Đặt cổng HTTP mà cổng sử dụng

Edge cho đám mây riêng tư phiên bản 4.18.01

Theo mặc định, máy chủ Nginx được cài đặt cùng với cổng sẽ theo dõi yêu cầu trên cổng 8079. Hãy làm theo quy trình dưới đây để định cấu hình Nginx nhằm sử dụng một cổng khác:

 1. Đảm bảo rằng số cổng mong muốn đang mở trên nút Edge.
 2. Mở /opt/apigee/customer/application/drupal-devportal.properties trong trình chỉnh sửa. Nếu tệp và thư mục chưa tồn tại, hãy tạo tệp và thư mục.
 3. Thiết lập thuộc tính sau trong drupal-devportal.properties:
  drupal-devportal.properties

  Vị trí của PORT là số cổng mới.
 4. Lưu tệp.
 5. Khởi động lại cổng thông tin:
  /opt/apigee/apigee-service/bin/apigee-service apigee-drupal-devcổng khởi động lại