Ustawianie tekstu podpowiedzi dotyczącej hasła w interfejsie użytkownika Edge

Edge for Private Cloud, wer. 4.16.09

Domyślnie, gdy użytkownik zmieni hasło w interfejsie Edge, pojawi się okno dialogowe z polami do ustawienia hasła i tekstem opisującymi wymagania dotyczące hasła:

Możesz skonfigurować tekst, ustawiając właściwość conf_apigee-base_apigee.passwordpolicy.pwdhint w pliku /<inst_root>/apigee/customer/application/ui.property.

Aby ustawić tę właściwość:

 1. Otwórz plik ui.property w edytorze. Jeśli plik nie istnieje, utwórz go:
  > vi /<inst_root>/apigee/customer/application/ui.property
 2. Ustaw conf_apigee-base_apigee.passwordpolicy.pwdhint. Na przykład ustaw conf_apigee-base_apigee.passwordpolicy.pwdhint jako:
  conf_apigee-base_apigee.passwordpolicy.pwdhint="Password musi mieć 13 znaków i zawierać co najmniej znak specjalny”.
 3. Zapisz zmiany.
 4. Upewnij się, że właścicielem właściwości jest użytkownik „apigee”:
  > chown apigee:apigee /<inst_root>/apigee/customer/application/ui.property
 5. Uruchom ponownie interfejs Edge:
  > /<inst_root>/apigee/apigee-service/bin/apigee-service edge-ui restart