Kết cấu cấu trúc

Edge cho đám mây riêng tư phiên bản 4.18.01

Phần này mô tả cấu trúc liên kết cài đặt Edge, nghĩa là các cấu hình nút mà Edge hỗ trợ.

Cài đặt tích hợp

Một máy chủ lưu trữ duy nhất chạy tất cả các thành phần Edge. Xin lưu ý rằng cấu hình này chỉ được dùng để bắt đầu sử dụng Edge hoặc để tạo nguyên mẫu ban đầu. API này không được dùng làm môi trường triển khai hoặc sản xuất.

Cài đặt độc lập (2 máy chủ)

Trong trường hợp này, một máy chủ lưu trữ chạy các máy chủ độc lập của Cổng vào và các thành phần liên quan – Máy chủ quản lý Apigee, Apache ZooKeeper, Apache Cassandra, Open LDAP, Giao diện người dùng Edge, Bộ định tuyến Apigee và Bộ xử lý thư Apigee. Máy chủ lưu trữ còn lại chạy các thành phần độc lập của Analytics – Máy chủ Qpid và Máy chủ Postgres.

Cài đặt theo cụm 5 máy chủ

Trong trường hợp này, ba máy chủ lưu trữ chạy cụm ZooKeeper và Cassandra. Một trong 3 máy chủ đó cũng chạy Máy chủ quản lý Apigee, OpenLDAP và Giao diện người dùng Edge. 2 trong số 3 máy chủ đó cũng chạy bộ định tuyến Apigee và bộ xử lý tin nhắn. Hai máy chủ lưu trữ đang chạy Apigee Analytics.

Cài đặt theo cụm 9 máy chủ

Trường hợp này tương tự như việc cài đặt theo cụm gồm năm máy chủ nhưng có cách thiết lập các thành phần Analytics khác nhau để đạt được hiệu suất cao.

Cài đặt theo nhóm 13 máy chủ

Tình huống này là cải tiến việc cài đặt theo cụm 9 máy chủ, trong đó bao gồm các vùng dữ liệu riêng biệt cho dữ liệu và máy chủ Apigee trong một thiết lập trung tâm dữ liệu. Ở đây, LDAP được cài đặt dưới dạng một nút riêng biệt độc lập.

Cài đặt theo cụm 12 máy chủ

Tình huống này bao gồm việc phục hồi sau thảm hoạ và cung cấp dữ liệu phân tích cao trên hai trung tâm dữ liệu.

Cài đặt API 7-host và 10-host qua BaaS

Trong trường hợp này, bạn sẽ cài đặt API BaaS trên 10 host. Các nút Cassandra có thể dành riêng cho API BaaS hoặc có thể được chia sẻ với Edge. Đây là cấu hình được đề xuất để có hiệu suất cao nhất vì ElasticSearch yêu cầu lượng bộ nhớ và I/O trên ổ đĩa cao.

Thay vào đó, bạn có thể cài đặt cấu trúc liên kết gồm 7 máy chủ, trong đó 3 máy chủ chạy API BaaS Stack và ElasticSearch.

Trong một quá trình cài đặt trên BaaS có nhiều trung tâm dữ liệu, mỗi trung tâm dữ liệu có 7 hoặc 10 nút.

Cài đặt dịch vụ kiếm tiền

Dịch vụ kiếm tiền chạy trong mọi chế độ thiết lập Apigee Edge hiện có. Trong trường hợp này, bạn sẽ cài đặt Dịch vụ kiếm tiền qua ứng dụng Quản lý quá trình ứng dụng Apigee và Trình xử lý thư. Để cài đặt Monetization trên Edge khi cài đặt Edge có nhiều nút Postgres, bạn phải định cấu hình các nút Postgres ở chế độ Chính/Dự phòng. Bạn không thể cài đặt Monetization trên Edge nếu có nhiều nút chính Postgres.