde kimliğini doğrulamak için bir şifrenin kullanılamayacağı art arda başarısız giriş denemelerinin sayısı.

3
pwdMinLength

Bir şifre ayarlanırken gereken minimum karakter sayısını belirtir.

8

Kullanıcı Hesabının Kilidini Açma

Kullanıcının hesabı, şifre politikasında belirlenen özellikler nedeniyle kilitlenmiş olabilir. Sistem yöneticisi Apigee rolü atanmış bir kullanıcı, kullanıcının hesabının kilidini açmak için aşağıdaki API çağrısını kullanabilir. userEmail, adminEmail ve password değerlerini gerçek değerlerle değiştirin.

Bir kullanıcının kilidini açmak için:

/v1/users/userEmail/status?action=unlock -X POST -u adminEmail:password