4.17.09.03 – Ghi chú phát hành Edge for Private Cloud

Bạn đang xem tài liệu về Apigee Edge.
Chuyển đến tài liệu về Apigee X.
thông tin

Vào ngày 10 tháng 10 năm 2018, chúng tôi đã phát hành một phiên bản mới của Apigee Edge dành cho đám mây riêng tư.

Quy trình cập nhật

Để cập nhật bản cài đặt, hãy thực hiện quy trình sau trên các nút Edge:

 1. Trên tất cả các nút Edge:
  1. Làm sạch kho lưu trữ Yum:
   sudo yum clean all
  2. Cập nhật tệp bootstrap_4.17.09.sh của Edge 4.17.09 trong "/tmp/bootstrap_4.17.09.sh":
   curl https://software.apigee.com/bootstrap_4.17.09.sh -o /tmp/bootstrap_4.17.09.sh
  3. Cài đặt tiện ích và phần phụ thuộc apigee-service của Edge 4.17.09:
   sudo bash /tmp/bootstrap_4.17.09.sh apigeeuser=username apigeepassword=password

   Trong đó username:password là thông tin đăng nhập mà bạn nhận được từ Apigee. Nếu bỏ qua password, bạn sẽ được nhắc nhập mã này.

  4. Cập nhật tiện ích apigee-setup:
   sudo /opt/apigee/apigee-service/bin/apigee-service apigee-setup update
  5. Thực thi nội dung của tệp apigee-service.sh bằng cách sử dụng lệnh source:
   source /etc/profile.d/apigee-service.sh
 2. Trên mỗi nút Bộ xử lý thông báo, hãy chạy tiện ích update:
  /opt/apigee/apigee-setup/bin/update.sh -c edge -f config_file

Đã sửa lỗi

Bảng sau đây liệt kê các lỗi đã được khắc phục trong bản phát hành này:

ID vấn đề Nội dung mô tả Số bản dựng*
79221633 Các luồng NiO bị thoát với CancelledKeyException edge-gateway-4.17.09-0.0.20003