התקנת SmartDocs

Edge for Private Cloud v. 4.17.01

SmartDocs מותקן אוטומטית כשאתם מתקינים ומפעילים את הסקריפטים לבדיקת ההתקנה המתוארים בבדיקת ההתקנה. כחלק מהרצת הסקריפטים לבדיקה, מריצים את הפקודות הבאות:

> /opt/apigee/apigee-service/bin/apigee-service apigee-validate install
> /opt/apigee/apigee-service/bin/apigee-service apigee-validate setup -f configFile

פקודה זו מתקינה את SmartDocs כחלק מהפעלת הבדיקות.

כדי לוודא ש-SmartDocs מותקן, הקובץ smartdocs.zip נמצא בספרייה הבאה:

/opt/apigee/apigee-verify/bundles

לחלופין, אפשר להפעיל את קריאת ה-API הבאה בצומת של שרת הניהול:

> curl -v -u adminEmail:adminPword 0:8080/v1/o/ValidATE/apis

פקודה זו צריכה להחזיר את הפקודה הבאה אם SmartSmart מותקן:

[ "smartdocs", "passthrough" ]