21.07.07 – Apigee Edge dla funkcji logowania jednokrotnego w chmurze publicznej

Przeglądasz dokumentację Apigee Edge.
Otwórz dokumentację Apigee X.
Informacje

W środę 7 lipca 2021 r. zaczęliśmy publikować aktualizacje logowania jednokrotnego dla Apigee Edge dla chmury publicznej:

Naprawione błędy

Poprawiliśmy w niej wymienione niżej błędy. Ta lista jest przeznaczona głównie dla użytkowników, którzy chcą sprawdzić, czy ich zgłoszenia do zespołu pomocy zostały rozwiązane. Jej zadaniem nie jest dostarczanie szczegółowych informacji o wszystkich użytkownikach.

Identyfikator problemu Nazwa komponentu Opis
185527422 SSO

Dodano link do strony logowania w Apigee Edge, która wskazuje na stronę logowania dla Apigee X.

192385638 SSO

Podczas przekierowywania użytkowników na stronę tworzenia konta Apigee X została dodana strona pośrednia ze strony logowania Apigee Edge.

186420321 SSO

Usługa poczty używana przez Apigee została uaktualniona do nowszej wersji protokołu TLS.