Cấu hình xác thực bên ngoài

Edge for Private Cloud phiên bản 4.17.09

Phần này trình bày hướng dẫn định cấu hình xác thực bên ngoài cho Phiên bản 4.17.09 của Edge for Private Cloud.

Truy cập Cộng đồng Apigee

Cộng đồng Apigee là một tài nguyên miễn phí, nơi bạn có thể liên hệ với Apigee và các khách hàng Apigee khác nếu có thắc mắc, mẹo và các vấn đề khác. Trước khi đăng bài lên cộng đồng, trước tiên, hãy nhớ tìm các bài đăng hiện có để xem câu hỏi của bạn đã được trả lời hay chưa.