Tổng quan về cổng dịch vụ dành cho nhà phát triển

Edge cho đám mây riêng tư phiên bản 4.18.01

Dịch vụ kênh dành cho nhà phát triển Apigee là một cổng thông tin mẫu để quản lý nội dung và cộng đồng. Hệ thống này dựa trên dự án nguồn mở Drupal (www.drupal.org). Chế độ thiết lập mặc định cho phép tạo và quản lý tài liệu về API, diễn đàn và blog. Bảng điều khiển kiểm thử tích hợp sẵn cho phép kiểm thử API theo thời gian thực từ bên trong cổng.

Ngoài việc quản lý nội dung, Dịch vụ kênh dành cho nhà phát triển còn có nhiều tính năng để quản lý cộng đồng, chẳng hạn như đăng ký người dùng theo cách thủ công/tự động và kiểm duyệt bình luận của người dùng. Mô hình Kiểm soát quyền truy cập dựa trên vai trò (RBAC) kiểm soát quyền truy cập vào các tính năng trong Dịch vụ kênh của nhà phát triển. Ví dụ: bạn có thể bật các chế độ kiểm soát để cho phép người dùng đã đăng ký tạo bài đăng trên diễn đàn, sử dụng bảng điều khiển kiểm thử, v.v.

Phiên bản này của tài liệu này có thông tin chi tiết dành riêng cho phiên bản 4.18.01. Mọi tệp tham chiếu dành riêng cho các phiên bản trước đều là trạng thái giám sát và cần được báo cáo dưới dạng lỗi.

Truy cập vào Cộng đồng Apigee nếu bạn có thắc mắc

Cộng đồng Apigee là một nguồn tài nguyên miễn phí, nơi bạn có thể liên hệ với Apigee cũng như những khách hàng khác của Apigee để được giải đáp thắc mắc, chia sẻ mẹo và các vấn đề khác. Trước khi đăng lên cộng đồng, trước tiên, hãy nhớ tìm kiếm các bài đăng hiện có để xem câu hỏi của bạn đã được trả lời hay chưa.

Cấu trúc liên kết mạng được hỗ trợ

Các thành phần của Dịch vụ kênh nhà phát triển Apigee có thể được cài đặt trong nhiều cấu hình hoặc cấu trúc liên kết mạng, bao gồm:

  • Máy đơn – Tất cả thành phần Dịch vụ kênh nhà phát triển Apigee được cài đặt trên một máy duy nhất.
  • Nhỏ – Cơ sở dữ liệu của Drupal được cài đặt trên một máy riêng biệt với các thành phần khác.

Hình sau đây cho thấy cấu trúc liên kết một máy đơn, trong đó tất cả thành phần của Dịch vụ kênh nhà phát triển Apigee được cài đặt trên một máy duy nhất:

Trong hình này, Lõi công khai chứa các thành phần có thể truy cập công khai. Lõi riêng tư chứa các thành phần không thể truy cập công khai.

Thành phần

Mô tả

Người cài đặt

ELB (Chức năng tối thiểu bắt buộc)

Trình cân bằng tải dành cho doanh nghiệp (ELB).

Nhà cung cấp mạng của bạn.

Ví dụ: cả Amazon và Rackspace đều cung cấp trình cân bằng tải Enterprise để sử dụng với các thực thể của họ.

Nginx 1.10.1 Máy chủ web Nginx sử dụng để cài đặt 4.18.01. Apigee

Apache Server Phiên bản 2.2

Máy chủ web Apache dùng trong các phiên bản trước của cổng thông tin.

Apigee

Postgres 9.6

Cơ sở dữ liệu được Drupal sử dụng cho các bản cài đặt mới của 4.18.01.

Apigee hoặc kết nối với một khách hàng đã cài đặt ứng dụng hiện có.

Nếu bạn muốn kết nối với một ứng dụng cài đặt Postgres từ xa, ứng dụng đó phải ở phiên bản 9.6.

MySQL 5.0.15 trở lên

Cơ sở dữ liệu dùng trong các phiên bản trước của cổng thông tin trên RedHat 6.x hoặc CentOS 6.x.

Apigee hoặc kết nối với một khách hàng đã cài đặt ứng dụng hiện có. Nếu trình cài đặt Apigee cài đặt MySQL, ứng dụng sẽ cài đặt phiên bản mới nhất có sẵn cho hệ điều hành của bạn.

Nếu bạn muốn kết nối với ứng dụng cài đặt MySQL từ xa, bạn phải sử dụng phiên bản 5.0.15 trở lên.

MariaDB 5.1.38 trở lên

Cơ sở dữ liệu dùng trong các phiên bản trước của cổng thông tin trên RedHat 7.x hoặc CentOS 7.x.

Apigee hoặc kết nối với một khách hàng đã cài đặt ứng dụng hiện có. Nếu do trình cài đặt Apigee cài đặt, MariaDB sẽ cài đặt phiên bản mới nhất có sẵn cho hệ điều hành của bạn.

Nếu bạn muốn kết nối để cài đặt MariaDB từ xa, ứng dụng phải từ phiên bản 5.1.38 trở lên.

Bộ nhớ dùng chung của Drupal

Bộ nhớ dùng chung mà Drupal sử dụng để lưu trữ các tệp tải lên, tập lệnh tĩnh và các thông tin khác.

Apigee

Drush 6.2

Giao diện dòng lệnh của Drupal.

Apigee

7,0 peso Philippines

Công cụ viết tập lệnh phía máy chủ.

Apigee

Apache Solr

Máy chủ tìm kiếm của Drupal. Apache Solr sử dụng thư viện tìm kiếm Apache Lucene.

Apigee không được bật theo mặc định. Bạn chỉ nên bật tính năng này nếu có lượng lớn dữ liệu trên cổng thông tin. Xem phần Cài đặt cổng Dịch vụ dành cho nhà phát triển để biết hướng dẫn về cách bật cổng này.

Dưới đây là cấu trúc liên kết nhỏ nơi máy chủ MySQL nằm trên một máy riêng biệt: