Uruchamianie, zatrzymywanie, ponowne uruchamianie i sprawdzanie stanu Apigee Edge

Zatrzymaj/rozpocznij zamówienie

Kolejność zatrzymywania i uruchamiania podsystemów jest ważna. W przypadku komponentów Edge działających w tym samym węźle dostępne są skrypty uruchamiania i zatrzymywania.

Zatrzymaj zamówienie

Jeśli instalujesz Edge w wielu węzłach, musisz zatrzymać w tych węzłach komponenty Edge w tej kolejności zatrzymywania:

 1. Serwer zarządzania (edge-management-server)
 2. Procesor wiadomości (edge-message-processor)
 3. Serwer Postgres (edge-postgres-server)
 4. Serwer Qpid (edge-qpid-server)
 5. Router (edge-router)
 6. Interfejs Edge: edge-ui (klasyczny) lub edge-management-ui(nowy)
 7. Cassandra (apigee-cassandra)
 8. OpenLDAP (apigee-openldap)
 9. Baza danych PostgreSQL (apigee-postgresql)
 10. Qpidd (apigee-qpidd)
 11. ZooKeeper (apigee-zookeeper)
 12. Logowanie jednokrotne Apigee (apigee-sso)

Rozpocznij składanie zamówienia

Jeśli instalujesz Edge w wielu węzłach, uruchom w tych węzłach komponenty Edge w tej kolejności początkowej:

 1. Cassandra (apigee-cassandra)
 2. OpenLDAP (apigee-openldap)
 3. Baza danych PostgreSQL (apigee-postgresql)
 4. Qpidd (apigee-qpidd)
 5. ZooKeeper (apigee-zookeeper)
 6. Serwer zarządzania (edge-management-server)
 7. Procesor wiadomości (edge-message-processor)
 8. Serwer Postgres (edge-postgres-server)
 9. Serwer Qpid (edge-qpid-server)
 10. Router (edge-router)
 11. Interfejs Edge: edge-ui (klasyczny) lub edge-management-ui(nowy)
 12. Logowanie jednokrotne na brzegu sieci (apigee-sso)

Uruchom/zatrzymaj/sprawdź wszystkie komponenty

Poniższe skrypty wykrywają komponenty Apigee skonfigurowane do działania w systemie, w którym jest wykonywany skrypt, i uruchamiają lub zatrzymują tylko te komponenty w prawidłowej kolejności dla danego węzła.

 • Aby zatrzymać wszystkie komponenty Apigee:
  /opt/apigee/apigee-service/bin/apigee-all stop
 • Aby uruchomić wszystkie komponenty Apigee:
  /opt/apigee/apigee-service/bin/apigee-all start
 • Aby ponownie uruchomić wszystkie komponenty Apigee:
  /opt/apigee/apigee-service/bin/apigee-all restart
 • Aby sprawdzić, które komponenty są uruchomione:
  /opt/apigee/apigee-service/bin/apigee-all status

Uruchamianie, zatrzymywanie i ponowne uruchamianie poszczególnych komponentów

Za pomocą narzędzia apigee-service możesz uruchamiać, zatrzymywać i ponownie uruchamiać lub sprawdzać stan poszczególnych komponentów Apigee na dowolnym serwerze.

/opt/apigee/apigee-service/bin/apigee-service component_name [start|stop|restart|status]

Gdzie component_name identyfikuje komponent. Możliwe wartości właściwości component_name to (w kolejności alfabetycznej):

 • apigee-cassandra (Cassandra)
 • apigee-openldap (OpenLDAP)
 • apigee-postgresql (baza danych PostgreSQL)
 • apigee-qpidd (kwartał)
 • apigee-sso (SSO – logowanie jednokrotne)
 • apigee-zookeeper (ZooKeeper)
 • edge-management-server (serwer zarządzania)
 • edge-management-ui (nowy interfejs Edge)
 • edge-message-processor (procesor wiadomości)
 • edge-postgres-server (serwer Postgres)
 • edge-qpid-server (serwer Qpid)
 • edge-router (router brzegowy)
 • edge-ui (klasyczny interfejs)

Aby na przykład uruchomić, zatrzymać lub ponownie uruchomić serwer zarządzania, uruchom następujące polecenia:

/opt/apigee/apigee-service/bin/apigee-service edge-management-server start
/opt/apigee/apigee-service/bin/apigee-service edge-management-server stop
/opt/apigee/apigee-service/bin/apigee-service edge-management-server restart

Stan poszczególnych komponentów Apigee możesz też sprawdzić, korzystając z tego polecenia:

/opt/apigee/apigee-service/bin/apigee-service component_name status

Na przykład:

/opt/apigee/apigee-service/bin/apigee-service edge-management-server status