17.10.09 – Ghi chú phát hành của Apigee Edge về Đám mây công khai

Bạn đang xem tài liệu về Apigee Edge.
Chuyển đến tài liệu về Apigee X.
thông tin

Vào thứ Ba, ngày 17 tháng 10 năm 2017, chúng tôi đã bắt đầu phát hành một phiên bản mới của Apigee Edge cho đám mây công cộng.

Tính năng mới và thông tin cập nhật

Sau đây là các tính năng và nội dung cập nhật mới trong bản phát hành này.

ID vấn đề Nội dung mô tả
65384530
MGMT-4078
MGMT-4082
MGMT-4113
MGMT-4214
MGMT-4189
APIRT-3537

Máy chủ ảo tự phục vụ cho Edge Cloud (các gói có tính phí Beta dành cho Edge)

Bản phát hành Edge dành cho đám mây này bao gồm bản phát hành Beta của các máy chủ ảo tự phục vụ. Máy chủ ảo tự phục vụ giúp khách hàng sử dụng các tài khoản có tính phí của Edge Cloud có thể tạo, sửa đổi và xoá máy chủ ảo. Trước đây, Nhóm hỗ trợ Apigee phải thực hiện những việc này.

Trước khi bắt đầu sử dụng tính năng này, hãy đảm bảo rằng bạn đã xem phần Câu hỏi thường gặp và tất cả tài liệu về phiên bản Beta.

Tài liệu cho bản phát hành Beta này bao gồm:

4272
MGMT-4098
Xác thực tên trên thực thể mới
Khi bạn tạo thực thể mới, Apigee sẽ xác thực tên để thực thi các quy tắc đặt tên. Các thực thể được xác thực khi tạo hoặc cập nhật là: proxy API, chính sách (và tên chính sách trong định nghĩa proxy API), máy chủ ảo, vai trò, bộ nhớ đệm, máy chủ mục tiêu, mặt nạ dữ liệu để gỡ lỗi, kho khoá và kho lưu trữ tin cậy, tệp tài nguyên trong proxy API. Xem Khuyến cáo về lỗi đặt tên và nhập để biết các hạn chế đặt tên cho các thực thể này.

Đã sửa lỗi

Các lỗi sau đây đã được khắc phục trong bản phát hành này. Danh sách này chủ yếu dành cho người dùng kiểm tra xem phiếu yêu cầu hỗ trợ của họ đã được khắc phục hay chưa. Tính năng này không nhằm cung cấp thông tin chi tiết cho tất cả người dùng.

ID vấn đề Tên thành phần Nội dung mô tả
MGMT-4219 Quản lý API MGMT gửi tiêu đề tổ chức và môi trường đến blobstore
MGMT-4065 Quản lý API Đã bật hỗ trợ cho chứng chỉ định dạng PKS
MGMT-3782 Quản lý API Giá trị mức nhất quán mặc định tối ưu cho vùng nhận dạng
MGMT-3913 Quản lý API Giải quyết vấn đề hết thời gian chờ để truy xuất mã thông báo OAuth2 bằng appId
MGMT-4177 Quản lý API Khả năng tắt Giao thức xác thực cơ bản trong SecurityProfile
MGMT-3978 Quản lý API Cần có mã CWC để đặt JVM_OPTIONS trên tất cả thành phần Java
3918
MGMT-4294
Quản lý API Tự động mã hoá URL các ký tự đặc biệt trong đường dẫn quyền cho vai trò tuỳ chỉnh
APIRT-4801 Thời gian chạy API Nâng cấp phiên bản CPS lên 1.1.14
APIRT-4767 Thời gian chạy API Bước JavaScript phải luôn sử dụng UTF-8 cho nội dung
APIRT-4725 Thời gian chạy API Khắc phục lỗi NPE của dịch vụ OAuth
APIRT-4691 Thời gian chạy API Cho phép ngắt kết nối trước khi ngừng hoạt động khi dịch vụ không hoạt động bình thường
APIRT-4644 Thời gian chạy API Uỷ quyền cơ bản cho BlobstoreService
APIRT-4636 Thời gian chạy API Sense Action (Hành động cảm giác) sẽ tiếp tục hoạt động nếu Zookeeper không hoạt động
APIRT-4635 Thời gian chạy API Sử dụng lại chế độ hỗ trợ thuộc tính mã làm mới cho các chính sách OAuth
APIRT-4632 Thời gian chạy API Bộ đếm hạn mức cửa sổ cuộn không được tính chính xác
APIRT-4584 Thời gian chạy API Flow hook không triển khai nhất quán, tính năng kiểm tra ZooKeeper không hoạt động
APIRT-4542 Thời gian chạy API Nhiệm vụ MP Sense đã kết thúc mà không có thông báo
APIRT-4522 Thời gian chạy API Số liệu phân tích sẽ không hoạt động đối với những trình xử lý thông báo bật tính năng kiếm tiền nếu khu vực của tổ chức khác với khu vực của axgroup
APIRT-4444 Thời gian chạy API Tính toán tỷ lệ lỗi trên mỗi mục tiêu theo mã lỗi
APIRT-4435 Thời gian chạy API RepositoryServiceImpl.loadAsString() không sử dụng bộ ký tự
APIRT-4370 Thời gian chạy API Mức sử dụng bộ nhớ cao trên org MPs
APIRT-4354 Thời gian chạy API Ghi lại phiên bản TLS trong Nginx access_log cho mọi yêu cầu
APIRT-4169 Thời gian chạy API Phiên bản Nginx hiện tại không hỗ trợ tổ hợp biến bắt buộc cho tiêu đề X-Forwarded-For
APIRT-3671 Thời gian chạy API Mã thông báo không được ghi lại là đã băm sau khi bật tính năng băm
APIRT-3593 Thời gian chạy API Mã thông báo OAuth không lưu giữ thuộc tính đã đặt trong cuộc gọi tiếp theo
APIRT-3081 Thời gian chạy API Messages.adaperator.http.flow.ServiceAvailable với chính sách về Giới hạn tốc độ đồng thời
APIRT-4660 Thời gian chạy API Thêm tên nhóm MP trong tiêu đề vào bộ định tuyến X-Apigee-Pod
APIRT-4506 Thời gian chạy API Các thay đổi về bộ nhớ đệm không được sao chép sang một trình xử lý thông báo cụ thể
APIRT-4196 Thời gian chạy API Định dạng dấu thời gian nhật ký hệ thống của chính sách Ghi nhật ký thư không chính xác
66933664 Thời gian chạy API Hạn mức dịch vụ cho quy trình không phải CPS nên dọn dẹp các bộ chứa một cách không đồng bộ và không phải trong luồng Apigee-Main
66495205 Thời gian chạy API Xử lý chính sách JavaScript hiệu quả hơn bằng các lệnh gọi http không đồng bộ để ngăn NPE
65847462 Thời gian chạy API không in được câu lệnh với NPE
65648578 Thời gian chạy API Chỉ nghị sĩ mới được đăng ký trong đường dẫn KV của lãnh sự
65603360 Thời gian chạy API Lệnh gọi JavaScript không thực hiện được do có lỗi rỗng
65416531 Nền tảng tính năng Khôi phục ngữ cảnh thông báo khi các đối tượng JavaScript được đưa trở lại ngữ cảnh bước JavaScript
67405744 Apigee Độ trễ cao khi xử lý yêu cầu đối với MP
65849186 Trireme Các trường hợp ngoại lệ chưa được xử lý sẽ không khiến quá trình Node.js/Trireme bị thoát
65713882 Trireme mongodb-core trong Trireme tạo ra kết quả mã hoá khác với Node.js gốc
65374484 Trireme Bảo mật nút: http.get với các tuỳ chọn uỷ quyền dạng số sẽ tạo vùng đệm chưa khởi tạo
64577449 Trireme Lỗi sha256 trả về giá trị của thuật toán xác minh không hợp lệ
EDGESERV-6 Máy chủ Edge Các ứng dụng nút gặp phải vấn đề x_apigee_fault_code: "scripts.node.runtime.ScriptExecutionError"