نصب پورتال Edge for Private Cloud Developer Services

Edge for Private Cloud نسخه 4.17.09

این بخش حاوی دستورالعمل های نصب نسخه 4.17.09 پورتال Edge for Private Cloud Developer Services است. همچنین در این بخش مراحل به روز رسانی نصب موجود از Edge for Private Cloud Developer Services به نسخه 4.17.09 گنجانده شده است.

به انجمن Apigee دسترسی پیدا کنید

انجمن Apigee یک منبع رایگان است که در آن می‌توانید با Apigee و همچنین سایر مشتریان Apigee با سؤالات، راهنمایی‌ها و مسائل دیگر تماس بگیرید. قبل از ارسال پست به انجمن، حتماً ابتدا پست های موجود را جستجو کنید تا ببینید آیا سؤال شما قبلاً پاسخ داده شده است یا خیر.