Uaktualnianie wersji Drupal instalacji Private Cloud

Edge for Private Cloud wer. 4.17.09

Podczas instalacji portalu usług dla programistów w Edge for Private Cloud możesz zobaczyć powiadomienie o dostępnej nowej wersji Drupala. Nowa wersja może oznaczać wydanie funkcji Drupala, poprawkę, aktualizację zabezpieczeń lub inny rodzaj aktualizacji w tym systemie. W przypadku aktualizacji zabezpieczeń warto jak najszybciej uaktualnić instalację Drupala, aby zapewnić bezpieczeństwo witryny.

Procedura poniżej opisuje, jak zaktualizować instalację Private Cloud pakietu Drupal 7.x.y do innej wersji podrzędnej (na przykład Drupal 7.54 do 7.56).

Uwaga:

 • Ta procedura powoduje tylko zaktualizowanie instalacji Drupal. Nie aktualizuje oprogramowania Apigee wysyłanego w ramach portalu. Informacje o uaktualnianiu oprogramowania portalu Apigee znajdziesz w artykule Uaktualnianie portalu usług dla programistów.

 • Polecenia Drush musisz uruchamiać z katalogu głównego witryny portalu. Domyślnie portal dla programistów jest instalowany tutaj:
  • /opt/apigee/apigee-drupal/wwwroot (Nginx)
  • /var/www/html (Apache)
  Poniższa procedura zakłada instalację serwera Nginx w domyślnej lokalizacji opisanej powyżej.

Ustalanie bieżącej wersji Drupal

Zanim rozpoczniesz aktualizację Drupal, możesz sprawdzić używaną wersję, uruchamiając poniższe polecenie z folderu instalacyjnego Drupal. Drupal jest domyślnie instalowany w przeglądarce /opt/apigee/apigee-drupal/wwwroot:

> cd /opt/apigee/apigee-drupal/wwwroot
> drush status | grep 'Drupal version'

Dane wyjściowe powinny mieć postać:

Drupal version         : 7.54 

Jeśli zainstalowano Drupal w katalogu innym niż /opt/apigee/apigee-drupal/wwwroot, przed uruchomieniem polecenia drush przejdź do tego katalogu.

Aktualizowanie wersji Drupal

W tej sekcji opisano, jak za pomocą wiersza poleceń Drush (Drupal Shell) aktualizować wersję Drupala. Zapoznaj się też z sekcją poświęconą aktualizowaniu Drupala za pomocą Drusha w jego dokumentacji.

Aby zaktualizować instalację Drupal:

 1. Przejdź do katalogu /opt/apigee/apigee-drupal/wwwroot lub katalogu, w którym zainstalowano portal.
 2. Utwórz pełną kopię zapasową wszystkich plików, katalogów i baz danych. Zapisz kopię zapasową w lokalizacji poza instalacją Drupala. Pełne instrukcje znajdziesz w artykule o tworzeniu kopii zapasowej portalu.

  Jeśli wprowadzisz zmiany w plikach, takich jak .htaccess, robots.txt lub defaults.settings.php (w katalogu sites), musisz je ponownie zastosować po zakończeniu aktualizacji. Musisz też ponownie zastosować wszystkie dostosowania wprowadzone w katalogu sites/all.

 3. Włącz tryb konserwacji witryny:
  > drush vset --exact maintenance_mode 1 
  > drush cache-clear all
  
 4. Zainstaluj żądaną wersję Drupal za pomocą tego polecenia:

  > drush pm-update drupal-7.56

  Uwaga: zastąp 7.56 odpowiednią wersją.
  Możesz też uruchomić polecenie drush pm-update drupal, aby zaktualizować pakiet do najnowszej wersji rdzenia Drupal. Możesz uruchomić polecenie drush pm-updatestatus, aby wyświetlić listę dostępnych drobnych aktualizacji podstawowych i współtworzonych projektów Drupal.
 5. Zastosuj ponownie wszystkie zmiany wprowadzone w atrybutach .htaccess, robots.txt lub defaults.settings.php (w katalogu sites).
 6. Zastosuj ponownie wszystkie zmiany wprowadzone w katalogu sites/all .
 7. Wyłącz witrynę z trybu konserwacji:
  > drush vset --exact maintenance_mode 0 
  > drush cache-clear all
  

Co się stanie, jeśli podczas aktualizacji napotkam problem?

Przywróć witrynę do poprzedniego stanu przy użyciu utworzonych przez siebie plików z kopią zapasową. Skontaktuj się z przedstawicielem zespołu pomocy Apigee i podaj wszystkie komunikaty o błędach, które zostały zgłoszone podczas aktualizacji.