Sanal ana makine ayarlama

Edge'deki sanal ana makine, bir API proxy'sinin açığa çıktığı alanları ve Uç Yönlendiricisi bağlantı noktalarını ve uzantı olarak uygulamaların bir API proxy'sine erişmek için kullandığı URL'yi tanımlar. Sanal ana makine, API proxy'sine HTTP protokolü kullanılarak mı yoksa şifrelenmiş HTTPS protokolü aracılığıyla mı erişildiğini tanımlar.

Edge'e ilk katılım süreci kapsamında bir kuruluş, ortam ve sanal ana makine oluşturmanız gerekir. Edge, yeni kullanıcılar için bu işlemi kolaylaştırmak amacıyla setup-org komutunu sağlar.

Sanal ana bilgisayarı oluşturduğunuzda aşağıdaki bilgileri belirtmeniz gerekir:

 • API proxy'lerinizde kendisine referans vermek için kullandığınız sanal ana makinenin adı.
 • Sanal ana makine için Yönlendirici üzerindeki bağlantı noktası. Bu bağlantı noktaları genellikle 9001'den başlar ve her yeni sanal ana makine için bir artar.
 • Sanal ana makinenin ana makine takma adı. Genellikle sanal ana makinenin DNS adıdır.

Örneğin, setup-org komutuna iletilen bir yapılandırma dosyasında bu bilgileri şu şekilde belirtebilirsiniz:

# Specify virtual host information
VHOST_PORT=9001
VHOST_NAME=default

# If you have a DNS entry for the virtual host
VHOST_ALIAS=myapis.apigee.net

Uç Yönlendirici, isteği işleyen API proxy'sini belirleme işleminin bir parçası olarak gelen isteğin Host üst bilgisini, mevcut ana makine takma adları listesiyle karşılaştırır. Bir sanal ana makine üzerinden istek yaparken, sanal ana makinenin ana makine takma adıyla eşleşen bir alan adı belirtin veya yönlendiricinin IP adresini ve ana makine takma adını içeren Host üst bilgisini belirtin.

Örneğin, 9001 bağlantı noktasında myapis.Apigee.net ana makine takma adıyla bir sanal ana makine oluşturduysanız bu sanal ana makine üzerinden bir API'ye yapılan cURL isteği aşağıdaki şekillerden birini kullanabilir:

 • myapis.apigee.net için bir DNS girişiniz varsa:
  curl http://myapis.apigee.net:9001/proxy-base-path/resource-path
 • myapis.apigee.net için bir DNS girişiniz yoksa:
  curl http://routerIP:9001/proxy-base-path/resource-path -H 'Host: myapis.apigee.net'

  Bu formda, Yönlendiricinin IP adresini belirtir ve ana makine takma adını Host üst bilgisinde geçirirsiniz.

Sanal ana makine için DNS girişiniz olmadığında sunulan seçenekler

DNS girişiniz yoksa kullanabileceğiniz seçeneklerden biri, ana makine takma adını Yönlendiricinin IP adresi ve sanal ana makinenin bağlantı noktası olarak (routerIP:port gibi) ayarlamaktır. Örneğin:

VHOST_ALIAS=192.168.1.31:9001

Ardından aşağıdaki biçimde bir curl komutu oluşturursunuz:

curl http://routerIP:9001/proxy-base-path/resource-path

Bu seçenek, Edge kullanıcı arayüzü ile iyi çalıştığından tercih edilir.

Birden fazla Yönlendiriciniz varsa her Yönlendiricinin IP adresini ve sanal ana makinenin bağlantı noktasını belirterek her bir Yönlendirici için bir ana makine takma adı ekleyin:

# Specify the IP and port of each router as a space-separated list enclosed in quotes:
# VHOST_ALIAS="192.168.1.31:9001 192.168.1.32:9001"

Alternatif olarak, ana makine takma adını temp.hostalias.com gibi bir değere de ayarlayabilirsiniz. Ardından, her istekte Host başlığını iletmeniz gerekir:

curl -v http://routerIP:9001/proxy-base-path/resource-path -H 'host: temp.hostalias.com'

Alternatif olarak, ana makine takma adını /etc/hosts dosyanıza da ekleyebilirsiniz. Örneğin, şu satırı /etc/hosts öğesine ekleyin:

192.168.1.31  temp.hostalias.com

Bu durumda, DNS girişiniz varmış gibi istekte bulunabilirsiniz:

curl -v http://myapis.apigee.net:9001/proxy-base-path/resource-path