Zezwalaj na dłuższe raporty niestandardowe w interfejsie Edge

Domyślnie interfejs Edge pozwala tworzyć raporty niestandardowe maksymalnie przez 14 dni.

Aby zastąpić to ustawienie domyślne i ustawić je na 183 dni:

  1. Otwórz plik ui.properties w edytorze. Jeśli plik nie istnieje, utwórz go.
    vi /opt/apigee/customer/application/ui.properties
  2. Ustaw tę właściwość na „true” (prawda):
    conf_apigee-base_apigee.feature.enableforcerangelimit="false"
  3. Zapisz zmiany w pliku ui.properties.
  4. Uruchom ponownie interfejs Edge:
    /opt/apigee/apigee-service/bin/apigee-service edge-ui restart