รองรับอินสแตนซ์ Edge UI หลายรายการ

คุณสามารถติดตั้งอินสแตนซ์ของ Edge UI ได้หลายรายการในสถานการณ์ที่มีความพร้อมใช้งานสูง อย่างไรก็ตาม หลังจากติดตั้งอินสแตนซ์ 2 อินสแตนซ์ของ Edge UI คุณต้องดำเนินงานหลังการติดตั้งเพื่อซิงค์ข้อมูลการตั้งค่าพร็อพเพอร์ตี้ระหว่างทั้ง 2 รายการ

โดยเฉพาะอย่างยิ่ง คุณต้องกำหนดค่าอินสแตนซ์ UI 2 รายการให้มีค่าเดียวกันสำหรับพร็อพเพอร์ตี้ต่อไปนี้

application.secret=value
mail.smtp.credential=value
apigee.mgmt.credential=value

นอกจากนี้ หากกำหนดค่าให้ใช้ TLS คุณต้องตรวจสอบว่าคุณใช้ใบรับรองและคีย์เดียวกันในทั้ง 2 อินสแตนซ์

กำหนดค่าอินสแตนซ์ Edge UI โดยใช้ HTTP

 1. เข้าสู่ระบบโหนดที่โฮสต์อินสแตนซ์ Edge UI รายการแรก (อย่าเข้าสู่ระบบ UI แต่เข้าสู่ระบบในฐานะผู้ใช้ในโหนด)
 2. เปิด /opt/apigee/edge-ui/conf/apigee.conf ใน ตัวแก้ไขและคัดลอกค่าของพร็อพเพอร์ตี้ต่อไปนี้ไว้ใช้ภายหลัง
  mail.smtp.credential="value"
  apigee.mgmt.credential="value"
 3. เปิด /opt/apigee/edge-ui/conf/application.conf ในตัวแก้ไขและคัดลอกค่าของพร็อพเพอร์ตี้ต่อไปนี้ไว้ใช้ในภายหลัง
  application.secret="value"
 4. เข้าสู่ระบบโหนดที่โฮสต์อินสแตนซ์ Edge UI ที่สอง
 5. เปิด /opt/apigee/customer/application/ui.properties บนอินสแตนซ์ UI รายการที่ 2 ในตัวแก้ไข หากไม่มีไฟล์ ให้สร้างขึ้นมา
 6. เพิ่มพร็อพเพอร์ตี้ต่อไปนี้ลงใน /opt/apigee/customer/application/ui.properties รวมถึงค่าที่คัดลอกจากอินสแตนซ์ UI รายการแรก:
  conf_application_application.secret="value"
  conf_apigee_mail.smtp.credential="value"
  conf_apigee_apigee.mgmt.credential="value"

  สังเกตวิธีใส่ conf_application_ หรือ conf_apigee_ นำหน้าค่าเหล่านี้

 7. บันทึกไฟล์
 8. ตรวจสอบว่า /opt/apigee/customer/application/ui.properties เป็นของผู้ใช้ "apigee":
  chown apigee:apigee /opt/apigee/customer/application/ui.properties
 9. รีสตาร์ทอินสแตนซ์ UI รายการที่ 2:
  /opt/apigee/apigee-service/bin/apigee-service edge-ui restart

ตอนนี้ผู้ใช้ลงชื่อเข้าสู่ระบบ UI อินสแตนซ์ใดก็ได้

กำหนดค่าอินสแตนซ์ Edge UI โดยใช้ TLS/HTTPS

 1. กำหนดค่าอินสแตนซ์ UI รายการแรกให้ใช้ TLS/HTTPS ตามที่อธิบายไว้ในการกำหนดค่า TLS สำหรับ UI การจัดการ
 2. กำหนดค่าอินสแตนซ์ Edge UI รายการที่ 2 ตามที่อธิบายไว้ข้างต้นสำหรับ HTTP เพื่อซิงค์ข้อมูลพร็อพเพอร์ตี้ที่จำเป็น
 3. คัดลอกไฟล์ JKS ที่มีใบรับรองและคีย์จากอินสแตนซ์ UI รายการแรกไปยังโหนดที่โฮสต์อินสแตนซ์ UI รายการที่ 2
 4. กำหนดค่าอินสแตนซ์ UI รายการที่ 2 ให้ใช้ TLS/HTTPS ตามที่อธิบายไว้ในการกำหนดค่า TLS สำหรับ UI การจัดการ